Familjen Pietarila-Seikkula på fyra personer bor i Himango i Kalajoki. Föräldrarna har redan i många år varit intresserade av olika spar- och placeringsformer. I framtiden får även familjens barn, Hugo 6 år och Iida 3 år, ta del av besparingarna och fostran som gäller pengar. Föräldrarna har sparat till dem ända sedan de föddes.

Pappan i familjen, Juho Pietarila, säger att båda barnen har konton och till dem överför föräldrarna pengar oftast varje månad. Sparbeloppet är högst cirka 100 euro per månad beroende på familjens övriga utgifter. Från sparkontot överför föräldrarna pengar även till fondandelskonton som de öppnat för sina barn.

Enligt Pietarila och mamman i familjen, Kirsi Seikkula, har man som mål med sparandet att stöda avkommorna ekonomiskt på vägen till självständighet, men framför allt att lära dem att använda pengar.

– Jag lärde mig inget om placeringar hemma eller i skolan, utan jag har satt mig in i det först som vuxen. Därför vill jag lära mina barn sådant de behöver kunna när det gäller pengar, även placerande, säger Seikkula. 

Att köpa och sälja aktier på ett aktiesparkonto har inga direkta skattepåföljder för barnet 

Vid sidan av fondsparande har många föräldrar under de senaste åren intresserat sig för aktiesparkonton som öppnas för barn. På ett sådant konto kan föräldrarna köpa och sälja aktier för barnet utan direkta skattepåföljder.

Joakim Reinius, direktör för digital försäljning hos OP:s förmögenhetsförvaltning, berättar att all avkastning som genereras på barnets aktiesparkonto hålls kvar på sparkontot, så nu har även barn nytta av fördelarna med aktiehandel. Skatt betalas på försäljning av värdepapper och eventuell utdelning först när medel tas ut från kontot. 

– Eftersom man inte betalar skatt på vinst från försäljning av aktier, blir summan som kan placeras på nytt större. Tack vare skattefördelen är det möjligt att öka barnets besparingar, förklarar Reinius.

Möjligheten att öppna ett aktiesparkonto för barn finns nu även hos OP. Det är enkelt att öppna ett sådant konto via vårdnadshavarens OP-mobil. 

– När ett aktiesparkonto öppnats för en minderårig, kan båda vårdnadshavarna se de aktier som ägs samt köpa och sälja aktier för barnet i sin OP-mobil, förklarar Reinius.

Mål: aktiehandel med hela familjen

Pietarila och Seikkula ser ett aktiesparkonto som öppnas för barn som en intressant och långsiktig sparform, som medför fler fördelar än fondsparande. 

– Vid aktiesparande bör man tänka på både värdestegringen och utdelningen som betalas på aktierna. Jämfört med fondsparande är de fortlöpande kostnaderna mindre, säger Seikkula. 

Dessutom tycker Pietarila att aktiesparande är ett intressantare alternativ eftersom inflationen inte biter på de medel som finns på aktiesparkontot. 

När Hugo och Iida i framtiden får tillgång till den sparade förmögenheten, önskar föräldrarna att de fostrats till smarta penninganvändare.

Fastän Pietarila och Seikkula i nuläget administrerar sina barns sparande, vill de sporra sina barn redan tidigt till sparande och placerande. När barnen blir äldre, hoppas föräldrarna att hela familjen tillsammans kan köpa och sälja aktier.

– Det vore jättebra om vi kunde köpa aktier tillsammans med barnen redan innan barnen har direkt kontroll över aktierna, säger Seikkula.

När Hugo och Iida i framtiden får kontroll över aktierna och den sparade förmögenheten, önskar föräldrarna att de klarat att fostra sina barn till smarta penninganvändare.

– Det vore fantastiskt om barnen använde sina besparingar till studier, den första bostaden eller något annat vettigt, säger Pietarila.

Enkelt att spara via OP-mobilen

Att öppna ett aktiesparkonto för ett barn och handla med aktier är möjligt i OP-mobilen, och man behöver inte besöka OP:s kontor för att öppna ett aktiesparkonto.

Om vårdnadshavaren inte har ett eget aktiesparkonto, ger tjänsten möjlighet att antingen öppna ett konto för sig själv eller ett barn som man är vårdnadshavare för. Om vårdnadshavaren redan har ett eget aktiesparkonto, kan man via inställningarna öppna ytterligare ett konto för ett barn. I OP-mobilen fyller man i den minderårigas och vårdnadshavarnas uppgifter, varefter vårdnadshavarna via OP:s digitala underskriftstjänst godkänner att kontot öppnas.

– Det vanligaste och enklaste sättet att spara för ett barn är fortfarande att spara i fonder, men aktiesparkontot är ett nytt alternativ för att placera direkt i aktier. Kom ihåg att man kan handla med aktier för sitt barn även på ett traditionellt värdeandelskonto, avslutar Reinius. 

Ytterligare information om aktiesparkonto som kan öppnas för ett barn samt om fondsparande finns på op.fi. 

Läs om alternativen för att spara för ett barn.

Tjänsterna för placering tillhandahålls av andelsbanken. Fonderna förvaltas av OP-Fondbolaget Ab. Det lönar sig alltid att beakta placeringsriskerna. Värdet av placeringen kan antingen stiga eller sjunka och det är inte säkert att du får tillbaka hela det kapital du placerat. OP garanterar inte att du får avkastning på din placering och den historiska avkastningen är inte en garanti för en framtida avkastning. Beskattningen beror på kundens omständigheter och kan förändras i framtiden.