Palvelun sisältö ja käyttöehdot

Palvelun sisältö

OP Media on OP:n omistaja-asiakkaiden ja yritysasiakkaiden digitaalinen asiakasmedia. Palvelun tehtävänä on auttaa asiakkaita tulemaan oman taloutensa taitureiksi, ja yrityksiä menestymään liiketoiminnassaan. 

OP Media toteuttaa OP Ryhmän perustehtävää: luomme kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia omistaja-asiakkaillemme ja toimintaympäristöllemme. 

OP Media tarjoaa hyödyllistä, tärkeää ja viihdyttävää sisältöä rahaan eli talouden hallintaan, sijoittamiseen, asumiseen, hyvinvointiin, vapaa-aikaan ja yrityselämään liittyvistä asioista. Palvelu kertoo jokapäiväisistä, ja yksilön kannalta elämän suurimmista asioista, joiden jokainen haluaa hoituvan niin helposti, nopeasti ja turvallisesti kuin mahdollista.  

Palvelu sisältää myös OP Ryhmän yritysten tarjoamien tuotteiden ja palveluiden markkinointia. Mitään palvelussa esitettyä ei tule käsittää sijoitussuositukseksi.   

Toimitus 

OP Median tuottaa OP Ryhmä.  

Päätoimittaja 

Anni Hiekkanen

https://twitter.com/Anni_Hiekkanen ”@Anni_Hiekkanen” 

Toimituspäällikkö 

Mari Paavoseppä 

https://twitter.com/mpaavoseppa ”@mpaavoseppa” 

Palaute 

Voit laittaa palautetta OP Median toimitukselle toimitus@op.fi

Käyttöehdot 

Nämä ovat käyttöehdot OP Media -sivuston käyttämiselle. Tutustu näihin ehtoihin huolellisesti ennen kuin käytät OP Median verkkosivuja. Käymällä näillä sivuilla hyväksyt ehdot. 

Palveluntarjoaja 

OP Media -palvelun (”Palvelu”) tarjoaa OP Osuuskunta.  

Nimi OP Osuuskunta 

Y-tunnus 0242522-1 

Käyntiosoite Gebhardinaukio 1, 00510 Helsinki 

Postiosoite PL 308, 00013 OP 

Puhelin 010 252 010 

Palvelu sisältää OP Ryhmän yritysten toimintaan liittyviä sisältöjä. Kaikista ryhmään kuuluvista yrityksistä käytetään näissä ehdoissa nimitystä "Palveluntarjoaja". 

OP Ryhmään kuuluvat OP Osuuskunta, sen konserniyritykset (kuten OP Yrityspankki Oyj, OP-Korttiyhtiö Oyj, Pohjola Vakuutus Oy, OP-Henkivakuutus Oy ja OP-Palvelut Oy), OP Osuuskunnan jäsenpankit, OP-Eläkesäätiö, OP-Eläkekassa sekä muut nykyiset ja tulevat yritykset, yhteisöt ja säätiöt, joissa vähintään yksi edellä mainituista yksin tai yhdessä käyttää/käyttävät määräysvaltaa. 

OP Ryhmän luottolaitokset, rahoitusalan yritykset sekä vakuutusyhtiöt muodostavat rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetussa laissa (699/2004) määritellyn rahoitus- ja vakuutusryhmittymän. 

Tarkempia tietoja OP Ryhmästä on saatavilla osoitteessa www.op.fi. 

Muut palveluntarjoajat 

Näillä sivuilla voidaan tarjota myös ulkopuolisten palveluntarjoajien palveluja. Ulkopuolisen palveluntarjoajan yhteystiedot ilmenevät kunkin palvelun yhteydestä. 

Kolmansien osapuolten verkkopalvelut 

Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun kautta käytettävissä olevien muiden verkkopalvelujen tai internetsivujen sisällöstä tai toiminnasta miltään osin. Siirtymällä Palveluun linkitettyihin muihin verkkopalveluihin tai internetsivuille käyttäjä hyväksyy, että nämä palvelut eivätkä sivut eivät ole Palveluntarjoajan hallinnassa, eikä Palveluntarjoajalla ole mahdollisuuksia vaikuttaa niiden sisältöön. Ulkopuolisen toimijan linkin sisältyminen Palveluun ei tarkoita, että Palveluntarjoaja millään lailla mainostaisivat kyseisiä palveluita tai sivuja. 

Vastuuvapaus 

OP Median sivujen sisältö toimitetaan sitoumuksetta ja sellaisenaan. Palveluntarjoaja ei takaa sivujen sisällön virheettömyyttä. Palveluntarjoaja ei anna näille sivuille tai niiden sisällöille minkäänlaista takuuta. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa Palvelun sisältöä ja rakennetta ja oikeuden sulkea Palvelu milloin tahansa. Palveluntarjoaja ei vastaa mistään mahdollisista kuluista, menetyksistä tai vahingoista, joita käyttäjälle mahdollisesti aiheutuu Palvelun käyttämisestä. 

Palvelu sisältää blogiosion, jonka kirjoittajien tuottama sisältö koostuu kirjoittajien henkilökohtaisista mielipiteistä, eivätkä OP Ryhmän yritykset ole osallistuneet sisällön laatimiseen. Palveluntarjoaja ei vastaa blogiosion sisällön oikeellisuudesta.  

Immateriaalioikeudet  

Näiden sivujen tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat jollekin OP Ryhmään kuuluvalle yritykselle tai erikseen ilmoitetulle kolmannelle taholle. Materiaalia saa katsella, selata ja tallentaa asiakkaan päätelaitteelle sekä tulostaa siitä osia henkilökohtaista käyttöä varten. Sivuilla esitetyn aineiston kopiointi, tallentaminen, lainaaminen, edelleenvälittäminen ja muu hyödyntäminen kaupallisessa tarkoituksessa on kielletty. 

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen 

Palvelun käyttämiseen ja käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Näihin käyttöehtoihin perustuvat tai näiden ehtojen tarkoittamaan Palveluun liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli tässä ei onnistuta, riitaisuudet ratkaistaan ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa.  

Käyttöehtojen voimaantulo ja muuttaminen 

Nämä käyttöehdot julkaistaan Palvelun internetsivuilla. Käyttöehdot tulevat voimaan päivityshetkestä ja ovat voimassa toistaiseksi. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa käyttöehtoja, ja uudet käyttöehdot tulevat voimaan niiden Palvelussa julkaisemisen ajankohtana. Käyttäjälle tiedotetaan muuttuneista käyttöehdoista Palvelun sisällä.