Vakuutussäästämisen sopimuksista yleisimmässä, eli sijoitusvakuutuksessa on myös tämä joustava kuori ja sen lisäksi siinä on edunsaajamääräykset, joilla voi määrätä säästösumman tai kuolintapauskorvauksen ohjautumista edunsaajille. Kapitalisaatisopimuksessa varat palautuvat aina joko vakuutuksenottajalle tai kuolinpesälle (yksityishenkilöiden osalta). Kummassakin muodossa sijoituskohteiden arvonkehitys eli tuotto verotetaan vasta varoja nostettaessa tai vakuutuksen erääntyessä.

Markkinatilanteet ja niiden luomat mahdollisuudet sijoittajalle vaihtelevat jatkuvasti, ja siksi näiden em. ”sijoituskuorien” hyödyntäminen on sijoittajalle hyvinkin järkevää. Sijoittaja voi näkemyksensä mukaan tarvittaessa vaihtaa sijoituskohdetta ilman vaihtoon liittyviä kuluja ja ilman, että mahdollista sijoituskohteeseen kertynyttä arvonnousua verotettaisiin. Toki tämä tarkoittaa samalla sitä, että myöskään tappioita ei voi vähentää verotuksessa kuin vasta sijoituskuoren erääntymisen yhteydessä; silloinkin tarkastellaan kuoreen sijoitettua pääomaa ja verrataan sitä maksettaviin säästöihin.

Petri Leino, OP Turun Seutu, Varainhoito
"Asiantuntijamme käyvät mielellään kanssasi keskustelua näistä vaihtoehdoista ja auttavat sinua tekemään tilanteeseesi sopivimman ratkaisun. OP Sijoitusvakuutuksen voi myös avata kokonaan omatoimisesti OP-mobiilissa tai op.fi:ssä," muistuttaa OP Turun Seudun Varainhoidon Liiketoimintajohtaja Petri Leino.

Kun kuoresta nostetaan varoja säästöaikana, lasketaan nostettavalle osuudelle myös vastaava osuus kuoressa olevaa tuottoa, josta yksityishenkilöiltä peritään pääomatuloveroa. Kun sijoittaja toimii pitkäjänteisesti ja tekee onnistuneita valintoja sijoituskohteiksi sekä niiden vaihtoja kuoren sisällä, pääsee hän sijoittamaan kertynyttä arvonnousua tai tuottoja uudelleen ilman, että niistä peritään veroa. Vähänkin pidemmällä sijoitushorisontilla tästä on sijoittajalle merkittävää hyötyä, tämän nk. korkoa korolle -efektin myötä.  

Näissä sijoituskuorissa on useimmiten tarjolla rahastoja sijoituskohteiksi, mutta myös suorat sijoitukset ovat joissain vaihtoehdoissa tarjolla. Rahastopainotus onkin saanut osan sijoittajista kutsumaan sijoituskuoria rahastoilla toteutettaviksi osakesäästötileiksi. Rahastojen hyöty suoriin sijoituksiin tulee luonnollisesti siitä, että niiden avulla palkkaat itsellesi salkunhoitajan tekemään varsinaisten sijoituskohteiden valinnat puolestasi. Tästä saamastasi palvelusta ja näkemyksestä maksat palvelumaksun rahaston hallinnointipalkkion muodossa. Useimmiten kuoreen lisättävästä rahamäärästä tai sen nostamisesta (mahdollisesti tietyn minimiajan kuluttua) ei peritä kuluja. Sijoituskuoresta itsessään peritään pieni kulu, joka taas mahdollistaa edellä mainitun joustavan ja verotehokkaan sijoittamisen sen sisällä. Kuoren hyödyt ovatkin mielestäni selvästi sen kuluja suuremmat.

Sijoituskuorien sijoituskohdevalikoima painottuu rahastoihin, mutta kuorien avulla vakuutusyhtiöt tarjoavat monesti myös pääsyn sellaisiin sijoituskohteisiin, joihin vain ammattimaisilla, institutionaalisilla sijoittajilla on mahdollista sijoittaa. Esim. listaamattoman markkinan osake- tai velkasijoitukset tai vaihtoehtoiset sijoituskohteet kuten kiinteistö- tai metsäsijoitukset, hedgerahastot jne. tarjoavat usein kiinnostavan tuottonäkymän lisäksi myös selvää hajautushyötyä sijoitussalkulle, mikä pitkäjänteisessä sijoittamisessa näkyy salkun arvonvaihtelun ja tuoton vakautena.  

Sijoitusvakuutuksen avulla voi myös säästää niin, että säästön edunsaajaksi valitaan oman elämän tärkeä henkilö, esim. oma lapsi, lastenlapsi tai kummilapsi. Silloin kuoren ja siinä tehtävien sijoitusten hallinta säilyy vakuutuksenottajalla sen erääntymiseen saakka, esim. edunsaajan 18-vuotispäivään saakka. Tässä toteutustavassa on luonnollisesti erääntymisen yhteydessä maksettava vero kertyneestä tuotosta sekä mahdollinen lahjavero. Kannattaa huomioida, että verotuskäytäntö on tarkistettava erikseen saajakohtaisesti. Mikäli vakuutus avataan alaikäiselle itselleen, voi rahalahjoja ohjata hänelle vakuutusaikana, mutta vakuutuksen hallinta on täysikäisyyteen saakka huoltajilla, mikä saattaa jossain tapauksissa olla lahjanantajalle merkityksellinen seikka.

Sijoitusvakuutuksella ja kapitalisaatiosopimuksella voi siis joustavasti säästää ja sijoittaa eri tarkoituksiin sekä kulu- että verotehokkaasti. Asiantuntijamme käyvät mielellään kanssasi keskustelua näistä vaihtoehdoista ja auttavat sinua tekemään tilanteeseesi sopivimman ratkaisun. OP Sijoitusvakuutuksen voi myös avata kokonaan omatoimisesti, OP-mobiilissa tai op.fi:ssä.

Voit tutustua näihin säästämisen ja sijoittamisen ratkaisuihin tarkemmin verkossa.

OP Sijoitusvakuutus: Sijoitusvakuutus juuri sinulle | OP

OP Säästösopimus:Kapitalisaatiosopimus sinun tarpeisiisi – OP Säästösopimus | OP