Mikä on metsäsi tulevaisuus? Omista toiveista on hyvä puhua ääneen ajoissa ja nostaa asia esille myös perillisten kanssa.

Pankkilakimies Katri Vanhatalo OP Etelä-Karjalasta suosittelee asiakkailleen sekä edunvalvontavaltakirjan että testamentin tekoa. Metsänomistajalle ne ovat tärkeitä asiakirjoja metsänhoidon jatkuvuuden turvaamiseksi.

– Kannattaa laittaa paperit kuntoon ajoissa, jotta sairauden tai kuoleman kohdatessa metsät ovat sellaisen ihmisen käsissä, joka pystyy niitä hoitamaan.

Asiantuntijan avulla metsänomistaja voi varmistua siitä, että oma tahto käy asiakirjoista ilmi yksiselitteisesti ja muotomääräykset täyttyvät. Muotovirhe tekee paperista oikeudellisesti pätemättömän.

Pääkriteerinä luottamus

Niin kauan kuin ihminen katsotaan oikeustoimikelpoiseksi, hän saa määrätä itselleen valtakirjalla edunvalvontavaltuutetun, joka huolehtii valtuuttajan henkilöön ja omaisuuteen liittyvistä asioista.

– Valtuutetun tulisi olla läheinen henkilö, johon itse luottaa. Iäkkään puolison sijasta kannattaa valita nuoremman polven edustaja.

Oikein laadittu edunvalvontavaltakirja mahdollistaa myös metsätilan sukupolvenvaihdoksen toteuttamisen.

Edunvalvontavaltuutus tulee voimaan vasta sitten, kun lääkäri on todennut sen antajan toimintakyvyn heikentyneen pysyvästi ja valtakirja on vahvistettu Digi- ja väestötietovirastossa valtuutetun pyynnöstä.

Älä oleta, vaan kysy

Metsätilan säilyttäminen yhtenäisenä perinnönjaossa voi olla vaikeaa, jos rintaperillisiä on useita eikä muuta jaettavaa omaisuutta oikein ole. Mikäli tila jätetään testamentilla vain yhdelle perilliselle, hän joutuu maksamaan toisten rintaperillisten lakiosat.

Perillisten kiinnostusta metsänhoitoon on syytä kartoittaa keskustelemalla ennen testamentin tekoa.

– Joskus oletetaan jonkun olevan metsistä kiinnostunut, mutta näin ei välttämättä olekaan. Joku toinen taas voisi olla hyvinkin kiinnostunut, mutta asia ei vain ole tullut puheeksi.

Testamentilla voidaan sulkea pois perillisen nykyisen tai tulevan puolison avio-oikeus ja näin varmistaa metsätilan pysyminen suvussa myös avioerotilanteessa.

Osuuspankeissa on käytettävissä Suomen laajin lakimiesverkosto, joka tuntee myös metsänomistajien juridiset tarpeet. Lue lisää.