Sijoittaminen ja omasta varallisuudesta huolehtiminen kiinnostavat nyt monen ikäisiä, monenlaisista taustoista tulevia aivan tavallisia suomalaisia. Kun kyse on omasta ja läheisten taloudellisesta turvasta sekä hyvinvoinnista, ratkaisuja halutaan tehdä mahdollisimman harkiten. Silloin moni toivoo asiantuntijan vinkkejä tai asiaan vihkiytynyttä keskustelukumppania. Apua tällaisessa tilanteessa löytyy OP Private Turussa henkilökohtaisena varainhoitajan työskentelevältä Maria Siréniltä. Hänen mukaansa varainhoitajan työssä kaiken lähtökohtana on toimiva vuorovaikutus.

– Yhdessä voidaan etsiä juuri omaan tilanteeseen ne kaikkein sopivimmat ratkaisut. Oli sitten vasta tutustumassa sijoittamiseen tai jo kokenut sijoittaja pidemmältäkin ajalta, Maria toteaa.   

Onnistuneet, vastuulliset sijoituspäätökset vaativat aina kokonaisvaltaista ymmärrystä asiakkaan tavoitteista sekä lähtökohdista. Siksi on tärkeää, että varainhoitajan ja asiakkaan välille syntyy vastavuoroinen luottamuksellinen suhde.

– On hienoa miten pitkiä, merkityksellisiä asiakassuhteita tässä työssä rakentuu. Toisaalta myös uusiin ihmisiin tutustuminen on aina kiinnostavaa. Jokaisen asiakkaan tilanne ja tausta on aina uniikki.

Suomessa ollaan kiinnostuneita sijoittamisesta

Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen osakemarkkinoilla ja monet ovat verranneet vuoden voimakkaita markkinareaktioita finanssikriisiin ja jopa 1930-luvun suureen lamaan.

Samaan aikaan on ollut kuitenkin huomattavissa myös toisenlainen, hieman pidempiaikainen trendi: suomalaisten lisääntynyt kiinnostus sijoittamiseen.           

Sirénin näkemyksen mukaan erityisesti nuoret vaikuttavat aiempaa valveutuneemmilta osakesijoittamisesta ja vastuullisista sijoitusvaihtoehdoista.

– Se kertoo siitä, että tietoisuus sijoittamisesta Suomessa on kasvanut. Sijoittaminen on ihmisille tutumpaa ja ollaan ehkä yleisestikin opittu seuraamaan markkinoita ja niiden dynamiikkaa.

Kuluneen vuoden aikana myös tavat neuvotella ja kohdata varainhoitajan kanssa ovat ottaneet suuria harppauksia. Korona on osoittanut, kuinka tärkeää mahdollisuus henkilökohtaiseen digitaaliseen tapaamiseen voi olla.

– Etätapaamisten tuoma joustavuus on olennaista nykymaailmassa. En silti usko, että henkilökohtainen kontakti tulee katoamaan varainhoitajan työstä ikinä täysin. Asiakkaille on tärkeää kuulla meidän mielipiteet toisinaan kasvokkain, Maria pohtii.

Onnistumiset tapahtuvat yhdessä

Luottamuksellinen suhde omien asiakkaiden kanssa, tiivis kontakti ja henkilökohtainen huolenpito tekevät varainhoitajan työstä asiakaspalvelua sanan täydessä merkityksessä.

Maria kertookin hakeutuneensa koko työuransa ajan aina asiakaspalvelutehtäviin, sillä asiakkaan auttaminen palkitsee. Yhdessä asiakkaan kanssa tavoitteisiin pyrkiminen on merkityksellistä, sillä silloin molemmat osapuolet voivat iloita onnistumisista täysillä.

– Asiakkaan kiitos on aina kullanarvoinen asia. Tai jos vaikka kuulen, että joku on antanut numeroni tuttavalleen suositellakseen minua. Ne ovat kaikkein palkitsevimpia hetkiä.