Allt fler av oss har problem med ekonomin. Enligt färsk statistik från Suomen Asiakastieto fick finländarna 1,8 miljoner nya anteckningar om betalningsstörning under loppet av år 2019. Antalet var ett nytt rekord – återigen.

Numera erbjuds vi överallt möjligheten till avbetalning, i praktiken alltså kredit. Vi köper lättvindigt utan att tänka på hur månadsposterna påverkar vår ekonomi, säger Minna Backman, chef för sociala finansieringstjänster vid Garantistiftelsen.

Det är allt svårare att få överblick över sina egna totalutgifter.

Förutseende är det viktigaste i hanteringen av ekonomin. Tänk före varje kreditbeslut eller betalningsavtal vad det innebär för din ekonomi. Också om belopp på några tior verkar små var för sig, så kan de tillsammans utgöra ett stort belopp som ska betalas varje månad.

Om du är osäker på ekonomin eller om betalningarna vållar problem, är en enkel kontroll av utgifterna ett bra första steg till lösning.

– Du kan använda ett ark rutpapper, Excel eller varför inte ett program för uppföljning av kostnader som vi och bankerna erbjuder. Kolla dina kontoutdrag från ett par månader bakåt i tiden och skriv upp alla utgifter.

Backman uppmanar också till att hålla en utgiftslogg i realtid. Den hjälper en att med obarmhärtig tydlighet se vart pengarna försvinner och vad man borde dra in på.

– En kund som började hålla utgiftslogg märkte att det blev butiksresor varje dag och en massa impulsköp. Därefter började kunden göra en inköpslista och gå till butiken en gång i veckan. Ibland blir problemen lösta genom att man ger akt på sitt eget sätt att använda pengar.

Många aktörer erbjuder gratis hjälp

Än sen då, om utgiftsloggen endast bekräftar att ekonomin har kört totalt i väggen? Man har till exempel samlat på sig så stora skulder att inkomsterna bara räcker till amorteringarna, inte till att leva på.

– I sådana situationer ser mången sig tvungen att dra på sig ännu mer skuld för att klara amorteringarna.

Man skäms ofta för sina penningproblem. Människan är redo att t.o.m. ta snabblån med hög ränta för att undvika att problemen uppdagas.

Man är rädd för betalningsanmärkningar eller utsökning, och tar därför till desperata lösningar.

Exempelvis utsökning är inte så illa som man allmänt tänker. Den lugnar ofta en kaotisk situation: alla skulder överförs till ett ställe, och man får amortera dem enligt sin betalningsförmåga.

– Man blir av med de höga räntorna på snabblånen och skuldspiralen lättar.

Numera finns det mycket hjälp att hämta då det gäller att ordna upp betalningar och skulder.

Garantistiftelsen erbjuder privatpersoner avgiftsfri och anonym skuldrådgivning både via telefontjänst och chatt. Ekonomi- och skuldrådgivningen på rättshjälpsbyråer fungerar enligt samma princip. Också bankerna och t.o.m. inkassobyråerna hjälper numera till vid skuldsanering, och även på utsökningen arbetar man med rådgivning.

– Man får nog hjälp, om man bara kan och vågar söka hjälp. Ju tidigare, desto bättre, råder Backman.

Ibland är det vettigt att slå samman lånen; då är det enklare att hålla koll på kostnaderna. Till exempel Garantistiftelsen garanterar saneringslån på upp till 34 000 euro till privatpersoner.

– Det är beklagligt att även en så stor summa ofta kan vara alltför liten. Om man har hunnit samla på sig en skuldbörda på exempelvis 100 000 euro, är situationen redan svårare. Jag poängterar ändå att det inte finns några hopplösa fall.

Backman uppmanar till försiktighet vad gäller kombinationslånen som finns på marknaden. En del aktörer verkar ansvarsfullt, andra inte. Enligt den nya lagen är räntetaket 20 procent, men är betalningstiden lång växer räntan till ett stort belopp. För ett lån på 10 000 euro kan man totalt få betala 40 000 euro.

– Problem blir det också, om man inte får saneringslån på hela skuldbeloppet. Då råkar man ofta i en situation där betalningsförmågan inte räcker till betalning av saneringslånet eller de resterande skulderna.

Öppnare tal om pengar

Skuldrådgivningen har man särskilt stor nytta av i det skedet då man funderar på var det lönar sig att börja amortera skulderna. Backman vet av erfarenhet att människorna har svårt att avgöra vilket alternativ som är förmånligast.

– Huvudregeln är att det är lönt att först betala bort skuldbelopp med hög ränta och små skulder. Man kan till exempel anhålla om amorteringsfrihet fört bolånet, så man kan betala bort sina dyraste lån.

Backman säger att det också kan vara vettigt att sälja egendom för att bli av med skulder. Man ska ändå tänka noga efter innan man säljer sin bostad. Det är viktigt att räkna noggrant för att vara säker på att man verkligen har nytta av affären.

– Man ska gärna kolla vad bostaden är värd och om försäljningen täcker den återstående skulden. Jag skulle också kolla hur mycket förmånligare det sist och slutligen är att bo på hyra.

Det vore viktigt att tala mer och mer öppet om pengar och i synnerhet om till dem anknutna problem. Alltför mången lämnas ensam med sina problem.

– Man kunde börja med att diskutera saken med någon närstående. Den största smärtan lättar så snart man talar högt om saken. Det är tänkbart att också en närstående har bra tips för situationen.

Bara man talar mer öppet om pengar, kan det leda till att man reagerar tidigare på problem och vågar söka hjälp.

Förutseende är det som gör susen då man ska hantera sin ekonomi.

Om du märker att du vid slutet av månaden alltid måste köpa mat på kredit, ska du göra en kartläggning av dina utgifter. På så sätt kan du börja anpassa utgifterna till inkomsterna – självständigt eller med hjälp av någon annan.

Problem med betalningarna? Gör så här:

 • Betala först boendekostnaderna såsom hyra/vederlag, el, hemförsäkring, telefon (internet)
 • Om dina inkomster varierar eller om inkomsten betalas ut t.ex. två gånger i månaden, ska du öppna ett konto på vilket du sätter in pengar för de till boendet anknutna räkningarna (fakturabetalningskonto)
 • Om du har ett tillfälligt problem med betalningarna, kan du avtala om en senareläggning av förfallodagen med fordringsägaren eller försöka förhandla fram en mindre månadsbetalning.
 • Kolla din konsumtion: vart går dina pengar och var kan du spara eller hur kan du lägga om dina konsumtionsvanor mer permanent.
 • Tala om dina svårigheter med någon närstående eller kontakta proffs (exempelvis Garantistiftelsens rådgivningstjänster, ekonomi- och skuldrådgivning).
 • Om betalningssvårigheterna beror på att inkomsterna är låga, ska du kolla om du har rätt till stöd.
 • Ta inte nya skulder med hög ränta för att kunna betala gamla skulder. Kolla om banken kan ge dig lån för sammanslagning av dina skulder.
 • Ta tag i saken så snart som möjligt – i synnerhet om skuldsituationen påverkar ditt välbefinnande. Gör klart för dig vem du är skyldig pengar. Beakta också avbetalningar, kontokrediter och kontinuerliga tjänsteavtal.
 • Betala bort de minsta skulderna om du bara kan. De dyraste krediterna kostar dig mest, så håll dem överst på listan av lån som ska betalas bort. Utnyttja amorteringsfriheter du kan få från bo- och andra banklån, så du kan betala “problemskulderna”.
 • Utsökningen är inte ett spöke, den kan bryta skuldspiralen.
 • Med råd och hjälp från proffs kan du försöka hitta en lösning på din situation.

Få koll på din ekonomi – vi hjälper:

Helheten Min ekonomi erbjuder dig redskap med vilka du får kontroll över din ekonomi. Då du gör smarta val, får du mer för pengarna. Läs mer och ta ett steg mot en bättre planerad ekonomi 

Denna artikel publicerades den 21 februari 2020 och har uppdaterats den 2 juni 2023.