Bankernas datateknik utvecklas med stormsteg samtidigt som den integreras med andra aktörer i näringslivet. Artificiell intelligens har blivit ett viktigt hjälpmedel i vardagen för såväl privatpersoner som företag. AI-applikationer hjälper oss att hitta rätt adress, men kan också ge råd om hanteringen av ekonomin.

I och med coronapandemin ökade användningen av elektroniska bank- och försäkringstjänster ytterligare.

Till exempel antalet inloggningar i OP-företagsmobilen ökade med hälften och i OP-mobilen för privatkunder med en tredjedel jämfört med året innan.

Lite mer än hälften av alla möten hölls i fjol med en webbapplikation. Den elektroniska försäljningen av andelar i placeringsfonder ökade med 50 procent.

– Coronan visade tydligt att det finns en växande efterfrågan på elektroniska tjänster, och vi satsar också stort på att utveckla dem, säger teknik- och utvecklingsdirektör Juho Malmberg.

Digitala tjänster underlättar ekonomiförvaltningen

OP erbjuder företag hela tiden fler elektroniska tjänster som underlättar ekonomiförvaltningen. OP Företagsekonomi är en digital tjänst som ger en heltäckande bild av företagets ekonomi och kassaflöden.

– En viktig nyhet är också att SEPA-betalningar i Finland och Europeiska unionen nu sker i realtid. Man behöver inte längre vänta över natten på att få pengar överförda. Det här är en viktig förändring med tanke på företagens kassahantering, säger Malmberg.

OP-företagsmobilen har i år fått en funktion med vilken företagare kan följa transaktioner på sina konton också i andra banker. Samma funktion finns också i OP-mobilen för privatkunder.

Privatkundernas ekonomihantering underlättas av tjänsten Ekonomisk balans som utnyttjar artificiell intelligens.

– Tjänsten Ekonomisk balans i OP-mobilen berättar för kunden om hens inkomster och utgifter är i balans. AI samlar in data över en längre tid och vet på vilket sätt pengarna kan användas för att räcka till följande avlöningsdag, säger Malmberg.

I OP-mobilen lanserades i höstas även tjänsten OP Placeringspartner. OP Placeringspartner föreslår utifrån kundens placerarprofil automatiskt vilka fonder det lönar sig för kunden att överväga för placering och sparande.

Chattbottar lär sig hela tiden mer

Chattbotten Opotti, som betjänar företags- och privatkunder, har under det senaste året lärt sig att svara på allt mer komplicerade frågor om bankärenden, och den klarar nu av att lösa närmare hälften av dem.

”Chattbottarnas förmåga har utvecklats snabbt.”

– Chattbottarnas förmåga har utvecklats snabbt. Våra experter håller hela tiden på att lära Opotti att ge bättre svar. Chattbottar lär sig också själva av de samtal som de för med kunder. Om Opotti inte kan svara på en fråga, hänvisas man automatiskt till en expert hos OP, säger teknik- och utvecklingsdirektör Juho Malmberg.

Opottis kollega i nättjänsterna är chattbotten Viljo, som betjänar OP:s försäkringskunder. Viljo kan redan svara på hälften av alla försäkringsfrågor. Viljo betjänar tills vidare endast privatkunder.

Av de kunder som skötte ärenden med OP:s chattbottar i fjol var 72 procent nöjda med den betjäning de fick av servicerobotarna. Man kan be Opotti och Viljo om hjälp i den övre menyn på webbsidan.

Röststyrda tjänster är framtiden inom finansbranschen

Juho Malmberg förutspår att banktjänsterna kommer att personifieras i framtiden i allt högre grad både för företags- och privatkunders del.

– AI-applikationerna kan erbjuda varje kund sådana tjänster som är aktuella för hen vid det ögonblicket. Öppningsvyerna i nät- och mobilbanken blir mer riktade och lättare att använda.

OP har i sina tjänster testat både ansikts- och röstigenkänning. Malmberg är övertygad om att röststyrda tjänster är framtiden inom finansbranschen.

– Användningen av naturligt språk kommer att bli en del av de elektroniska tjänsterna. Utöver röststyrning börjar tjänsterna tala till kunderna.

Hos OP funderar man som bäst på för vilka tjänster röststyrning skulle passa bäst och hurdan en röststyrd banktjänst borde vara.

Samarbetet med andra aktörer ökar

Enligt Malmberg kommer banken i framtiden också att nätverka med andra aktörer inom näringslivet i allt högre grad. Ett exempel på detta är Apple Pay.

– De tjänster som företagen erbjuder integreras allt mer med bankernas betalapplikationer. Till exempel börjar man erbjuda dem som köpt en bostad eller sommarstuga renoveringstjänster och andra tjänster som passar situationen i fråga. Det här förenklar kundens liv ännu mer.

Enligt Malmberg kan elektroniska tjänsteapplikationer i framtiden komma med i tjänsteprocessen på eget initiativ.

– En chattbot kan till exempel påminna om betalningar eller föreslå lämpliga placeringsobjekt. Syftet med alla våra tjänster är att göra vardagen lättare och flexiblare för våra kunder, säger Malmberg.

Vid utvecklingen av tjänster med artificiell intelligens är OP noga med att se till att tjänsterna används etiskt korrekt. OP var för tre år sedan ett av de första företagen i Finland som upprättade etiska principer för användningen av artificiell intelligens.

– EU-reglering av användningen av artificiell intelligens är under beredning, vilket är en bra sak. Det är dock viktigt att regleringen inte begränsar den innovativa verksamheten för mycket, säger Malmberg. 

Denna artikel publicerades den 13 juli 2021 och har uppdaterats den 2 juni 2023.