Affärsrörelsedirektör Kirsi Välimäki hos OP påminner om att det kan finnas stora variationer i lån som bostadsbolag tagit och i villkoren för dessa. Helheten påverkas bland annat av objektet, storleken på lånebeloppet samt tidpunkten för när man avtalat som lånet.

– Numera kan bostadsbolag ha mycket stora lån. I nya objekt kan man för att få låga försäljningspriser på lägenheterna ha så stora bostadsbolagslån att dess andel av det skuldfria priset kan uppgå till 60–70 procent. Å andra sidan kan bostadsbolag ha ett mindre lån, som till exempel tagits för renovering av gamla bostadsbolag.

En sak är lika för alla bostadsbolagslån:

– Villkoren för ett enskilt bostadsbolagslån är lika för alla aktieägare. Ett bostadsbolagslån kan inte anpassas enligt ens individuella livssituation.

Med ett bolån kan man skydda sig mot risker

När man betalar ett bostadsbolagslån med ett personligt bolån får man samtidigt flexibilitet och möjligheter att skydda sig mot ekonomiska risker.

– Man kan förhandla om villkoren för ett bolån, till exempel lånetiden och amorteringarna, så att de passar den egna livssituationen. För ett bolån kan man komma överens om till exempel amorteringsfria månader. Traditionellt använder sig till exempel unga barnfamiljer av amorteringsfria månader, när nya utgifter uppstått då familjen fått tillökning. 

Till ett bolån kan man dessutom ta återbetalningsskydd i fall av arbetslöshet, förlorad arbetsförmåga eller dödsfall.

Man håller själv i tyglarna när man har ett bolån

Till ett bolån är det enkelt att ta till exempel ränteskydd.

– Man kan ta ränteskydd också till ett bostadsbolagslån, men i praktiken kan det här vara svårt, eftersom beslutet kräver en diskussion mellan aktieägarna och deras godkännande, samt beslut av husbolagets styrelse.

Eftersom räntorna stigit på sistone har många minskat skötselavgifterna för sitt bolån till exempel genom extra amorteringar. Med ett bolån är det enkelt att göra så här, men har man ett bostadsbolagslån är det svårare.

– Har man ett bolån håller man stadigare själv i tyglarna än om man har ett bostadsbolagslån, summerar Välimäki.

Banken hjälper med kalkylerna

Kirsi Välimäki säger att det ofta lönar sig att ersätta ett bostadsbolagslån med ett bolån, men att det finns undantag till det här.

– På bostadsmarknaden har vi sett många nya lägenheter där försäljningspriset är rätt lågt, men utöver försäljningspriset finns det ett bostadsbolagslån. Det här har varit en metod för att göra det lättare att få en ägarbostad. Om man är på väg att sälja sin lägenhet, kan man fundera på om det lönar sig att göra på samma sätt, varvid det kan vara lättare att få lägenheten såld. Köparen bestämmer om hen vill ha kvar bostadsbolagslånet eller om hen genast vill betala det.

Välimäki ger rådet att om man funderar på att byta ut lånet, bör man kontakta banken i ett tidigt skede.

 – Bankens experter hjälper till med att hitta ett alternativ som passar bäst. Man kan börja med att begära en offert på ett personligt bolån. Efter det är det enklare att fundera på hur man ska göra.

Hur mycket bolån kunde du få? Se kalkylen för bolån.