Varsinkin Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa lumi on tänä vuonna koetellut metsän kestävyyttä. Se on myös vaurioittanut puustoa.

Jos metsänomistaja arvioi, että hänen metsänsä on saattanut kokea lumituhoja, tilanne kannattaa käydä tarkistamassa ja tehdä metsävakuutuksen tarjoajalle vahinkoilmoitus. Tällä ei kuitenkaan ole kiire, eikä metsään kannata mennä, jos lumitilanne on vaarallinen, neuvovat OPn metsäasiantuntijat.

– Periaatteessa korvausta on mahdollista hakea vielä vuoden kuluttua vahingosta. Metsässä voi olla nyt vaarallista liikkua ja vahinkoilmoituksen teon kanssa kannattaa odotella, kunnes nähdään tuhojen todellinen laajuus, arvioi OPn maa- ja metsätalousasiantuntija Liisa Viikari.

Hänen mukaansa metsään ehtii mennä kevään kuluessa. Tuolloin tuhot näkyvät paremmin, ja ne voi ilmoittaa yhdellä kerralla.

Entä millaisia tuhoja metsävakuutukset korvaavat? OPn kehittämispäällikkö Teppo Pöllänen kertoo, että 15 kiintokuutiometrin tuhot ovat peruste hakea vakuutuksella korvauksia. Vahinkomäärällä ei ole maksimirajaa.

Nuoret männyt erityisen alttiita tuhoille

Lumituhot voivat olla hyvin pistemäisiä, ja vaurioituneet puut saattavat sijaita hyvinkin eri puolilla metsää. Viikari kertoo, että erityisesti männyt ovat alttiita lumituhoille. Kuusella lumimassa jakaantuu tasaisemmin rungolle.

– Kaikkein helpoiten mänty kerää lumimassaa heti harvennushakkuun jälkeen. Nuoret männiköt ovat kaikkein alttiimpia lumituhoille. Lumi katkaisee latvan, ja käytännössä puu alkaa kuivua ylhäältä päin.

Jos kyseessä on puolestaan tukkimänty, jonka latvan lumimassa katkoo, usein myös puun rakenne kärsii. Lumimassa voi pirstaloida puun rakenteen, jolloin siitä ei saa tukkipuuta.

– Kun suuntaa omaan metsään, katse kannattaa suunnata ylös, Viikari kehottaa.

Kuluvan talven raskaat lumitaakat ovat saattaneet myös kaataa puita juurineen, koska maaperä ei kaikkialla ehtinyt routaan ennen lumisateita.

Lumituhot kasvanevat tulevina vuosina

Ilmatieteen laitos arvioi, että ilmastonmuutoksen seurauksena talvista saattaa tulla entistä lauhempia ja sateisempia. Tämä nostaa lumituhojen riskiä erityisesti Pohjois-Karjalassa, Lapissa, Kainuussa ja Koillismaalla.

OPn Pölläsen mukaan tänä talvena koetut lumituhot saattavat nousta euromääräisesti toiseksi suurimmaksi metsävahinkoja aiheuttavaksi ilmiöksi. Viime vuosina metsille tuhoisimpia ovat olleet myrskyt. Paras keino varautua niihin on Viikarin mukaan oikea-aikainen metsänhoito.

– Jos metsä on kasvanut ylitiheänä ja siellä tehdään voimakas harvennus, olosuhteet muuttuvat niin paljon, että metsä on alttiimpi sekä myrskyille että lumituhoille.

Pöllänen muistuttaa myös, ettei kaikkia metsän tuhoja voi kuitenkaan ennakoida täysin. Vakuutukset ovat hänen mukaansa hyvä keino kantaa tätä riskiä.

– Jos tarkastellaan metsäpinta-alaa, jonka puuston arvo on esimerkiksi keskimääräisen omakotitalon hinnan verran, huomataan se, että metsävakuutuksen hinta per hehtaari on muutama euro. Metsän vakuuttaminen on äärettömän edullista.

Näin teet vahinkoilmoituksen lumituhoista

1. Ota yhteys metsäkumppaniin

Jos olet OPn asiakas, mene vahinkoapuun ja ota yhteys metsäkumppaniin. Lähimmän kumppanin saat selville palvelusta.

– Toki apuna voi käyttää muutakin metsäammattilaista. Ei ole pois suljettua käyttää esimerkiksi metsäyhtiön metsäammattilaista, Viikari kertoo.

Sovi ammattilaisen kanssa vahinkoarvion teosta. Metsäkumppani voi myös auttaa metsänomistajaa vahinkoilmoituksen teossa.

2. Tee vahinkoilmoitus

Kun olet saanut vahinkoarvion tilattua vahinkoavun ohjeiden mukaisesti, tee sähköinen vahinkoilmoitus. Metsäkumppanin tekemä vahinkoarvio nopeuttaa vahingonkorvauksen käsittelyä.

– Pahin ruuhka tulee siitä, jos korvauksia haetaan monessa osassa. Vielä ei tiedetä todellista vahinkoa. Jos metsänomistajat lähtevät hakemaan korvauksia jo nyt, se tarkoittaa käytännössä sitä, että moni hakee niitä keväällä uudelleen. Parhaiten korvauskäsittelyruuhkan pystyy välttämään siten, että hakee korvausta silloin, kun vahinko pystytään toteamaan kerralla, Viikari opastaa.

3. Muista odotusarvolisä

Lumituhojen korvauksen lisäksi metsänomistaja voi saada odotusarvolisää. Sitä voidaan maksaa esimerkiksi lumen vahingoittamien puiden osalta, jos puusto on vahingon jälkeen vajaatuottoinen ja se joudutaan hakkaamaan. Odotusarvo korvaa siis puuston arvon menetyksiä.

Lopullisen korvauksen määrä riippuu aina vahingon laajuuden lisäksi vakuutukseen valitusta turvatasosta ja omavastuusta. Korvaus edellyttää yleensä, että puustoa on tuhoutunut vähintään 15 kiintokuutiometriä tai taimikkoa vähintään puolen hehtaarin edestä. Korvaussummasta vähennetään omavastuu ja ennakonpidätys.

4. Hallitse kerrannaisvaikutukset

Älä jätä vaurioituneita puita metsään houkuttelemaan hyönteisiä. Näin hyönteistuhot jäävät minimiin.

Laki metsätuhojen torjunnasta säätelee sitä, että jos metsässä on vahingoittunut kuusia yli kymmenen kiintokuutiometriä hehtaarilta tai jos mäntyjä on vahingoittunut yli 20 kiintokuutiota hehtaarilta, laki edellyttää hyönteistuhojen takia, että ne korjataan pois, Viikari kertoo.

+5. Tarkista vakuutus säännöllisesti

Metsä kasvaa ja myös sen vakuutustarpeet muuttuvat. Tärkeää on olla tietoinen siitä, mitä oma vakuutus kattaa. On myös järkevää tarkistaa säännöllisesti, että metsävakuutus on ajan tasalla.

– Metsävakuutusta kannattaa tarkastella suhteessa kasvuun. Vakuutusalan ammattilaisten kanssa kannattaa keskustella siitä, onko vakuutus oikealla tasolla ja omavastuu sopiva, Pöllänen sanoo.

Lue myös: Metsän vakuuttaminen maksaa autovakuutuksen verran – turvaa omaisuutesi