Tällä hetkellä taloyhtiöissä mietitään vastikkeiden nostoa, jotta varat riittävät tulevien kustannusten kattamiseen. Helpoin tapa taloyhtiöille tähän varautumiseksi on suojata taloyhtiölaina koronnousulta. Lainanhoitomenot muodostavat usein isoimman osan osakkaan talouden menoista; korkojen nousu voi vaikuttaa merkittävästi osakkaan talouteen sekä henkilökohtaisen lainan että taloyhtiölainan kautta. Taloyhtiön hallituksen on hyvä muistaa, että he johtavat taloyhtiötä, ja näissä korkosuojauspäätöksissä tulisi huomioida jokaisen osakkaan asema kokonaisuutena, jotta kaikki osakkaat pystyvät suoriutumaan maksuvelvoitteistaan. Useimmiten henkilökohtaisen lainan koronnousu on suojattu, mutta taloyhtiölainan korkosuojaus on jäänyt ottamatta. Tällä hetkellä noin kuusi prosenttia OP:n taloyhtiökannasta on korkosuojattua lainaa. Korontarkistuksen yhteydessä suojaamattomien taloyhtiölainojen korkomenot kasvavat merkittävästi ja erityisesti se näkyy isoissa taloyhtiölainoissa.

Vastuullisesti hoidettu yhtiölaina turvaa myös yksittäistä osakasta

Taloyhtiölainassa osakkaat ovat yhdessä vastuussa lainan hoidosta. Vaikka osakas olisikin maksanut oman yhtiölainaosuutensa pois, ovat kaikki osakkaat vastuussa koko lainan hoidosta, kunnes laina on kokonaan maksettu pois. Taloyhtiölainoissa osakas yksin ei pääse vaikuttamaan lainan ehtoihin, vaan ehdoista vastaa taloyhtiö kokonaisuudessaan. Korkojen nousu vaikuttaa erityisesti isojen yhtiölainojen taloyhtiöihin, joiden yhtiölainojen koroilla on merkittävä rooli myös osakkaiden velkaantumisessa. Sijoittajan näkökulmasta korkojen nousu heikentää kassavirtaa, jos taloyhtiölainalla ei ole korkosuojausta. Tällöin sijoittaja joutunee laittamaan maksuihin enemmän omia varojaan, jos hän ei saa vuokratuottoja nousemaan samassa suhteessa.

Osakkaan on erityisen tärkeää nostaa nyt viimeistään tulevissa yhtiökokouksissa käsittelyyn taloyhtiölainan korkosuojaus. Osakkaan tärkeä tehtävä on käydä yhtiökokouksissa aktiivisesti ja osallistua siellä päätöksentekoon. Jos lainan koronnousun riski on suojattu, on taloyhtiön helpompaa suunnitella myös mahdollisia tulevia remontteja. Näin ollen myös yksittäinen osakas pystyy suunnittelemaan omia henkilökohtaisia tulevaisuuden menojaan, kun huolta taloyhtiölainan koronnoususta ei tarvitse kantaa.

OP:n taloyhtiölainan korkosuojaus on muodoltaan kiinteä korko, ja korkosuojan voi ottaa 5-25 vuodelle. Tällöin lainan viitekorko sidotaan sovitulle ajalle. Lainan maksuohjelma säilyy edelleen joustavana kiinteästä korosta huolimatta. Tällöin lainalle voidaan tehdä ylimääräisiä osakaslyhennyksiä sekä mahdollisesti yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hakea lyhennysvapaata. Kiinteä korko voidaan ottaa suunnitteilla olevaan uuteen lainaan sekä nykyiseen taloyhtiölainaan. Taloyhtiölaina voidaan myös jakaa kahteen osaan, jolloin toinen puoli on korkosuojattu ja toinen puoli on vaihtuvalla korolla. Tämä on ns. ”neutraali” ratkaisu, jossa korkojen nousut eivät vaikuta koko taloyhtiölainan pääomaan ja riski on hajautettu.

OP:n asiantuntijan kanssa voitte käydä tarkemmat keskustelut taloyhtiönne tilanteesta, minkä jälkeen pankki tekee räätälöidyn korkosuojaustarjouksen taloyhtiöllenne. Ole siis rohkeasti meihin yhteydessä ja keskustellaan yhdessä, mikä olisi teidän taloyhtiönne kannalta paras ratkaisu.

Annika Pöysti, asiakkuus- ja myyntipäällikkö, OP Turun Seutu

Hires-Annika-0061.jpg