Yrityksen menestystä mitataan usein vain numeroilla. Sitä voidaan tarkastella kuitenkin monesta eri kulmasta ottaen huomioon kokonaisvaltaisesti menestyksekkääseen liiketoimintaan johtaneet osatekijät. OP Yrityspankin asiantuntijat muotoilivat viisi menestyvän yrityksen tunnusmerkkiä.

1. Ajattele aina asiakasta

Asiakasymmärrys on yritystoiminnan keskipiste, myitpä sitten tuotetta tai palvelua.

Kun tunnet asiakkaasi ja heidän todelliset tarpeensa ja kipukohtansa, voit auttaa asiakastasi pääsemään tavoitteisiinsa tai ratkaisemaan ongelmansa myymäsi tuotteen tai palvelun avulla.

Koko ajan muuttuva kilpailuympäristö ja ostokäyttäytyminen muuttavat asiakkaiden tarpeita jatkuvasti, joten on tärkeää pitää asiakas- ja markkinatuntemus ajan tasalla.

Seuraa jatkuvasti niin asiakkaan liiketoiminnassa ja toimialalla kuin yleisesti markkinatilanteessa tapahtuvia muutoksia. Kehitä palveluasi tai tuotettasi yhdessä asiakkaan kanssa ja ole valmiina reagoimaan asiakkaan muuttuviin tarpeisiin nopeasti, joustavasti ja ketterästi.

2. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty

Vanha sananlasku pitää tässäkin paikkansa: menestyksekäs liiketoiminta on aina tavoitteellista ja suunnitelmallista.

Jotta voit asettaa liiketoiminnalle realistisia tavoitteita, seuraa ja tulkitse aktiivisesti talouden tunnuslukuja, kuten liikevaihtoa, kassavirtaa ja käyttöpääomaa.

Niiden avulla voit varmistaa pääomien tehokkaan käytön ja liiketoiminnan jatkuvuuden sekä tunnistaa mahdolliset riskit.

Ennakointi on yritystoiminnassa valttia: esimerkiksi suuri tilaus tai investointi vaatii lisää paitsi rahaa, myös pääomaresursseja kuten materiaaleja ja työvoimaa, ehkä jopa uudenlaista tietotaitoa. Varaudu näihin tilanteisiin ajoissa.

Suunnitelmallisuus ja ennakointi ovat erityisen tärkeitä yrityksille, joilla ei mene juuri nyt hyvin. Hyvän suunnittelun avulla voit pelastaa yrityksen jopa konkurssilta.

3. Varaudu yllätyksiin ajoissa

Yksi tärkeimmistä ja yleisimmistä yritystoimintaan liittyvistä kysymyksistä on, riittävätkö rahat. Useimmilla yrityksillä tulee jossain vaiheessa eteen tilanne, jolloin rahaa ei ole tarpeeksi.

Kulujen kattamisen lisäksi pitäisi rahaa tulla yritykseen enemmän sisään kuin sitä lähtee ulos. Tällöin yrityksen kassavirtaa voidaan kutsua positiiviseksi.

Selviät yllättävistä käyttöpääomaa sitovista tilanteista kunnialla, kun ennakoit ja varmistat, että maksuvalmius on kunnossa.

Kausivaihteluihin ja muihin sykleihin on mahdollista ottaa lyhytaikaista lisärahoitusta, jottei yrityksen likviditeetti käy liian niukaksi. Tällöinkin omavaraisuudesta ja omasta pääomasta on hyötyä, sillä ne helpottavat rahoituksen saamista.

4. Mitä omavaraisempi, sen vakavaraisempi

Hyvinvoiva yritys on kannattava ja vakavarainen eli sen liiketoiminta on terveellä pohjalla.

Vakavarainen ja maksuvalmiutensa turvannut yritys selviää kuukausittaista kiinteistä kuluistaan, kuten palkanmaksusta ja lainojen lyhennyksistä, vaikka kassavirtaa heiluttaisivat esimerkiksi asiakkaan maksuvaikeudet ja myyntisaamisten maksu viivästyisi.

Nettovelkaantumisaste kertoo, kuinka paljon yrityksellä on velkaa: mitä korkeampi aste on, sitä velkaantuneempi on yritys. Suuri velkataakka voi vaikeuttaa lisärahoituksen saamista, joka voi olla välttämätöntä jos yllättävä investointi tulee eteen tai jos yritys tavoittelee kasvua.

Huolehdi siis, että yrityksesi omavaraisuusaste on riittävän korkea ja nettovelkaantumisaste on hallinnassa.

5. Tehokkuutta tyytyväisillä työntekijöillä

Menestyksekkään yrityksen takana ovat tyytyväiset ja motivoituneet työntekijät.

Työn organisoinnilla on suuri vaikutus motivaatioon ja sitä kautta tehokkuuteen. Huolehdi siis, että työ on hyvin suunniteltua, johdettua ja tavoitteellista, ja että yrityksesi prosessit, strategiat ja työkalut ovat selkeitä ja konkreettisia kaikille.

Jokaisella työntekijällä tulisi olla myös omat, heitä henkilökohtaisesti motivoivat mutta myös liiketoimintaa tukevat tavoitteet. Kun työntekijät ovat aidosti innostuneita työstään, ovat he myös tehokkaampia ja sitoutuneempia työskentelemään kohti yrityksen yhteisiä tavoitteita.

Aseta työntekijöillesi porkkanoita tavoitteiden saavuttamiseksi. Palkankorotusmahdollisuus kerran vuodessa tai kahdessa ei välttämättä saa yrittämään kovemmin, siispä palastele tavoitteet välitavoitteisiin ja -palkintoihin. Kehitä palkitsemismalli yhdessä työntekijöiden kanssa ja muista kiittää hyvästä työstä myös sanallisesti.

Kun pidät työntekijöittesi motivaatiosta huolta, näkyy tehostuminen ennemmin tai myöhemmin yrityksen taloudellisena menestyksessä.