Ennen korona-aikaa tehdyn tutkimuksen mukaan merkittävin osa suomalaisista on suunnitellut talouttaan hyvin lyhytjänteisesti, vain muutamaksi kuukaudeksi eteenpäin. Viime vuodet ovat havahduttaneet meidät ymmärtämään, ettemme asu lintukodossa, vaan maailman tapahtumat ulottuvat meillekin. Uskon siihen, että paine ja vastoinkäymiset vahvistavat, ja näin näyttäisi käyneen myös suomalaisten talouden suunnittelussa – varaudumme aiempaa paremmin ”pahan päivän” varalle. OP:n toukokuussa Taloustutkimuksella teettämän kyselyn mukaan yli 70 prosenttia suomalaisista on pyrkinyt kerryttämään puskureita talouteensa. Nuoret ovat tässä trendin aallonharjalla, sillä eniten säästäminen on lisääntynyt 25–34-vuotiaissa nuorissa aikuisissa.

Pessimisti ei perinteisesti pety ja mietin, olemmeko nykyisessä suhdanteessa jo liiankin varovaisia tekemään isoja taloudellisia päätöksiä? Työllisyystilanne on edelleen säilynyt hyvänä, lainoja lyhennetään nopeampaa tahtia kuin uusia otetaan ja kotitalouksilla on halua sekä kykyä säästää. Pankit myös kertovat, ettei lainojen lyhennysohjelmiin haeta normaalia enempää kevennyksiä raketin lailla ampaisseista korkomenoista huolimatta. Asumistarpeet, elämäntilanteiden muutoksista johtuen, muuttuvat samaan tahtiin kuin ennenkin, mutta huolimatta tästä heinäkuu oli hiljaisin asuntolainatiskeillä yli 20 vuoteen. Kodin vaihdosta haaveilevan onkin hyvä muistaa, että 20 vuoden laina-aikana ehtii sattua ja tapahtua niin omassa elämässä kuin laajemminkin taloudessa monenlaista, joten olisiko haaveita syytä edistää sittenkin juuri nyt? 

Me pankissa olemme asiakkaillemme talouden kumppani, jonka tehtävänä on auttaa asiakasta taloudelliseen hyvinvointiin, kannustaa ja tarjota ratkaisuja unelmien ja haaveiden toteuttamiseen. Jokaisen taloudellinen tilanne on erilainen ja ainutlaatuinen, joka tulee ottaa huomioon ratkaisujen tarjoamisessa. 

Vastuullisena toimijana tehtävämme on auttaa asiakasta yli kaikkien aikojen. Vaikka pankkien proaktiivinen asiakkuuksienhoito on lisääntynyt viime vuosina, asiakkaan kannattaa olla itse myös aktiivinen. Elämisen kustannusten noustua, osalla asuntovelallisista käy nyt omassakin taloudessa myllerrys eikä tulotaso ole kohonnut kompensoimaan tätä. Heikentynyt taloudellinen tilanne voi vaikuttaa kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja siksikin kynnys kääntyä asiantuntijan puoleen kannattaa pitää matalana. Talous on kuin puutarha – se vaatii suunnittelua ja huolellista hoitoa kasvaakseen ja kukoistaakseen.

Lue lisää, miten voit turvata talouttasi

OP Keski-Suomen muut kirjoitukset OP Mediassa

OP Keski-Suomen op.fi-etusivulle