Men vad ska man göra om alla kort kommer bort eller blir stulna på resan?

Först lönar det sig att ringa till spärrtjänsten (OP Spärrtjänst +358 100 0555) och spärra korten. Därefter ska du ta reda på varifrån du får pengar för att betala kostnaderna under återstoden av semestern. Om du inte reser med en kompis som du kan låna pengar av, finns det några alternativ.

Ta först reda på vilken reseförsäkring du har: ingår tjänsten Nödkontanter i den? I årsavgiften för till exempel OP-Visa Gold och OP-Visa Platinum ingår en reseförsäkring, som omfattar tjänsten Nödkontanter. En kund som råkat ut för problem kan ringa OP:s Kortkundtjänst (tfn 0100 0500/Välj kort) eller Visas jour (tfn 09 6964 696), varefter Visa kan skicka kontanta pengar till kunden i utlandet.

I nödfall kan kontanter tas ut inom ramen för kortets kreditgräns, och det belopp som tagits ut läggs till på nästa kortfaktura.

Om du inte har ett OP-Visa Gold- eller OP-Visa Platinum-kort kan du be att en familjemedlem eller vän som finns i Finland överför medel till utlandet till exempel via dessa företag: Western Union, Forex, MoneyGram och Tavex. Du behöver ett officiellt identitetsbevis (till exempel ett pass) för att ta emot penningförsändelsen.

Om detta inte lyckas, kontakta en beskickning. I specialfall kan beskickningen hjälpa dig genom att pengarna flyttas från ditt konto till utrikesministeriets konto och sedan till dig.

Hur många kort lönar det sig att ta med på resan? Vad är ett bra förstakort och vilka egenskaper har ett bra reservkort?

Kreditkort är alltid tryggare på resa än kontanter. Det är lättare att stjäla kontanter än få tag på en PIN-kod. Det går vanligen inte heller enkelt att spåra kontanter.

Därför lönar det sig att alltid ta minst två kort med sig på resan och att förvara dem på olika ställen. Det är bra om båda korten har egenskapen credit. Som förstakort rekommenderar vi OP-Visa Gold och OP-Visa Platinum eftersom de innehåller tjänster som underlättar resan.

Det är bra om det ena kortet är Visa och det andra Mastercard eftersom det finns en del skillnader i deras användbarhet i olika länder. OP-Mastercard är således ett utmärkt komplement till Visa, om det uppstår överraskande situationer.

Vad är det bästa sättet att förvara korten under resan?

Det lönar sig att förvara korten omsorgsfullt till exempel i olika plånböcker, så att det blir svårare för dem att komma bort eller bli stulna samtidigt. Om möjligt lönar det sig att förvara reservkortet i hotellrummets förvaringsbox. Om det inte finns en sådan box i hotellrummet ska du inte lämna kortet i hotellrummet, inte ens om du gömmer det.

Är resgodsförsäkringen till någon hjälp?

I Europeiskas fortlöpande och tidsbestämda resgodsförsäkring är betalningsmedel och värdepapper resgods upp till 100 euro då den försäkrade bär dem med sig och upp till 500 euro då de förvaras i ett låst förvaringsfack. Förutsättningen för ersättning är att en polisanmälan gjorts om skadan genast efter att skadan skedde.

Vad ska jag göra om jag glömmer kortets PIN-kod under resan? Kortet har inte kommit bort, men jag kan inte använda det.

Det lönar sig alltid att ta två kort med på resan. Då uppkommer inga problem om du glömmer det ena kortets PIN-kod. Tjänsten Nödkontanter hjälper också i sådana situationer. Du kan endast få en ny PIN-kod hem till dig per post.

Lönar det sig att ta med kontanter på resan för situationer av det här slaget?

Det beror lite på landet som du ska resa till. Det är i allmänhet alltid möjligt att använda kort, men i vissa fall kan en liten mängd lokal valuta göra det lättare att köpa (på torget, små butiker osv.). Det lönar sig alltid att försöka med kortet som det primära betalningsinstrumentet.

På resa lönar det sig att ta ut kontanter med kortet från en bankomat. Det är ofta förmånligare än att växla valuta.

Experterna i denna artikel är Kati Rintala från OP och Leena Ettilä från Pohjola Försäkring. Även utrikesministeriets webbplats har använts som källa. 

Denna artikel publicerades den 29 september 2019 och har uppdaterats den 2 juni 2023.