Varsinkin Suomen pohjoisosissa lumi on tänä vuonna koetellut metsän kestävyyttä ja siten nostanut metsätuhojen riskiä.  

Jos metsänomistaja arvioi, että hänen metsänsä on saattanut kokea lumituhoja, tilanne kannattaa käydä tarkistamassa ja tehdä metsävakuutuksen tarjoajalle vahinkoilmoitus. Tällä ei kuitenkaan ole kiire, eikä metsään kannata mennä, jos lumitilanne on vaarallinen, neuvovat Pohjola Vakuutuksen metsäasiantuntijat. 

–  Vahinkoilmoituksen voi tehdä heti, mutta sopimuskumppanimme tekevät vahinkoarvion vasta keväämmällä, kun lopulliset metsätuhot näkyvät selvemmin. Vahingon arvoon vaikuttaa puiden jäännösarvo eli arvo vahingon jälkeen. Eli jos tuhopuut korjataan ja myydään, tehdään vahinkoarvio vasta korjuun jälkeen, kertoo Pohjola Vakuutuksen maa- ja metsätalousasiantuntija Liisa Viikari. 

Entä millaisia tuhoja metsävakuutukset korvaavat? Pohjola Vakuutuksen tuoteasiantuntija Hannu Partanen kertoo, että 15 kiintokuutiometrin tuhot ovat peruste hakea vakuutuksella korvauksia. Vahinkomäärällä ei ole maksimirajaa. 

Nuoret männyt erityisen alttiita tuhoille

Lumituhot voivat olla hyvin pistemäisiä, ja vaurioituneet puut saattavat sijaita hyvinkin eri puolilla metsää. Viikari kertoo, että erityisesti männyt ovat alttiita lumituhoille. Kuusella lumimassa jakaantuu tasaisemmin rungolle. 

– Kaikkein helpoiten mänty kerää lumimassaa heti harvennushakkuun jälkeen. Nuoret männiköt ovat kaikkein alttiimpia lumituhoille. Lumi katkaisee latvan, ja käytännössä puu alkaa kuivua ylhäältä päin. 

Jos kyseessä on puolestaan tukkimänty, jonka latvan lumimassa katkoo, usein myös puun rakenne kärsii. Lumimassa voi pirstaloida puun rakenteen, jolloin siitä ei saa tukkipuuta. 

– Kun suuntaa omaan metsään, katse kannattaa suunnata ylös, Viikari kehottaa. 

Kuluvan talven raskaat lumitaakat ovat saattaneet myös kaataa puita juurineen, koska maaperä ei kaikkialla ehtinyt routaan ennen lumisateita. 

Metsätuhot kasvanevat tulevina vuosina

Ilmatieteen laitos arvioi, että ilmastonmuutoksen seurauksena talvista saattaa tulla entistä lauhempia ja sateisempia. Tämä nostaa lumituhojen riskiä erityisesti Pohjois-Karjalassa, Lapissa, Kainuussa ja Koillismaalla. 

Uusimmat tutkimukset viittaavat siihen, että metsien suurin uhka tulevaisuudessa on hyönteistuho. Viime vuosina metsille tuhoisimpia ovat olleet myrskyt. Paras keino varautua niihin on Viikarin mukaan oikea-aikainen metsänhoito. 

– Jos metsä on kasvanut ylitiheänä ja siellä tehdään voimakas harvennus, olosuhteet muuttuvat niin paljon, että metsä on alttiimpi sekä myrskyille että lumituhoille. 

Hannu Partanen muistuttaa myös, ettei kaikkia metsän tuhoja voi kuitenkaan ennakoida täysin. Vakuutukset ovat hänen mukaansa hyvä keino kantaa tätä riskiä. 

– Jos tarkastellaan metsäpinta-alaa, jonka puuston arvo on esimerkiksi keskimääräisen omakotitalon hinnan verran, on selvää, että riskiin nähden metsävakuutus on edullinen ja metsänomistajalle verovähennyskelpoinen. 

Näin teet vahinkoilmoituksen lumituhoista

1. Tee vahinkoilmoitus

Jos olet Pohjola Vakuutuksen asiakas, tee vahinkoilmoitus ja korvauspalvelumme hoitaa asian eteenpäin. 

– Metsänomistajan ei tarvitse tehdä muuta kuin vahinkoilmoitus. Korvauskäsittelymme tilaa vahinkoarviot aina sopimuskumppaneiltamme, Viikari kertoo. 

Mahdollisia korvauksia kannattaa hakea yhdellä kertaa, kun todelliset vahingot ovat metsänomistajan tiedossa. 

– Pahin ruuhka tulee siitä, jos korvauksia haetaan monessa osassa, kun todelliset vahingot eivät ole vielä tiedossa. Jos metsänomistajat lähtevät hakemaan korvauksia liian aikaisin, se tarkoittaa käytännössä sitä, että moni hakee niitä keväällä uudelleen. Parhaiten korvauskäsittelyruuhkan pystyy välttämään siten, että hakee korvausta silloin, kun vahinko pystytään toteamaan kerralla, Viikari opastaa. 

2. Muista odotusarvolisä

Lumituhojen korvauksen lisäksi metsänomistaja voi saada odotusarvolisää. Sitä voidaan maksaa esimerkiksi lumen vahingoittamien puiden osalta, jos puusto on vahingon jälkeen vajaatuottoinen ja se joudutaan hakkaamaan. Odotusarvo korvaa siis puuston arvon menetyksiä. 

Lopullisen korvauksen määrä riippuu aina vahingon laajuuden lisäksi vakuutukseen valitusta turvatasosta ja omavastuusta. Korvaus edellyttää, että puustoa on tuhoutunut vähintään 15 kiintokuutiometriä tai taimikkoa vähintään puolen hehtaarin edestä. Korvaussummasta vähennetään omavastuu ja ennakonpidätys. 

3. Hallitse kerrannaisvaikutukset

Älä jätä vaurioituneita puita metsään houkuttelemaan hyönteisiä. Näin minimoit hyönteistuhot.  

– Laki metsätuhoista säätelee vahingoittuneiden puiden poiskuljettamista metsästä ja välivarastosta lain edellyttämässä aikataulussa, Viikari muistuttaa. 

4. Tarkista vakuutus säännöllisesti

Metsä kasvaa ja myös sen vakuutustarpeet muuttuvat. Tärkeää on olla tietoinen siitä, mitä oma vakuutus kattaa. On myös järkevää tarkistaa säännöllisesti, että metsävakuutus on ajan tasalla. 

– Metsävakuutusta kannattaa tarkastella suhteessa kasvuun. Vakuutusalan ammattilaisten kanssa kannattaa keskustella siitä, onko vakuutus oikealla tasolla. Lisäksi kannattaa itse pohtia, onko omavastuu sopiva suhteutettuna oman talouden riskinkantokykyyn, Partanen sanoo. 

Tutustu Pohjola Vakuutuksen metsävakuutukseen