Kausiyrittäjien työtaakka ja tulot kerääntyvät usein tiettyyn sesonkiin. Silloin töitä paiskitaan kelloon katsomatta ja myynti nousee vauhdilla.

Sesongin jälkeen kassavirta saattaa hiljentyä. Kuinka kausiyrityksen kassa pysyy iskussa myös muina vuodenaikoina?

Tee rahoituslaskelma

OP:n asiakkuuspäällikkö Mikko Martikkala painottaa tilinpäätöksen yhteydessä laadittavan rahoituslaskelman tekoa. Se auttaa yrittäjää pysymään perillä yrityksensä tilanteesta.

– Se antaa yrittäjälle todella selvän kuvan siitä, miten vuosi on mennyt, miten yrityksen käyttöpääoma on riittänyt ja miten paljon liiketoiminnan kassavirrasta voi ohjata investointeihin.

Kausiyrittäjille rahoituslaskelma on siis hyödyllinen työkalu. Sen purkaminen kuukausitasolle tuo selkeästi esiin milloin kassaan tarvitaan paikkausta. Se auttaa arvioimaan yrityksen kokonaistilannetta, vaikka myynti hajaantuisikin epätasaisesti pitkin vuotta.

Miten tulot ja menot käyttäytyvät?

Martikkala kertoo, että kausiyrittäjän kassa saattaa olla koetuksella, jos ajat tuotteiden tilauksen, toimituksen ja myynnin välillä venyvät pitkiksi. Tämä voi luoda tarvetta vieraalle pääomalle.

Rahoitustarve saattaa tulla ajankohtaiseksi myös jonain hiljaisempana aikana.

– Ongelma on se, että monesti maksuja joudutaan tekemään etupainoisesti. Pahimmillaan voi olla niin, että tuotetilaukset on tehtävä ennen kuin saamiset kuluvasta kaudesta ovat tuloutuneet kassaan, Martikkala jatkaa.

Yritys saattaa myös tarvita kerralla suuria pääomia.

– Tuotteet voivat olla sellaisia, että ne tilataan isoissa erissä, ne tulevat kaukaa tai niiden valmistukseen menee aikaa. Se tarkoittaa, että pitää olla hyvissä ajoin suunnittelemassa, mitkä ovat seuraavan syklin aikana tarjottavat tuotteet.

Yksi tapa tasoittaa kausiyrittäjyyden sesonkiluonteisuutta ja tulojen epätasaisuutta on hyödyntää rahoitusinstrumentteja. Martikkala avaa joitain mahdollisia ratkaisuja.

Yrityslaina

Jos liiketoiminnan rahavirrat ovat melko ennustettavissa, on yrityslaina yksi tapa rahoittaa esimerkiksi investointeja. Laina sopii monenlaisiin kohteisiin, kuten toiminnan kehittämiseen tai vaikka yrityskauppoihin.

Kausiyrittäjän kohdalla myynnin rahavirrat saattavat olla hajaantuneita ja myyntiä olla epäsäännöllisesti. Kannattaako yrityksen lyhentää lainaa joka kuukausi – myös hiljaisempina hetkinä?

– Kun neuvotellaan rahoitusta, maksuohjelma mitoitetaan kassavirtaan. Jos on vaikka pyöräkauppa, niin ei meidän ole järkeä sopia asiakkaan kanssa sellaista maksuohjelmaa, jossa lähdettäisiin etupainotteisesti lyhentämään lainaa vaikka tammikuussa, kun myynnit alkavat kunnolla vasta huhti–toukokuussa.

Kaikkein järkevin vaihtoehto rahoitusohjelman osalta onkin Martikkalan mukaan se, että ohjelma mitoitetaan aina ennalta arvioitujen kassavirtojen mukaan. Tällöin yrittäjän jo tekemästä rahoituslaskelmasta on apua.

Hän muistuttaa, että lainan saaminen edellyttää yrittäjältä pääsääntöisesti vakuutta. Vakuutena voi käyttää esimerkiksi yrityksen irtainta omaisuutta yrityskiinnitysten kautta, reaaliomaisuutta tai takauksia. Martikkala kertoo, että alku- ja kasvuvaiheen yrityksille hyvänä kumppanina voi toimia Finnvera, joka myöntää yrityksille takauksia.

Rahoitus- ja tililimiitti

Martikkalan mukaan myös erilaiset rahoituslimiitit ovat hyvä tapa paikata hetkellistä kassavajetta.

– Limiittisopimuksen puitteissa voimme nostaa lyhyitä alle vuoden mittaisia erisuuruisia velkakirjoja. Tililimiitissä laina on kytkettynä maksuliiketiliin ja sen saldon voi painaa rahoituksen verran negatiiviseksi. Se helpottaa yrittäjän suuntaan merkittävästi sitä rahoituksen suunnittelua. Jos rahoituksen kokonaistarve ei ole selkeästi muodostunut, niin limiittien puitteissa voi toimia ja pystyy nostamaan yksittäisiä eriä, jotka ovat kooltaan pienempiä.

Tämä tuo joustoa yritystoimintaan.

Laskusaatavien rahoitus

Yksi kausiyrittäjän myynnin vauhdittaja on Martikkalan mukaan laskusaatavarahoitus eli factoring. Se voi toimia hyvänä myyntiargumenttina, koska asiakkaalle pystytään myöntämään maksuaikaa.

– Laskusaatavien rahoittaminen on yksi kenties hieman aliarvostettu rahoituskeino. Monella tuntuu olevan sellainen käsitys, että joku katsoisi yritystä pahalla silmällä. Että meneekö sillä huonosti, kun se joutuu rahoittamaan laskujaan?

Martikkalan mukaan asia ei suinkaan ole näin.

– Laskusaatavien hyödyntäminen rahoittamisessa on ihan arkipäivää. Se on itseasiassa vallan mainio tapa hoitaa käyttöpääomaongelma, kun rahavirtojen epäsuhta ratkeaa kerralla, eikä laskusaatavien lisäksi muuta vakuutta tarvita. Kassaan saadaan suoraan laskusta jo valtaosa varoista.