Naisten kiinnostuksen herääminen on erittäin tervetullutta. Naisilla on nimittäin ehkä miehiäkin enemmän syytä olla kiinnostunut oman talouden turvaamisesta ja varojen sijoittamisesta tuottavasti. Naiset elävät miehiä keskimäärin vajaat 6 vuotta pidempään. Tämä tarkoittaa, että naiset nauttivat myös eläkevuosista miehiä pidempään. Naisten keskimääräinen eläkkeelläoloaika on noin 24 vuotta, 4 vuotta enemmän kuin miehillä. Eläkeajan hyvinvoinnin rahoittaminen on yksi tärkeimmistä pitkän ajan säästämistavoitteista.

Jatkossa eläkkeiden odotetaan olevan noin 40-50 % työajan keskipalkasta. Jos tämän päälle haluaa enemmän, on se säästettävä itse. Naisten eläkkeet ovat myös lisäksi miesten eläkkeitä matalampia. Tämä johtuu matalammasta palkkatasosta ja katkoista työurassa esim. lasten hoidon vuoksi.

Tutkimusten mukaan naiset lisäksi stressaavat raha-asioista miehiä enemmän, joten taloudellisen mielenrauhan saavuttaminen on naisille erityisen tärkeää. Säästöt auttavat tässä – raha ei ehkä tuo onnea, mutta tuo se ainakin mielenrauhaa.

Paradoksaalista on kuitenkin se, että vaikka naisilla on miehiä suurempi tarve sijoittaa ja saada tuottoja, todellisuudessa naiset sijoittavat vähemmän tuottohakuisesti. Tilastokeskuksen tuoreimman varallisuustutkimuksen mukaan naisilla on vähemmän omistuksia osakkeissa ja muissa kohteissa, joissa pitkässä juoksussa tuotot ovat korkeampia. Moni nainen suosii talletuksia – ne ovat toki turvallisia kohteita, mutta tuotto niissä jää jopa alle inflaation. Toisin sanoen varojen ostovoima pienenee.

Naisilla on kuitenkin ominaisuuksia, jotka tekevät heistä hyviä sijoittajia. Naiset näkevät usein sijoittamisen laajempana oman ja perheen hyvinvoinnin mahdollistajana eikä pelkästään lyhyen tähtäimen voittojen tavoitteluna. Tämä siirtää fokuksen pidemmän aikavälin tekijöihin – mikä on sijoittajalle mitä parhain ominaisuus. Hötkyily vähenee, kun huomio ei ole lyhyen välin markkinaliikkeissä vaan hyvinvoinnin kasvattamisessa. Turha kaupankäynti ei syö sijoitusten tuottoja. Löytyykin tutkimuksia, joiden mukaan naiset ovat saaneet osakemarkkinoilta miehiä parempia tuottoja.

Naisia myös kiinnostaa sijoituskohteiden vastuullisuus miehiä enemmän, mikä on mielestäni ominaisuus, jota markkinoilla tarvitaan nykyistä enemmän. Pörssiklubin säännöistä riippumatta, naisten sijoittaminen on kasvussa ja se on loistojuttu sekä naisten itsensä, että myös markkinoiden kannalta.

Naisten kannattaa sijoittaa, koska se edistää heidän taloudellista hyvinvointiaan ja lisäksi he ovat siihen ryhtyessään hyviä!