Vastuullisuustyö voidaan jakaa kolmeen pääteemaan: ympäristöön ja ilmastoon, ihmisiin ja yhteisöihin sekä hyvään hallintotapaan. Tämän niin kutsutun ESG-jaottelun ympärille rakentuu myös pankin vuotuinen vastuullisuusohjelma. OP Tampereen oma vastuullisuusohjelma pohjautuu OP Ryhmän vastuullisuusohjelmaan. 

– Olemme siellä missä asiakkaammekin, joten myös vastuullisuustyömme näkyy suoraan pankin toimialueella. Vaikuttavinta vastuullisuustyötämme on perusliiketoimintamme vastuullisuus, kertoo OP Tampereen vastuullisuustyöstä vastaava Tarja Sara. 

Ihmiset ja yhteisöt ovat vahvasti OP Tampereen vastuullisuustyön keskiössä, mikä näkyy esimerkiksi pankin tekemissä lahjoituksissa ja kampanjoissa. Vuonna 2022 OP Tampere lahjoitti 20 000 euroa paikallisille yhdistyksille, seuroille ja järjestöille sekä mahdollisti kesäduunin 120 nuorelle pankin piikkiin. Taloustaitotunteja pidettiin sadoille nuorille, digitaitoja opetettiin erityistä tukea tarvitseville ja yhteistyössä Yrityskylä Pirkanmaan kautta tavoitettiin yli 12 000 koululaista.  

Yhteistyösopimukset ja perinteiset Hippo-tapahtumat liikuttivat ja kannustivat tuhansia pirkanmaalaisia lapsia ja nuoria liikkumaan ja harrastamaan. Vuoden 2023 alussa OP Tampere lahjoitti 50 000 euroa paikallisille seuroille vähävaraisten lasten ja nuorten harrastustoiminnan tueksi.  

Vastuullista liiketoimintaa ja kohti hiilineutraaliutta 

OP Tampere tarkastelee aktiivisesti oman toimintansa ympäristövaikutuksia ja pyrkii pienentämään omaa ympäristökuormitustaan: esimerkiksi Hämeenkadun konttorin katolle on asennettu aurinkopaneelit, toimistotilojen lämpötilaa on alennettu ja jätelajittelu uudistettu. Pankki on kahden konttorin voimin mukana WWF:n Green Officessa, mikä tukee työtä ympäristön hyväksi.  

– Green Officen kautta saamme tarkempaa dataa esimerkiksi energiankulutuksestamme, mikä on hyödyksi arvioidessamme sitä, mihin suuntaan olemme menossa. Green Officesta saamme myös paljon vinkkejä ja ideoita omaan ympäristötyöhömme, kertoo Sara. 

Ilmaston ja ympäristön suhteen OP Tampere noudattaa OP Ryhmän asettamia tavoitteita ja mittareita. OP Ryhmä on sitoutunut olemaan oman toiminnan osalta hiilineutraali vuoteen 2025 mennessä – sama tavoite pätee myös OP Tampereeseen.  

Vastuullinen liiketoiminta toimii kaiken perustana: OP tarjoaa kestäviä rahoitus- ja sijoitustuotteita asiakkailleen, toiminta on läpinäkyvää, tietopääomaa käytetään vastuullisesti ja harkiten, ja toiminnan vaikutukset ympäristöön ymmärretään. OP Tampere toteuttaa yhteiskuntavastuullista rooliaan myös maksamalla verot paikallisesti ja palauttamalla tehtyä voittoa asiakkailleen OP-bonuksina. Vuonna 2022 OP-bonuksia maksettiin yli 12 miljoonaa euroa. 

Myös henkilöstön hyvinvoinnista huolehditaan ja yhdenvertaisen sekä monimuotoisen kulttuurin edistäminen on kirjattu mukaan vastuullisuusohjelmaan. Yhtenä tavoitteena on, että OP Tampereen hallintoneuvoston ja hallituksen kokoonpanoissa sukupuolet ovat edustettuina vähintään 40 % vuoteen 2025 mennessä.

Henkilöstön vastuullisuusosaamisesta huolehditaan ja sitä kehitetään erilaisin kurssein ja opastuksin. Vuonna 2023 OP Tampereessa jokainen työntekijä suorittaa kurssin vastuullisuuteen liittyen. Henkilöstöä myös kannustetaan vastuullisuustyöhön, ja vuodesta 2017 lähtien jokainen työntekijä onkin voinut käyttää yhden työpäivistään tehden vapaaehtoistyötä itselleen tärkeän kohteen hyväksi. 

– Isona toimijana koemme vastuumme yhteisistä asioista tärkeäksi: haluamme toimia pitkäjänteisesti ja olla rakentamassa Suomea myös 100 vuoden kuluttua, Sara kertoo.    

Tutustu OP Tampereen vuoden 2022 vastuullisuustekoihin alla olevalla videolla. 

OP Tampereen vastuullisuusohjelma 2023