Äkkiseltään voisi ajatella, että öljyn hinnan vaihtelut näkyvät vain ja ainoastaan bensapumpulla käydessä. Todellisuudessa öljyn hinnan liikkeet näkyvät monissa hyvin arkisissa asioissa, ja etenkin hinnan nousut tuntuvat niin kuluttajien kuin yritysten kukkaroissa.

On täysin totta, että öljyn hinnan nousu johtaa usein korkeampiin polttoainekustannuksiin. Kun tankkaamiseen menee enemmän rahaa, kuluttajien ostovoima heikkenee eikä rahaa jää enää muuhun kulutukseen tai säästämiseen yhtä paljon kuin ennen. Tästä kärsivät erityisesti matkailu- ja ravintola-ala sekä sellaiset yritykset, jotka toimivat kulutushyödykkeiden parissa. Edellä mainitun lisäksi öljyn hinnan nousu näkyy niinkin arkisessa asiassa kuin elintarvikkeiden hinnoissa. Kansainvälinen kauppa ja globalisaatio ovat kasvattaneet tuotteiden liikkumista eri puolilta maailmaa, ja elintarvikkeita saatetaan kuljettaa pitkiäkin matkoja. Kuljetuskustannukset ovat tärkeä osa elintarvikkeiden kokonaiskustannuksia ja ne vaikuttavat etenkin tuontituotteiden hintoihin.

Jotain positiivistakin öljyn hinnan nousussa on. Se voi kannustaa yrityksiä ja yksityishenkilöitä investoimaan uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuteen. Yritykset ja yksityishenkilöt voivat vähentää öljyriippuvuuttaan ja edistää kestävää kehitystä hakemalla vaihtoehtoisia, uusiutuvia energianmuotoja kuten aurinko- tai tuulivoima. Energiatehokkaat vaihtoehdot tulevat sekä hinta- että ympäristömielessä kilpailukykyisemmiksi, mikä kannustaa investoimaan energiatehokkaampiin laitteisiin tai älykkäämpiin energiaratkaisuihin. Kun kysyntä uusiutuviin energianlähteisiin ja erilaisiin energiaratkaisuihin kasvaa, se synnyttää alalle uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Kehityspanostukset lisääntyvät ja alalle pyritään löytämään uusia innovaatioita, mikä edesauttaa yhteiskunnan siirtymistä ns. puhtaampiin energiamuotoihin.

Öljyn hinnan nousulla on laajoja vaikutuksia talouteen ja ihmisten jokapäiväiseen elämään. Kaikkia vaikutuksia on mahdoton lähteä luettelemaan ja ne vaihtelevat paljon alueittain. Hyvää hintojen nousussa on se, että se voi toimia kannustimena siirtymisessä kohti kestävämpää kehitystä.

Lue lisää vastuullisesta sijoittamisesta

Osuuspankin omistaja-asiakkaan rahanarvoiset edut sekä ylimääräiset OP-bonukset

OP Keski-Suomen muut kirjoitukset OP Mediassa

OP Keski-Suomen op.fi-etusivulle