Metsänomistaja saa puunmyyntituloja harvakseltaan, mutta usein kerralla enemmän.

– Tuloja voi tulla vaikkapa kolmen vuoden välein. Tämä tuo oman värinsä rahojen sijoittamiseen. Lisäksi on otettava huomioon puukaupan markkinat: milloin kannattaa myydä, sanoo OP Private Helsingin yksikön­päällikkö Tarja Väisänen.

Nyt myyminen kannattaa, sillä puukauppa on käynyt viime aikoina tasaisen hyvin. Puun hinnassa on jopa hienoista nousua, kun metsäteollisuuden puunkäyttö on lisääntynyt. Metsänomistajille on siis luvassa mukavasti puunmyyntituloja.

OPn sijoitusneuvojat auttavat metsäomistajaa talouden hallinnassa, esimerkiksi sijoittamisessa. Vaihtoehtoja on liki yhtä monta kuin sijoittajaakin.

– Osa haluaa riskittömämpiä sijoituksia ja toivoo, että sijoitukset ovat muutettavissa rahaksi nopeastikin. Silloin suosittelen esimerkiksi sijoitusrahastoja. Ne ovat omistajalle helppoja vaihtoehtoja, ja valikoimaa on lähes joka puolella maailmaa. Tuotto-odotus maltillisessa rahastossa on 3–4 prosentin luokkaa. Talletukset sen sijaan eivät tänä päivänä loista tuotoillaan. Osa metsänomistajista, erityisesti nuorempi polvi, odottaa parempia tuottoja ja sijoittaa suoraan osakkeisiin. Riskit tuoton heilahteluille lyhyellä aikavälillä voivat tietenkin olla isommat, Väisänen sanoo.

Puukauppa tuottamaan: harkitse osakkeita

Osakkeisiin sijoittamista Tarja Väisänen suosittaa ohi korko­sijoitusten, sillä korkomarkkina on jo pitkään ollut vaisu.

– Osakkeet ovat nyt hyvä ja tuottoisa vaihtoehto. Sijoittamistavan voi valita omaan tilanteeseen sopivaksi joko rahastoilla tai osakesijoittamisella. Itse pidän parempana vaihtoehtona rahastoja, joissa pääsee helposti kiinni hyvin hajautettuun salkkuun yhdellä kertaa. Ammattilaiset hoitavat lopun.

Väisänen tietää, että suuri osa metsänomistajista näkee metsässään myös paljon muuta kuin rahaa. Metsästä haetaan luontoelämyksiä, ja puukauppatuoton sijoittaminen uuteen metsään on monelle looginen valinta.

– Osa ostaa rahoilla lisää metsää, mikä onkin vakaa sijoitus. Metsän arvon alenemista ei ole näköpiirissä.

Vaihtoehtona erikoissijoitusrahastot

Väisänen kehottaa metsänomistajaa tutustumaan myös erilaisiin vaihtoehtoisiin erikoissijoitusrahastoihin. OPllä on esimerkiksi Metsänomistaja-rahasto sekä OP-Palvelukiinteistöt- ja OP-Vuokratuotto -erikoissijoitusrahastot.

– Nämä vaihtoehtoiset rahastot ovat hyviä myös silloin, kun metsänomistaja haluaa turvata sijoituksensa erityisesti tulevia sukupolvia ajatellen. Tuotto-odotukset ovat maltillisia: pikavoittoja ei niinkään ole odotettavissa, vaan tasaista tuottovirtaa.

Ennen puukauppatuoton sijoittamista OP kartoittaa metsän­omistajan sijoittajaprofiilin. Se muodostuu edellä kuvatusta riskinottohalusta, mutta myös asiakkaan kokonaistilanteesta. Melko usein metsänomistajalla on tiedossaan investointeja, joihin puukaupasta saatuja tuloja käytetään. Tällöin vain osa puun myyntitulosta sijoitetaan.

Ajoita puukauppa oikein näin

Milloin metsä sitten kannattaa muuttaa rahaksi, OPn metsäpalvelupäällikkö Petri Kortejärvi?

– Kun on tarve irrottaa metsästä pääomaa, tai kun metsän kasvu hidastuu eli sen arvokasvu alkaa laskea. Puukauppatuotot sijoittamalla metsä kasvaa edelleen korkoa – turvatusti, Kortejärvi summaa.

Oikea-aikaisella puukaupalla tienaat. Samalla voit vaalia metsäomaisuutta tulevien sukupolvien varalle. Hakkuissakin on huolehdittava metsän tuottokyvyn säilymisestä.

Metsän arvokasvu on hyvä mittari hakkuiden ajoittamiseksi. Hakkuun aika koittaa, kun arvokasvuprosentti, eli puuston vuotuisen kasvun arvo suhteessa puustopääomaan, laskee metsänomistajan tuottotavoitetta alemmaksi. Tyypillisesti hakkuuta kannattaa harkita, kun arvokasvu laskee alle 4 prosentin.

OP metsäsijoittajan tukena

Omatoiminen sijoittaja löytää op.fi:stä ja OP-mobiilista runsaasti tietoa sijoitusvalintojen tueksi. OPn sijoitusneuvojat ja varainhoitajat neuvovat mielellään ja tarjoavat asiantuntemustaan päätösten tueksi: Miten markkinaheilahtelu vaikuttaa sijoitukseeni? Miten osakesalkku kannattaisi hajauttaa? Pohdittavia asioita on runsaasti etenkin, jos haluaa koota sijoitussalkkunsa itse.

Metsänomistajat kaipaavat puukaupan ja sijoitustoiminnan yhteydessä usein lainopillisia neuvoja. Sukupolvenvaihdokset, omaisuuden lahjoittaminen ja testamentit ovat aihealueita, joihin saa näppärästi neuvot omasta pankista. Varaa aika sijoitus- tai lainopilliseen neuvontaan op.fi:stä tai soittamalla oman paikkakuntasi osuuspankkiin.

OP Private -palvelu tarjoaa metsänomistaja-asiakkaille laajan kokonaispalvelun, johon kuuluu varainhoito asiantuntijoineen. Asiakas saa avukseen oman varainhoitajan sekä pari kertaa vuodessa uusinta tietoa puumarkkinoiden suhdannetilanteesta. OP-metsäasiantuntija neuvoo OP Private -asiakasta puukaupan ajoituksessa, ja varainhoitaja vinkkaa suotuisimmat sijoituskohteet puun myyntituloille juuri tuohon hetkeen. OP Private -asiakkaaksi pääsee 100 000 euron sijoituksella.

Laki- ja sijoitusneuvojen lisäksi OP tarjoaa metsänomistajille metsän vakuuttamista ja tähän liittyviä asiantuntijaneuvoja metsäomaisuuden vakuuttamisesta.