Myrskytuulet voivat aiheuttaa mittavia tuhoja pihapiirissä. Kovan ja puuskittaisen tuulen aiheuttamat vaaratilanteet liittyvät pihoissa etenkin pihapuihin. Kova tuuli saattaa kaataa ne esimerkiksi autotallin ja asuinrakennuksen päälle.

– Eikä sen tarvitse olla edes koko puu. Jo yksittäinen, raskas oksa voi vaurioittaa esimerkiksi ränniä tai kattoa niin, että vesi pääsee vuotamaan talon rakenteisiin, sanoo Pohjola Vakuutuksen korvauspäällikkö Maarika Vauhkonen.

Kotivakuutus kattaa omakoti- tai huvilarakennuksen päälle kaatuneen puun aiheuttaman vauriot. Vahinkojen välttämiseksi oman pihapiirin puuston kunnosta kannattaa huolehtia. Vauhkonen muistuttaa, että jos pihassa on lahonneita puita, omistajalla on velvollisuus huolehtia niiden turvallisesta poistamisesta.

Myös myrskyjen yhteydessä esiintyvät raekuurot saattavat tehdä tuhoja talojen katoilla. Jos tuulen nopeus on tarpeeksi korkea ja vettä tulee lähes vaakasuunnassa, vettä voi myös päästä talon sisälle esimerkiksi räystäiden tai savupiipun juuren kautta. Tällöinkin vahinko voi tulla korvattavaksi kotivakuutuksen luonnonilmiöturvasta.

– Pitää kuitenkin aina selvittää, mistä vaikkapa vesivahinko johtuu. Jos ilmenee, että sen on aiheuttanut talon rakennusvirhe eikä myrsky, silloin kotivakuutus ei korvaa kustannuksia, Vauhkonen huomauttaa.

Muita mahdollisia myrskyvahinkoja ovat esimerkiksi ukkosen aiheuttaman ylijännitteen rikkomat sähkölaitteet ja kodinkoneet. Niiden korvaamiseksi kotivakuutuksesta tulee löytyä erillinen laiterikkoturva. Myrskysäällä myös talojen puutarhojen puut ja muut istutukset vaurioituvat herkästi.

– Esimerkiksi koristepensaiden tuhoja korvaamme usein. Oman tontin puutarhan puiden ja muiden istutusten vauriot kuuluvat kotivakuutuksen korvauspiiriin.

Muista turvata myös vene

Myös veneen vakuuttaminen myrskyn varalta on asia, joka koskee montaa suomalaista.

– Vahinkoja syntyy veneen ollessa vesillä, mutta myös silloin, kun se on talviteloilla, sanoo Vauhkonen.

Kovien tuulien varalta vene tulee aina pitää laiturissa turvallisesti kiinnitettynä ja vedestä tyhjäksi pumpattuna. Kun vene on nostettu maihin, se tulee vetää niin kauas rantaviivasta, etteivät kovatkaan aallot yllä siihen.

Muistisäännöt vahingon sattuessa

Mitä tehdä ensimmäiseksi, jos myrsky on jo päässyt runtelemaan esimerkiksi omaa pihaa ja taloa? Hyvä yleisohje on Vauhkosen mukaan pyrkiä suojaamaan pahimpia tuhoja esimerkiksi pressulla.

– Tietysti pitää käyttää maalaisjärkeä. Jos myrsky vielä pauhaa, ei kannata lähteä kiipeilemään pressun kanssa katolle.

Ensisijaista on myös tehdä vahinkoilmoitus. Pohjola Vakuutuksen Vahinkoapu antaa tarkemmat toimintaohjeet odottamattoman tilanteen selvittämiselle. Lähimmät vahinkokumppanit, joihin kuuluu esimerkiksi vesivahinkojen asiantuntijoita ja rakennusliikkeitä, voi selvittää oman postinumeron avulla Pohjola Vakuutuksen verkko- tai mobiilipalvelussa.

– Ei kannata lähteä tekemään itse korjaavia toimenpiteitä ennen kuin on tehnyt ilmoituksen meille, Vauhkonen toteaa.