Osakeyhtiön plussat – kenelle se sopii?

Osakeyhtiö on yhtiömuoto, jossa yrittäjän ja yrityksen talous on erotettu toisistaan.

Osakeyhtiö on siis hyvä keino siirtää taloudellista vastuuta yrittäjältä itseltään yritykselle, eikä yrittäjä vastaa yritystoiminnastaan koko omaisuudellaan, vaan osakkeisiin käyttämällä pääomallaan. Osakeyhtiössä yrittäjä maksaa itselleen palkkaa. Sitä verotetaan ansiotulona.

Esimerkiksi toiminimessä yrittäjä on henkilökohtaisessa vastuussa toiminnasta koko omaisuudellaan. Osakeyhtiössä taloudellinen riski on tätä pienempi. Varsinkin jos yritystoimintaan liittyy riskejä, on osakeyhtiö toimiva yhtiömuoto.

Myös silloin, kun yrityksessä on enemmän kuin yksi perustaja tai sillä on työntekijöitä, on osakeyhtiö hyvä vaihtoehto.

Osakeyhtiö on verotuksellisesti järkevä vaihtoehto kasvuun tähtääville. Jos yrittäjä on valinnut yhtiömuodokseen toiminimen ja yritys kasvaa ja tekee hyvää tulosta, kannattaa senkin vaihtaa yhtiömuoto osakeyhtiöön.

Jos yrityksellä on suuri rahoitustarve ja se tarvitsee pääomaa, on osakeyhtiö hyvä valinta.

Myös ulkomaankaupan kannalta osakeyhtiö on hyvä vaihtoehto, koska osakeyhtiö herättää yhtiömuotona luottamusta ja arvostusta.

Osakeyhtiön miinukset

On hyvä huomioida, että osakeyhtiöön liittyy esimerkiksi toiminimeä enemmän byrokratiaa: se tarvitsee hallituksen ja kirjanpito on kaksinkertainen. Osakeyhtiön voi perustaa yksin, mutta lain mukaan hallitus tarvitsee vähintään yhden varajäsenen.

Osakeyhtiön perustaminen vaatii myös 2 500 euron osakepääoman vielä kesäkuun 2019 loppuun saakka. Heinäkuusta eteenpäin sitä ei enää vaadita.

Osakeyhtiön toiminnan lopettaminen ei ole niin yksinkertaista kuin esimerkiksi toiminimen. Se voidaan purkaa, jos yritys jakautuu tai sulautuu toiseen yritykseen. Myös selvitys- ja konkurssimenettely ovat keinoja lopettaa yhtiö.

Osakeyhtiön perustaminen

Osakeyhtiön perustamiseen liittyy useita vaiheita. Tarkkaan perustamispolkuun voi tutustua esimerkiksi PRH:n verkkosivuilta.

Osakeyhtiön voi perustaa paperilla tai sähköisesti Patentti- ja rekisterihallituksen ja Verohallinnon yhteisessä yritys- ja yhteisötietojärjestelmässä. Se luo sekä perustamissopimuksen että yhtiöjärjestyksen, jotka ovat yrityksen virallisia perustamisasiakirjoja. Ne liitetään yhtiön perustamisilmoitukseen.

Sähköinen perustamisilmoitus maksaa 275 euroa ja paperinen 380 euroa. Tekemällä sähköisen ilmoituksen yrittäjä voi hoitaa samalla kertaa ilmoittautumisen Verohallinnon arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin.

Perustamisilmoituksen teko voi hoitua melko rivakasti, mutta jos vastaavaa ei ole aiemmin tehnyt, aloitteleva yrittäjä ei välttämättä osaa vastata kaikkiin kysymyksiin. Apua ilmoituksen tekoon voi saada esimerkiksi kirjanpitäjältä, Yritys-Suomen neuvonnasta tai uusyrityskeskuksilta.

Perustamisilmoitusta varten yrittäjän on jo täytynyt päättää muun muassa, mikä on osakeyhtiön nimi, kotipaikka, toimiala ja tilikausi sekä mahdollisesti tarvittavat aputoiminimet.

Olennaista on myös päättää ennen ilmoituksen tekoa hallituksen jäsenistö ja osakkeenomistajat. Entä tarvitseeko yritys toimitusjohtajan? Myös tilintarkistajan nimi on oltava tiedossa.

Tarpeen voi olla myös osakassopimuksen teko.

Yrittäjä allekirjoittaa sähköisessä järjestelmässä perustamissopimuksen ja perustamisilmoituksen sekä maksaa ilmoitusmaksun. Sen jälkeen ilmoitus lähetetään eteenpäin.

Tämän vaiheen jälkeen yrittäjä avaa osakeyhtiölle tilin ja maksaa osakepääoman. Lopuksi palataan perustamisilmoitukseen ja annetaan selvitys osakepääoman maksusta sekä lähetetään selvitys eteenpäin.

Yritys on perustettu, kun se on merkitty PRH:n kaupparekisteriin. Tämän jälkeen yrityksen toiminta voi alkaa.

Osakeyhtiön toiminta

Osakeyhtiön toiminnan kannalta keskeisessä roolissa ovat hallitus, toimitusjohtaja ja yhtiökokous. Jokaisella osakeyhtiöllä on hallitus, joka kutsuu kokoon yhtiökokouksen eli osakkeenomistajat. Heidän nimiensä on oltava tiedossa jo yrityksen perustusilmoitusta tehdessä.

Osakeyhtiö toimii tilikausittain. Laki määrää, että kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä on järjestettävä yhtiökokous. Se käsittelee muun muassa tilinpäätöksen ja äänestää yhtiötä koskevista päätöksistä.

Osakeyhtiö voi hankkia lisää pääomaa myymällä osakkeitaan. Osakkeenomistajille voidaan puolestaan maksaa osinkoa yrityksen tuloksesta. Listaamattoman osakeyhtiön osinkojen verotukseen kannattaa tutustua Verohallinnon sivuilta.

Juttuun on haastateltu palvelupäällikkö Toivo Utsoa NewCo Helsingistä

Lue myös:

Yrityksen perustaminen mielessä? Näin pääset alkuun