Exempel: Jesse, en 23-årig studerande, har lyckats samla ihop en pott på 20 000 euro på sitt sparkonto. Jesse överväger att köpa en egen bostad inom några år. Han vill inte låta alla pengarna ligga på kontot och därför beslutar han sig för att lämna kvar hälften av beloppet som buffert och placera hälften. Jesse vill inte ta några stora risker, åtminstone inte med alla pengar som han placerar.

Försäkringssparande

Jesse bokar tid till en av OP:s placeringsexperter och de gör tillsammans upp en personlig placeringsplan för Jesse. Som sparobjekt för Jesse väljs OP-fondförsäkring och till den överförs 5 000 euro i startkapital. Jesse sparar dessutom 200 euro månatligen i ett försäkringskuvert.

Försäkringssparande är ett förnuftigt sätt att spara pengar på lång sikt, eftersom det gör det möjligt att behändigt byta och ytterligare diversifiera placeringsobjekten. Till försäkringen kan under sparprocessen läggas till objekt, eller existerande objekt kan bytas utan separata kostnader eller skattepåföljder.

Fondsparande

Jesse överför månatligen 200 euro från sitt sparkonto till en fond. Av OP:s tre fondalternativ väljer han OP-Moderat som är sammansatt av aktier som ger avkastning vid konjunkturuppgång och ränteplaceringar som ger skydd vid konjunkturnedgång.

Jesse behöver inte själv följa upp sina placeringar utan portföljförvaltaren reglerar fondens aktievikt aktivt på hans vägnar.

Direkta aktier

Jesse är villig att förbinda sig till placeringarna för minst sju år. Han är också intresserad av aktiemarknaden och följer den aktivt. Jesse öppnar således ett värdeandelskonto i OP och tecknar månatligen aktier för 200 euro.

Jesse minskar riskerna i anknytning till aktieplaceringar förutom genom tidsmässig diversifiering också genom att teckna aktier i olika bolag och i olika branscher. Hans portfölj innehåller alltid aktier i minst fem olika bolag.

Som expert i artikeln anlitades Tiina Routamaa, Product Owner inom Sparande och placering vid OP.

Denna artikel publicerades den 21 October 2020 och har uppdaterats den 6 juni 2023.