Metsätalouden tuloksen laskenta vuoden 2016 osalta säilyy verotuksessa ennallaan vuoteen 2015 verrattuna. Pääomatulojen veroprogressio kuitenkin kiristyy siten, että yli 30 000 euron osalta vero nousee 34 prosenttiin. Arvonlisäverotuksessa vähäisen toiminnan liikevaihtoraja nousee 10 000 euroon. Jos liikevaihto jää rajan alle, ei alv-velvollisuus ole pakollista. Arvonlisäverovelvollisuus on kuitenkin metsänomistajalle vähennysoikeuden takia kannattavaa.

”Metsänomistajan ei tarvitse antaa alv-ilmoitusta sellaiselta vuodelta, jona ei ole veronalaisia myyntejä tai hankintoja”, sanoo ylitarkastaja Kari Pilhjerta Verohallinnosta. Metsätalouden tuloverotuksen ilmoitusmateriaali tulee edelleen metsänomistajalle palautuskuorella varustettuna. Mukana ei kuitenkaan tule alv-ilmoituslomaketta. Se on tulostettava verohallinnon sivuilta, ja täytettynä sen voi postittaa samassa palautuskuoressa. Verohallinto kuitenkin kannustaa sähköiseen ilmoittamiseen.

Vuoden 2017 verotukseen hallitus esittää metsänomistajiakin koskevaa yrittäjävähennystä. Metsätalouden puhtaasta tai tappiollisesta pääomatulosta otettaisiin huomioon 95 prosenttia. Viiden prosentin yrittäjävähennys huomioitaisiin viran puolesta. Käytännössä yrittäjävähennyksellä olisi sama vaikutus kuin että pääomatulon yleinen verokanta putoaisi 28,5 prosenttiin ja metsätalouden kuluista saisi tuloverotuksen kautta takaisin enää 28,5 prosenttia.

Hallitus on esittänyt kevennyksiä perintö- ja lahjaveroasteikkoon. Ne painottuvat ensimmäisen veroluokan lahjaveroasteikkoon. Lahjat muuttuisivat kannattavammiksi kuin perintö, millä kannustetaan metsäomaisuudenkin järjestelyihin omistajan elinaikana.

Hallitus esittää myös uutta metsälahjavähennystä metsätilojen suunnitelmallisten sukupolvenvaihdosten edistämiksi. Pyrkimyksenä on samalla vähentää kuolinpesien metsänomistusta ja lisätä puun tarjontaa. Metsälahjavähennyksen perusteena on lahjana saadusta metsästä maksetun lahjaveron määrä. Vähennys käytettäisiin 15 seuraavan vuoden aikana lahjan saajan henkilökohtaisessa tuloverotuksessa metsätaloudesta saadun puhtaan tulon perusteella.

Päätökset vähennyksistä ovat kuitenkin tätä kirjoitettaessa vielä eduskunnan käsittelyssä