Att placera regelbundet är ett sätt att bygga upp sin förmögenhet på lång sikt. Samtidigt är det ett sätt att uppnå ekonomiska mål som är viktiga för dig.

Inga placeringar är någonsin fullständigt riskfria, men det finns alternativ även för den som vill vara försiktig. Här presenterar vi två sådana: diversifierade placeringar och obligationer.

Diversifierade placeringar

Ett av de enklaste sätten att undvika risker är att diversifiera, det vill säga att sprida ut placeringarna. Placeringar går att diversifiera tidsmässigt, geografiskt och i olika branscher.

Tidsmässig diversifiering betyder att man placerar sina pengar över en längre tid i stället för hela beloppet på en gång. Ett behändigt sätt att göra det är att månadsspara i en fond.

– Aktier har olika priser vid olika tidpunkter. Som månadssparare gör man automatiskt sina placeringar till både billigare och lite dyrare priser. Genomsnittspriset blir ändå lägre än när kurserna är höga, vilket jämnar ut risken, förklarar Tiina Routamaa som är expert på sparande och placeringar på OP.

Geografisk diversifiering och diversifiering i olika branscher sker automatiskt i fonder: fondens tillgångar kan fördelas över olika sektorer på aktiemarknaden världen över. 

– Jag ger alltid samma råd till försiktiga placerare: lita på ett proffs, säger Routamaa.

OP:s fonder för sparare är ett enkelt sätt att komma i gång med fondplaceringar. OP Placeringspartner är en avgiftsfri digital placeringsrådgivare som rekommenderar en lämplig fond för dig efter att du svarat på några korta frågor. Du får också en uppskattning av hur dina placeringar kan utvecklas under den placeringstid du angett.

– OP Placeringspartner är ett bra sätt att komma i gång. Den som vill placera befintliga besparingar gör klokt i att dra nytta av vår avgiftsfria placeringsrådgivning för ägarkunder. Placeringsrådgivning är strikt reglerat i Europa. Konsumentskydd är något vi tar på största allvar och vi ser bland annat till att kundernas placeringar får en tillräckligt bred diversifiering. Även fondernas portföljförvaltare fattar alla sina beslut med placerarens bästa intresse i åtanke, konstaterar Routamaa.

OP Placeringspartner är din digitala placeringsrådgivare i OP-mobilen. Tjänsten lämpar sig både för nybörjare och mer erfarna placerare och du kan aktivera den snabbt och enkelt till exempel hemma i soffan.

Obligationslån

Ett annat alternativ för försiktiga placerare är så kallade strukturerade placeringsprodukter med kapitalgaranti. De är obligationslån emitterade av banken som placerare kan delta i.

Avkastningen beror på utvecklingen hos en underliggande tillgång som valts för lånet. Den underliggande tillgången kan till exempel vara en referensränta eller en aktiekorg. Placeringstiden för produkter med kapitalgaranti är 1–5 år.

I urvalet av strukturerade produkter finns exempelvis lösningar med full eller partiell kapitalgaranti som kan lämpa sig för försiktiga placerare.

Att en strukturerad produkt har 100 % kapitalgaranti innebär att placeraren efter den förutbestämda placeringstiden får tillbaka minst det placerade beloppet utan att bära någon risk för en eventuell negativ värdeutveckling hos den underliggande tillgången.

– Placeringsprodukter med full kapitalgaranti ger vanligen placerarna en årsavkastning på högst 3–5 procent. Det förutsätter förstås att den underliggande tillgången utvecklas positivt under löptiden, förklarar Jerri Laurikka, expert på placeringsprodukter på OP.

Försiktiga placerare som är ute efter en högre avkastning tipsar Laurikka att ta en titt på placeringsprodukter med partiell kapitalgaranti.

– Vi har på senare tid emitterat lån med 90 procents kapitalgaranti. Då är risken högre jämfört med full kapitalgaranti, men samtidigt är den förväntade avkastning också högre, berättar Laurikka.

Det går bara att placera i strukturerade produkter via bankens placeringsrådgivning. Den som är intresserad ska därför kontakta sin egen andelsbank direkt. Mer information om produktfamiljen och om produkter som går att teckna just nu finns på op.fi/obligationslan.

Observera att du genom att placera i en obligation samtidigt godkänner emittentrisken förknippad med OP Företagsbanken. Det innebär att banken som emittent av obligationen måste vara solvent när den löper ut, det vill säga kunna betala tillbaka det placerade beloppet och den eventuella avkastningen till placeraren vid placeringstidens slut.

Det lönar sig alltid att beakta placeringsriskerna. Värdet av placeringen kan antingen stiga eller sjunka och det är inte säkert att du får tillbaka hela det kapital du placerat. OP garanterar inte att du får avkastning på din placering, och den historiska avkastningen är inte en garanti för en framtida avkastning. OP-fonderna förvaltas av OP-Fondbolaget Ab, och andelsbanken fungerar som ombud för bolaget. Tjänsterna för aktieplacering tillhandahålls av andelsbanken.