Moni metsänomistaja saattaa ensi vuoden alussa kummastella Verohallinnolta tulevan veroilmoituskirjeen sisältöä, sillä siitä löytyy ainoastaan tyhjä metsäverokaavake ilman täyttöohjetta japalautuskuorta.

Uudistus on osa verotuksen sähköistymistä, joka ulotetaan nyt myös metsänomistajiin. Sen keskeinen työkalu OmaVero-verkkopalvelu (vero.fi/omavero), jonne kirjaudutaan pankkitunnuksilla. Sähköisesti täytettävä veroilmoitus neuvoo varsin pitkälle ja huomaa monessa kohtaa automaattisesti, jos johonkin sarakkeeseen tulee siihen kuulumatonta tietoa.

Kerran hyväksyttyä ja jo lähetettyä sähköistä ilmoitusta ei kuitenkaan voi paikkailla jälkikäteen, vaan koko ilmoituskaavake on täytettävä uudelleen. Täyttöohjeet löytyvät verkko-osoitteesta vero.fi.

Tarkkana puunmyyntituloissa

Puukauppa on käynyt kuluvana vuonna ennätysvilkkaasti. Se tietää monelle metsänomistajalle tilannetta, jossa veroilmoitukseen on merkattavana hoitomenojen lisäksi myös puunmyyntituloja. Myös ensimmäistä kertaa veroilmoitusta tekeviä on todennäköisesti aiempaa enemmän.

Yleisimmin hämmennystä aiheuttaa se, mikä summa puukaupan erittelystä lopulta merkataan puunmyyntituloksi. Moni otaksuu virheellisesti, että se on tilille maksettu kauppasumma. Sen sijaan veroilmoitukseen on kuitenkin kirjattava pystykaupan puukauppatulo ennen arvonlisäveroa ja ennakonpidätystä.

Esimerkiksi 10 000 euron arvoisessa puukaupassa summien ero on 500 euroa.

Paperinen ajoissa postiin

Metsäveroilmoituksen voi edelleen tehdä myös paperiversiona. Kaavakkeen täyttöohjeet löytyvät vero.fi-verkkosivuilta. Mallina voi käyttää myös edellisvuoden ilmoitusta, sillä annettavat tiedot ovat käytännössä ennallaan ja vain muutamien ilmoituskenttien asettelu hieman erilainen.

Veroilmoitusten on oltava perillä verohallinnossa 28. helmikuuta, mikä kannattaa huomioida kirjettä postitettaessa. Maatalouden tai muun yrittämisen ohessa metsätaloutta harjoittavat voivat jättää molemmat veroilmoitukset yhdellä kertaa 2. huhtikuuta mennessä.

Metsäverotuksesta saa lisätietoa verkosta osoitteesta vero.fi/metsä, pankeilta sekä metsäyhtiöiltä.

Asiantuntija: Verohallinnon ylitarkastaja Kari Pilhjerta