Om du längtar efter en lugn stund kan du göra en liten utflykt med matsäck och termos. Börja med en lätt och kort stig – lämna tiokilometersslingan till ett senare tillfälle. På hösten är bär- och svampplockning bra för den som vill ha lugn och ro. Stiglöpning och orientering är intensivare aktiviteter. I ojämn terräng jobbar dina muskler på ett mångsidigare sätt, och ditt balanssinne och din reaktionsförmåga blir bättre. Simning är oerhört bra för våra leder. Du kan simma i naturliga vatten, då simhallarna är stängda på grund av coronaepidemin. Många fortsätter med vintersimningen också på våren. En välladdad telefon och gott om tid är ett måste på naturutflykten. Tänk på att rötter och stenar kan vara hala när det regnar.

Sakkunnig för denna artikel: fysioterapeut Einari Kurittu vid Pohjola Sjukhus

Naturen ger krafter

Det bästa med naturutflykter är att man kommer loss från vardagen.

Omväxling piggar upp! När en människa rör sig i en naturmiljö sjunker stressnivåerna samtidigt som det psykiska välbefinnandet ökar. En stor del av detta sker oberoende av viljan, eftersom naturen påverkar oss direkt genom våra sinnen.

Många studier har gjorts om naturens positiva effekter. En naturnära miljö förbättrar sinnesstämningen, minskar stressen, förbättrar förmågan att utföra uppgifter och ökar uppmärksamheten bättre än en byggd omgivning. Det bästa med detta är att ju mer fritid vi tillbringar ute i naturen, desto starkare är rekreationsupplevelsen och desto bättre mår känslolivet. Blotta anblicken av ett skogslandskap ger de flesta av oss en starkare känsla av avkoppling än ett stadslandskap eller en byggd miljö.

Koppla av och motionera – pröva på det här

Det är lätt att koppla av i naturen: ta en kaffemugg, sätt dig på en sten och slut ögonen. Fyll lungorna med syre 10 gånger. Koncentrera dig på din andning och på hur den friska luften känns när den strömmar in i lungorna. Lyssna på ljuden i naturen. Om du upptäcker att dina tankar går vilse, styr dem tillbaka till just det ögonblick där du befinner dig.

Om du vill ha en fysisk utmaning: löp alla uppförsbackar. När du ser en lämplig sten eller stubbe, stig upp på den 10 gånger med ena benet och 10 gånger med det andra. När du träffar på en fallen trädstam kan du balansera längs den. Glöm inte att vara försiktig och att använda sunt förnuft. Börja med lätta aktiviteter och pröva stegvis på svårare. Tänk på vädret och välj omsorgsfullt den sten eller stock som du stiger upp på.

Denna artikel publicerades den 9 juni 2020 och har uppdaterats den 2 juni 2023.