Myös nuorten aktiivisuus osakesijoittajina on kasvanut. Uudenmaan kunnista Tuusulassa 18–35-vuotiaiden tekeminen osakekauppojen määrä per kuukausi on kahdessa vuodessa yli kaksinkertaistunut ja Järvenpäässä kasvanut noin 90 %. Vastaavasti Espoossa, Hyvinkäällä ja Sipoossa kasvua on yli 50 %.

Sen sijaan osakesijoitusten volyymit ovat pysyneet lähes samana kuin vuonna 2021. Alkuvuonna 2023 keskimääräinen osakesijoitus 18–35-vuotiailla uusimaalaisilla oli noin 1 100 euroa. 18–35-vuotiaiden uusimaalaisten sijoituskohteet eivät juurikaan eroa muista ikäluokista: ostetuimpiin osakkeisiin kuuluivat toukokuussa Nordea Bank, Fortum, Nokia Oyj ja UPM Kymmene Oyj.

Osakevarallisuus keskittyy Uudellamaalla edelleen hyvin vahvasti yli 65-vuotiaille, peräti 34 % osakevarallisuudesta on yli 65-vuotiailla.

– Tämä on luonnollista, kun sijoitusvarallisuutta kertyy iän myötä sijoitusten arvonnousun, säästöjen ja esimerkiksi perintöjen seurauksena. On kuitenkin hienoa huomata, että nuoret ovat aikaisempaa kiinnostuneempia oman varallisuutensa kasvattamisesta sekä varautumisesta tulevaan, sanoo OP Uusimaan henkilöasiakkaiden vaurastumisesta vastaava liiketoimintajohtaja Eevi Määttä.

Miehet osakesijoittajina aktiivisempia – rahastosijoituksissa jakauma on tasaisempi

OP Uusimaan tilastojen mukaan osakevarallisuus keskittyy voimakkaasti miehille, kun henkilöasiakkaiden osakevarallisuudesta 84 prosenttia on miehillä ja 16 prosenttia naisilla. Keskimäärin OP Uusimaan asiakkaat sijoittavat osakkeisiin noin 2 300 euroa vuodessa, ja mediaani osakesalkun koko on 7 000 euroa.

Rahastosijoitusten puolella jakauma on tasaisempi. Koko OP:n valtakunnallinen data kertoo, että naisia on rahastosijoittajina miehiä enemmän. Myös rahastovarallisuus jakautuu osakevarallisuutta tasaisemmin, sillä OP:n henkilöasiakkaiden rahastovarallisuudesta 45 prosenttia on naisilla ja 55 prosenttia miehillä.

- Sukupuolten väliset varallisuuserot kuroutuvat varmasti kiinni tulevaisuudessa, kun nuorten sijoittamisen kasvu, pienentyneet tuloerot ja lisääntyvät varallisuussiirtymät sukupolvelta toiselle realisoituvat, Eevi Määttä arvioi.

Kiinnostuitko säästämisestä ja sijoittamisesta? Tutustu OP Uusimaan varallisuudenhoidon palveluihin.