Reilut 20 vuotta luokanopettajana Taivalkoskella työskennellyt Arto Lohi alkoi miettiä uranvaihtoa pari vuotta sitten. Silloin valitettavan yleiset koulujen sisäilmaongelmat alkoivat olla arkea hänenkin koulussaan.

– Sain lieviä oireita ja aloin pohtia tulevaisuuttani. Olin lähestymässä viidenkymmenen vuoden rajapyykkiä ja ajattelin, että nyt olisi hyvä hetki kokeilla työn osalta jotain uutta, Lohi sanoo.

Opettamisen ohessa hän työskenteli sivutoimisesti perustamansa toiminimen Kotalan metsäpalvelun kautta metsäpalveluyrittäjänä. Hän teki raivaussahatöitä, taimikon varhaishoitoa ja harvennusta sekä kasvatti ja myi fasaaneja metsästyskoiraharrastajille.

– Yritystoiminnan laajentaminen päätoimiseksi työksi olisi ollut yksi vaihtoehto, mutta siihen liittyvät riskit ja epävarmuus askarruttivat minua. Halusin kouluttautua uuteen ammattiin päämääränä löytää uusi työpaikka tulevaisuudessa, Lohi kertoo.

Kolmesta polusta metsä kiehtoi eniten

Lohi puntaroi tarkoin, mihin suuntaan hänen kannattaisi kehittää osaamistaan.

– Olin opiskellut opettajakoulutusta ennen rakennustekniikkaa ja olisin voinut jatkaa sen alan opintoja. Opettamisen myötä olen vuosien saatossa ehtinyt perehtyä monipuolisesti myös tietotekniikkaan, mikä olisi voinut olla myös kiinnostava urapolku, Lohi sanoo.

Kolmas vaihtoehto eli metsäala tuntui kuitenkin kaikkein houkuttelevimmalta.

Metsä ja luonto ovat lähellä Lohen sydäntä ja hänen unelmanaan olisi löytää seuraava työpaikka metsäalalta, mieluusti nykyiseltä kotiseudulta Taivalkosken ympäristössä.

– Omat luontoharrastukseni vetävät metsän siimekseen aina kun vain mahdollista. Metsän rauha ja vuodenaikojen vaihtelut luonnossa kiehtovat minua, Lohi sanoo.

Isosuo Taivalkoskella

Varttuneempana opiskelijana on helpompaa omaksua asioita

Ammattikorkeakoulun yhteishaussa Lohi haki jokaiseen kolmeen eri alavaihtoehtoon, mutta piti jo hakuvaiheessa metsäalaa kiinnostavimpana vaihtoehtona.

– Päivääkään en ole katunut. Opiskelu aikuisiällä on motivoivaa ja olen saanut uutta virtaa muutenkin urani kehittämiseen, hän sanoo.

Lapin ammattikorkeakoulussa suoritettava metsäinsinöörin tutkinto on luonteeltaan monimuoto-opiskelua, johon kuuluu paljon opiskelua verkon välityksellä sekä jonkin verran lähiopetusta.

Lohi suhtautuu opiskeluun kuin työntekoon. Hänen mielestään varttuneempana opiskelijana on helpompaa omaksua asioita. Elämänkokemus auttaa sitomaan opetuksen sisällön käytäntöön.

– Nuorempana mielellään kyseenalaistaa opintojen sisältöjä, mutta kokemuksen karttuessa osaa hyödyntää opetettavia asioita selkeämmin.

Metsätalousinsinöörin paperit käteen vuoden lopulla

Metsätalousinsinöörin tutkintoon vaadittavana opinnäytetyön Lohi tekee Metsähallitukselle, joka antoi vinkin mahdollisuudesta tehdä tutkimusta syysistutuksista.

– Olin Metsähallituksessa työharjoittelussa ja sitä kautta yhteistyö on jatkunut luontevasti myös opinnäytetyössä, Lohi sanoo.

Näillä näkymin opinnäytetyö valmistuu vuoden loppuun mennessä, jolloin Lohesta tulee tuore metsätalousinsinööri.

– Alan pikkuhiljaa etsiä uusia töitä mutta sitä ennen voin työskennellä myös toiminimeni kautta, hän sanoo.

Katso tulevaisuuteen

Lohi kannustaa uranvaihtoa miettiviä kartoittamaan rohkeasti eri vaihtoehtoja. Miten ja mihin suuntaan omaa osaamistaan haluaa kehittää? Tai voisiko harkita kouluttautumista kokonaan uuteen ammattiin?

Varttuneemmalla opiskelijalla ratkaisuihin vaikuttavat tietysti perhetilanteen ja asuinpaikan lisäksi tulevaisuuden työllistymismahdollisuudet.

Kannattaa katsoa optimistisesti tulevaisuuteen ja miettiä, missä tehtävissä haluaisi tulevina vuosina vaikuttaa työelämässä, Lohi pohtii. Se helpottaa samalla jättämään nykyiset tehtävät ja niihin liittyvät menneisyyden vaikeatkin asiat taakseen.

– On hyvä ottaa aktiivinen asenne omaan elämäänsä, pyrkiä eteenpäin ja löytää työtä, jonka kokee merkitykselliseksi, Lohi sanoo.