OP undersökte försäljningspriserna på egnahemshus genom att granska de realiserade försäljningspriser som Fastighetsmäklarnas centralförbund har publicerat. I princip har nya egnahemshus de dyraste kvadratmetrarna, men inte alltid. I fjol betalade köparna i huvudstadsregionen ett högre kvadratmeterpris för hus byggda på 1930-talet och 1950-talet jämfört med 1970-talshus som hade marknadens förmånligaste kvadratmeterpris i snitt. Hur har en sådan situation uppstått i huvudstadsregionen, Max Meder, fastighetsförmedlingsdirektör för OP Hem?

– Här tror jag att det är frågan om husens läge och också om modetrender. På 1990-talet var särskilt husen från 1950-talet trendiga. Det har också varit tämligen förmånligt att renovera 1950-talshus jämfört med till exempel 1920-talshus byggda av stock. Det är dyrt att reparera ett stockhus. För dem som vill köpa ett egnahemshus är husets storlek också viktig. Husen från 1950-talet har tillräckligt många kvadratmetrar för flera personer, säger Meder.

Utanför huvudstadsregionen syns det tydligare att gamla hus är förmånligare än nya.

Ett gammalt hus kan vara i bra skick för sin ålder

Husets ålder påverkar köparnas intresse på många sätt. Hus i olika åldrar har byggts av olika material. Deras planlösningar och utseende präglas av tidsperiodens trender. Då man med ett gammalt hus har skäl att förbereda sig på regelbunden renovering, behövs det inte nödvändigtvis någon renoveringsbudget för ett nytt hus. Det här syns direkt i köparnas värderingar. I fjol var kvadratmeterpriset i snitt nästan dubbelt så högt för ett hus från 2010-talet jämfört med ett från 1970-talet. Är en så här stor prisskillnad verkligen motiverad?

– I princip ja, men egnahemshusen är individuella. I hus byggda på 2010-talet är byggtekniken modern, medan i hus från 1970-talet kan man vara tvungen att modernisera mycket. Det går att dra ut på den tekniska livslängden för byggnader, men om man länge har låtit bli att renovera, ökar köparens renoveringskostnader och samtidigt riskerna för att huset skadas. Om till exempel livslängden för vattenrören är slut, ökar risken för en vattenskada, men takets och väggarnas livslängd kan bli längre om man underhåller dem väl, säger Meder.

Meder tror inte att köparna är ute efter ett hus i en viss ålder. Prisskillnaden mellan hus i olika åldrar beror på många faktorer, såsom husets reparationshistoria. Ett hus som har renoverats regelbundet kan vara intressant fastän det är gammalt.

– Snarare är det frågan om allmän dragkraft, dvs. att huset är i bra skick, har en stor tomt och ligger nära stadscentrum. Ibland handlar köpet inte ens om själva huset. Ibland river köparen hela huset, styckar tomten i mindre tomter och bygger helt nya hus på dem. Lyckligtvis finns det olika slags köpare. Det som för en köpare är ett hinder är en möjlighet för en annan, säger Meder.

Han uppmanar köparna att i stället för husets ålder uttryckligen sätta sig in i objektets verkliga skick.

– En del gamla hus är i utmärkt skick. Det lönar sig att låta en expert kartlägga husets skick innan man fattar köpbeslutet. Att köpa ett hus är alltid ett stort ekonomiskt beslut, och det lönar sig att förbereda sig bra på det.

Moderna köpare är ute efter bekymmersfritt boende

Det tar hela tiden längre att sälja egnahemshus. I tillväxtcentra kan ett köp slutföras efter några veckor, men i glesbygden kan det ta flera månader, till och med år att sälja ett hus. Meder ser tecken på att till och med den traditionella finländska drömmen om ett eget hus håller på att få ge vika.

– Jag tycker att det pågår en strukturell förändring. Man flyttar från landet till tillväxtcentra, och köparna vill inte längre äga ett hus på samma sätt som tidigare. En husägare måste också vara beredd att göra saker och ting själv. Man kan säga att det är mer bekymmersfritt att bo i ett höghus eller ett radhus.

Du kan nu få ett uppskattat försäljningspris på ditt hus på webbplatsen OP Hem med priskalkylatorn för fastigheter. Uppgifterna i kalkylatorn kommer från Fastighetsmäklarnas centralförbunds realiserade försäljningspriser. Utöver fastighetspriser kan man på webbplatsen också utvärdera marknadspriset på en lägenhet i ett bostadsaktiebolag.

OP-Fastighetscentralen har i 70 år tillhandahållit OP:s tjänster för bostadsbyte. Nu avstår vi från det namnet och erbjuder i fortsättningen våra tjänster under namnet OP Hem.

Denna artikel publicerades den 27 Juni 2019 och har uppdaterats den 1 juni 2023.