OP Median saavutettavuusseloste

Tämä seloste koskee OP Median (https://www.op-media.fi) saavutettavuutta. Palvelu on OP Ryhmän yhtiöiden verkkosivusto.

OP Ryhmään kuuluvat OP Osuuskunta, sen konserniyritykset (kuten OP Yrityspankki Oyj, Pohjola Vakuutus Oy, OP-Henkivakuutus Oy ja OP-Palvelut Oy), OP Osuuskunnan jäsenpankit, Osuuspankkien Keskinäinen Vakuutusyhtiö, OP-Eläkesäätiö, OP-Eläkekassa sekä muut nykyiset ja tulevat yritykset, yhteisöt ja säätiöt, joissa vähintään yksi edellä mainituista yksin tai yhdessä käyttää/käyttävät määräysvaltaa. 

Sivuston saavutettavuuden osalta on suoritettu itsearviointia. Itsearvioinnissa on käytetty seuraavia järjestelmiä: 

  • Tietokoneilla saavutettavuus on testattu Chrome-selaimella ja NVDA-ruudunlukuohjelmistolla. 
  • Mobiililaitteilla saavutettavuus on testattu Applen-laitteilla, Safari-selaimella (touch gestures) ja VoiceOver-lukuohjelmistolla. 

Saavutettavuusvaatimuksia koskevat säännökset ovat Digitaalisten palveluiden tarjoamista koskevassa laissa. 

Tämä saavutettavuusseloste on laadittu 22.12.2020 ja sitä on viimeksi päivitetty 3.6.2022.

Digipalvelun saavutettavuuden tila 

OP Mediassa on joitakin saavutettavuuspuutteita. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä. OP Media sisältö koostuu suurimmilta osin artikkeleista, jotka ovat käytettävissä myös avustavilla teknologioilla. 

Sisällöt, jotka eivät ole saavutettavia 

Sivusto ei vielä tue kaikilta osin ruudunlukijoiden käyttöä. Puutteita on  esimerkiksi palautteen saamisesta latautuneesta sisällöstä ja huomion kohdistamisessa siihen. Puutteita on myös tekstin suurentamisessa, otsikkomerkinnässä sekä otsikkohierarkiassa.

1.3.1 Informaatio ja suhteet
1.4.4 Tekstin koon muuttaminen
2.4.3 Kohdistusjärjestys
2.5.3 Nimilappu nimessä
4.1.3 Tilasta kertovat viestit

Saavutettavuuspalaute  

Löysitkö puutteita digitaalisten palveluidemme saavutettavuudesta? Jos et löytänyt vastausta saavutettavuusselosteesta, anna palautetta. 

Anna palautetta saavutettavuudesta  

Palautteisiin liittyvä henkilötietojen käsittely 

Kirjautumattoman asiakkaan antama palaute on anonyymiä, jos asiakas ei anna yhteystietojaan. Kirjautumattomalta asiakkaalta kysytään nimeä sekä sähköpostiosoitetta tai puhelinnumeroa, jotka tarvitaan, jos asiakas toivoo yhteydenottoa.

Kirjautuneesta asiakkaasta tallennetaan palautejärjestelmään asiakkaan tai yrityksen edustajan henkilötunnus, nimi ja paikallinen osuuspankki, jonka asiakas palautteen antaja on. Lisäksi yritysasiakkaasta tallennetaan yrityksen nimi ja y-tunnus.

Jos kirjautunut asiakas toivoo yhteydenottoa, tallennetaan myös puhelinnumero tai sähköpostiosoite. Lisäksi palautejärjestelmään tallennetaan asiakkaan antama palaute sekä asiakkaan kertoma tieto siitä, mitä apuvälineohjelmaa tai -laitetta hän käyttää. 

Kerättyjä henkilötietoja käytetään ainoastaan asiakaspalautteen käsittelemiseksi, jolloin tavoitteena on parantaa ja kehittää asiakaskokemusta sekä OP Ryhmän palveluita. Henkilötietoja käsitellään OP Ryhmän finanssilaitosten asiakasrekistereissä.  

Lue lisätiedot henkilötietojen käsittelystä ja tietosuojaselosteet

Valvova viranomainen  

Jos sivustolla on saavutettavuusongelmia ja et löydä siihen tarkennusta saavutettavuusselosteelta, toivoisimme sinulta palautetta yllä olevan linkin kautta. Vastaamme sinulle lain edellyttämän 14 päivän kuluessa, mikäli annat lomakkeella yhteystietosi.  

Mikäli et ole tyytyväinen antamaamme vastaukseen tai emme vastaisi palautteeseesi ollenkaan, voit olla yhteydessä valvovaan viranomaiseen eli Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.  

Valvontaviranomaisen yhteystiedot  

Etelä-Suomen aluehallintovirasto  

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö  
www.saavutettavuusvaatimukset.fi  
saavutettavuus@avi.fi  
Puhelinnumero vaihde 0295 016 000