Paikallisten yritysten lähteminen mukaan on tärkeää ympäristöpääkaupunkivuoden tavoitteiden saavuttamiselle. Yritysyhteistyö kasvattaa hankkeen vaikuttavuutta ja samalla rakentaa ympäristötyön jatkuvuutta pitkälle tulevaisuuteen.  

Euroopan ympäristöpääkaupunki -nimitys on Euroopan komission tunnustus kaupungille, jotka ovat ympäristötoiminnan edelläkävijöitä, toimivat esimerkkeinä muille kaupungeille sekä kehittävät innovatiivisia ratkaisuja ympäristöhaasteisiin. Lahden valinta ympäristöpääkaupungiksi on merkittävä alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.

Vuosi tuo mahdollisuuden tehdä näkyväksi Lahden kaupungin, alueen yritysten, korkeakoulujen ja eri toimijoiden tekemän laadukkaan ympäristötyön. Ympäristöpääkaupunki antaa Lahdelle poikkeuksellisen mahdollisuuden vahvistaa hyvinvointia, kaupungin elinvoimaa ja houkuttavuutta pitkälle tulevaisuuteen.

OP Päijät-Hämeen perustehtävä toistaa samaa teemaa: pankin tehtävään kuuluu omistaja-asiakkaiden ja toimintaympäristön kestävän taloudellisen menestyksen, turvallisuuden ja hyvinvoinnin tukeminen. Myös juuri päivitetty vastuullisuusohjelma kiteytyy neljään teemaan: kestävä talous, paikallinen elinvoima ja yhteisöllisyys, suomalaisten taloustaidot ja vastuullinen tietopääoman käyttö.

–Perustehtävämme on lupaus joka vaatii meiltä tekoja. Kestävän talouden ja paikallisen elinvoimaisuuden edistäminen ovat vasta päivitetyn vastuullisuusohjelmamme kulmakiviä, joten meille on tärkeää päästä tekemään yhteistyötä ympäristöpääkaupunkihankkeen parissa: Lahden alueen ja ihmisten hyväksi ensi vuonna ja tulevina vuosina siitä eteenpäin, kertoo pankinjohtaja Ilona Iiskonmäki OP Päijät-Hämeestä.

–Yrityksillä on erittäin merkittävä rooli ympäristöratkaisuiden kehittämisessä ja toteuttamisessa.  Tämän vuoksi haluamme vuoden aikana tehdä näkyväksi yritysten Lahden alueella jo tekemiä innovaatioita ja samalla kannustaa kehittämään uusia, kertoo Lahti – Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021 -hankkeen johtaja Milla Bruneau.   

OP Päijät-Hämeen vastuullisuusohjelmaan kuuluva kestävän talouden teema pitää sisällään mm. vastuullisen sijoittamisen ja rahoittamisen palvelut. Finanssisektorilla on olennainen vaikutus kestävän talouden rahoittajana: vastuullisella rahoituksella pankit mahdollistavat yrityksien investoinnit kestäviin valintoihin ja uusiin teknologioihin, sekä mahdollistavat sijoittamisen kestävän talouden rakentamiseen. Vastuullisen sijoittamisen rahastot huomioivat sijoituspäätöksissään eettiset näkökulmat ja kestävän kehityksen mukaiset periaatteet.

–OP:n vastuullisten teemarahastojen kysyntä on kasvanut merkittävästi ja tällä hetkellä ne ovat OP:n suosituimpien rahastojen kärkijoukossa.  Rahastojemme kautta voi sijoittaa esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillitsemiseen, puhtaan veden turvaamiseen tai vähähiilisen yhteiskunnan rakentamiseen, kertoo Iiskonmäki.

OP Päijät-Hämeen vastuullisuusohjelman mukainen paikallisen elinvoimaisuuden ja yhteisöllisyyden kasvattaminen näkyy ympäristöpääkaupunkihankkeessa monella tavalla. Ympäristöpääkaupunkivuoden aikana järjestetään useita ympäristöalan tapahtumia. Kaupunkilaisia kutsutaan toteuttamaan ympäristöhankkeita ja tekemään ympäristöystävällisiä ratkaisuja omassa arjessaan.

Lue lisää vastuullisesta toiminnastamme