Yrityksen säästämiseen ja sijoittamiseen liittyy paljon kysymyksiä ja juurtuneita asenteita: ylimääräiset varat käytetään herkästi esimerkiksi investointiin tai lainan lyhennykseen, vaikka sijoittaminenkin olisi yleensä aina järkevä vaihtoehto.

Kysyimme yrittäjiltä heidän ajatuksiaan säästämisestä ja sijoittamisesta, ja pyysimme asiantuntijoilta kommentteja ja neuvoja erilaisiin tilanteisiin.

1. ”Säästäminen ja sijoittaminen ei ole yritykselleni tarkoituksenmukaista. Mieluummin käytän rahat liiketoiminnan kehittämiseen.”

Miksi yrityksen kannattaa säästää ja sijoittaa?

Käytännössä jokaisen yrityksen kannattaa nykyisellä korkotasolla sijoittaa mahdollisimman paljon huomioiden oma tilanteensa. Yrityksen kannattaa sijoittaa ainakin neljästä eri syystä:

  1. Sijoitetulla pääomalla voi kasvattaa yrityksen liiketoimintaa tarvittaessa nopeastikin ostamalla vaikka kilpailijan liiketoiminnan.
  2. Kun yrityksellä on omia pääomia enemmän, sen rahoitusasema markkinoilla on parempi ja esimerkiksi lainaa voi saada paremmin ehdoin.
  3. Hyvä rahoitusasema ja vahvat omat pääomat suojaavat yritystä valtausyrityksiltä.
  4. Lisäksi sijoitetun pääoman tuoma lisätuotto voidaan jakaa parempina osinkoina omistajille ilman, että yrityksen laskennalliset omat pääomat pienenevät.

Entä onko jotain tilannetta jolloin yrityksen sijoittaminen ei olisi järkevää?

Voi olla.

Jos investointilaskelman mukaan investoinnista on saatavissa selkeästi parempi tuotto verrattuna sijoituksiin, on hyvä miettiä pankin asiantuntijoiden kanssa, kuinka paljon kannattaa käyttää omia varoja ja kuinka paljon vierasta pääomaa investoinnin toteuttamisessa.

2. ”Yritykselläni ei ole varaa sijoittaa.”

Tyypillinen haaste varsinkin aloittelevilla yrittäjillä on, ettei ylimääräistä tunnu jäävän säästöön.

Millaisilla summilla sijoittamisen aloittaminen on järkevää eli kuinka paljon pitäisi pystyä kuukausitasolla säästämään?

Asiantuntijoiden mukaan summalla ei ole väliä.

Muutaman satasen säännöllisellä säästösummalla voi keskipitkällä aikavälillä saada ihan merkittävää lisätuottoa yritykselle. Säästösummaa voi aina suurentaa tai pienentää, eikä säästämisen tarvitse olla kuukausisäästämistä.

Jos tuntuu, että riittävästi ylimääräistä ei tahdo jäädä, on hyvä tapa kerryttää pieniä säästöjä muutama kuukausi ja aloittaa kuukausisäästämisen sijaan vaikka neljännesvuosittainen säästäminen.

Yrityksen säästämismahdollisuus ja sopivat ratkaisut kannattaa selvittää yhdessä pankin sijoitusammattilaisen kanssa. Rahaa ei kannata jättää turhaan tilille pyörimään, sillä siellä se ei tuota käytännössä ollenkaan.

Rahastot voivat yrityksellä toimia ylijäämän varastointipaikkana, sinne voi laittaa aina lisää ja sieltä voi tarvittaessa ottaa varoja käyttöön.

On hyvä muistaa, että hyvin hajautetussa sijoittamisessa riski on lähinnä aikajänne. Pitkällä aikavälillä ja hyvällä hajautuksella markkinoilla tapahtuvat yksittäisten heilahtelujen vaikutukset ovat hyvin vähäisiä. Sijoittamisessa maltti on valttia.

3. ”Mieluummin lyhennän yrityksen velkaa kuin sijoitan, jos on ylimääräistä.”

Onko järkevää esimerkiksi neuvotella pidempää laina-aikaa, jotta rahaa jäisi sijoittamiseen?

Asiantuntijoiden mukaan se voi olla järkevää.

Nykyisellä korkotasolla laina-ajan aikainen sijoittaminen on mielekästä yritysasiakkaille. Jos sijoituksesta saatavan tuoton ja lainan koron välinen erotus on positiivinen, yritys saa ikään kuin lisätuottoa investointihankkeelleen.

Sijoittaminen kannattaa siksikin, että korkotason noustessa yritys voi lunastaa sijoituksiaan ja lyhentää lainaa nopeutetussa aikataulussa ja näin säästää korkomenoissa. Näidenkin asioiden suunnittelussa kannattaa kääntyä oman pankin asiantuntijoiden puoleen ja tehdä suunnitelma yhdessä.

4. ”Mieluummin hoidan sijoitusasiat henkilöasiakkaana.”

Kumpi on järkevämpää: ylimääräisen kassan sijoittaminen yrityksen kautta vai maksaminen esimerkiksi osinkoina ja sijoittaminen yksityishenkilönä?

Tähän ei ole yksiselitteistä ja oikeaa vastausta.

Vauras yritys, jolla on hyvät omat pääomat, on omistajien etu. Pääomat tuottavat myös yrityksessä lisää osingonjakovaraa.

Lisäksi on hyvä muistaa, että osinkojen maksun jälkeen varat eivät ole enää käytettävissä yritystoiminnan kehittämiseen.

5. ”Pelkään sijoittamisen sudenkuoppia. En tiedä asiasta tarpeeksi, enkä tunne esimerkiksi verotusta.”

Onko tällainen tietämättömyydestä johtuva pelko aiheellinen?

On ja ei.

Sijoittamisessa ei sinänsä ole ”sudenkuoppia”, mutta yritys voi valita tilanteeseensa sopimattomia tuotteita, jos ei ole perehtynyt asiaan. Kun yrityksen sijoitusprofiili kartoitetaan yhdessä pankin asiantuntijan kanssa huolella ja tehdään oikeanlainen vaurastumisen suunnitelma, vältetään mahdolliset ikävät yllätykset.

Lisäksi, jos yritykselle tulee eteen suunnittelematon tilanne, johon tarvitaan varoja, kannattaa jälleen keskustella pankin asiantuntijoiden kanssa tilanteeseen parhaiten sopivista vaihtoehdoista.

Yksin ei siis kannata pähkäillä sijoitusasioita, vaan apua on saatavilla.

Kysymyksiin vastasivat OPn yritysasiakkaiden varallisuudenhoidosta vastaava johtaja Harri Laitinen ja myyntijohtaja Pietari Kauste.