2,2 miljardia – niin korkealle bruttokantorahatulot nousevat tänä vuonna. Se on uusi ennätyslukema, joka rikotaan todennäköisesti myös ensi vuonna. Tämä selviää Pellervon Taloustutkimus PTT:n tuoreesta metsäsuhdannekatsauksesta.

– Suomalaiselle metsänomistajalle kuluva vuosi tulee olemaan oikein hyvä. Bruttokantorahatulot ovat kasvaneet hyvin, ja sitä kautta hehtaarikohtainen tulos tulee olemaan korkealla. Ensi vuonna tästä tasosta noustaan vielä hieman, kertoo PTT:n metsäekonomisti Matti Valonen.

Metsänomistajien puunmyyntitulot ovat tänä vuonna 15–17 prosenttia viime vuotta korkeammalla, ja PTT:n mukaan niihin on odotettavissa ensi vuonna 2–3 prosentin nousu.

Metsän omistaminen onkin entistä kannattavampaa, ja metsän hehtaarikohtainen nettotulos nousee tänä vuonna 136 euroon. Ensi vuonna se kohoaa edelleen 146 euroon.

Milloin kovin kasvu taittuu?

Maailmantalouden vire on yhä noususuuntainen, mikä pitää yllä metsäteollisuuden tuotteiden vilkasta kysyntää. Kuinka kauan alan noususuunta vielä kestää?

– Tältä erää kovin kasvu vaikuttaa olevan takana päin. Meidänkin ennusteemme on lähtenyt siitä, että tuotanto ja vienti kasvavat tänä vuonna vauhdilla. Sitten kovin kasvutahti tasaantuu. Siinä on taustalla muun muassa Äänekosken tehdas. Sen kapasiteetti on päässyt täyteen vauhtiin tänä vuonna, mikä on nostanut vientiä.

Ensi vuodelle ei kuitenkaan ainakaan vielä ole varmistunut uusia investointeja. Se tarkoittaa, että vienti ei kasvaa enää yhtä vauhdilla kuin tänä vuonna.

Hinnat nousukiidossa

Viime vuonna ennätystasolle nousseet hakkuut jatkavat yhä kasvusuunnassa. PTT:n ennusteen mukaan ne kipuavat tänä vuonna yli 66 miljoonaan kuutiometriin, mikä tarkoittaa 5–7 prosentin kasvua viime vuodesta. Ensi vuonna markkinahakkuiden odotetaan kasvavan 0–2 prosenttia.

Hakkuiden lisäksi kaikkien puutavaralajien nimellishinnat ovat nousseet tänä vuonna melko kiivaasti. Raakapuun keskikantohinnan arvioidaan nousevan yhdeksällä prosentilla.

– Loppukeväästä puun hinnat lähtivät rivakkaan nousuun, joka päättyi kesällä. Silloin nähtiin pieni korjausliike. Puumarkkinat käyvät kuumana, mutta en sanoisi, että ne olisivat ylikuumentuneet. Samoja merkkejä on ilmassa kuin edellisen korkeasuhdanteen aikana, mutta ylikuumentuminen ei ole toteutunut, PTT:n Valonen kertoo.

Hinnannousua selittävät muun muassa viime vuoden syksyllä alkaneet vaikeat korjuuolosuhteet. Märkä maa hidasti hakkuita alkutalveen saakka, eikä talvileimikoita päästy korjaamaan.

– Kevään mittaan olosuhteet paranivat, ja lopputalvesta tullutta vajetta pystyttiin paikkaamaan. Puuta korjattiin erittäin paljon. Kesään tultaessa oltiin edellisvuoden hakkuita edellä. Sitä kautta tilanne korjaantui, ja puuvarastoja on päästy kasvattamaan.

Mihin metsäteollisuuden kysyntä kohdistuu?

Tänä vuonna metsäteollisuus käyttää 73 miljoonaa kuutiota puuta. Kasvua edeltävästä vuodesta on 4–6 prosenttia.

PTT:n ennusteen mukaan pystykauppojen määrä yksityismetsissä on kasvanut tammi–elokuussa noin viidenneksellä edellisestä vuodesta. Eniten kasvua on ollut mäntytukin ja mänty- sekä koivukuitupuun kaupoissa. Tätä kehitystä selittävät erityisesti saha- ja kuituteollisuuden tarpeet.

PTT:n mukaan pystykauppamäärä nousee kokonaisuudessaan kuluvan vuoden aikana 11–13 prosenttia viime vuodesta. Kasvu painottuu viime vuotta enemmän kuitupuuhun ja siten harvennusleimikoihin.

Hankintakaupat sen sijaan pysyvät viime vuoden tasolla.