Perinteisten listattujen osake- ja korkomarkkinoiden ulkopuolisia sijoituskohteita nimitetään usein vaihtoehtoisiksi sijoituksiksi. Sijoituskohteina voivat olla muun muassa asuntokiinteistöt, koulut- ja päiväkotikiinteistöt, metsätilat tai sähkön- ja kaasunjakelua hoitavat yritykset. Kun sijoittaja hajauttaa salkkuaan näihin reaaliomaisuussijoituksiin, hän voi saada lisää tuotonlähteitä sekä pienennettyä sijoitusten tuotonvaihtelua.  

Miksi reaaliomaisuudesta kannattaisi kiinnostua juuri nyt, OP:n vaihtoehtoisista sijoituksista vastaava johtaja Erkko Ryynänen?

– Inflaatiolla voi olla todella iso vaikutus varallisuuden jakautumiseen.  Viime vuosikymmenet inflaatio ei ole ollut sijoittajille ajankohtainen huolenaihe, mutta pandemian jälkeinen valtioiden ja keskuspankkien superelvytys on kuitenkin muuttanut tilanteen. Ensimmäisen kerran pitkään aikaa markkinoilla ollaan oikeasti huolissaan inflaation kiihtymisestä. 

Historiasta tiedetään, että inflaatio voi olla myrkkyä sijoitussalkulle. Esimerkiksi 1970-luvulla inflaatio huiteli länsimaissa pahimmillaan yli 10 prosentissa ja johti siihen, että esimerkiksi korkosijoittaja menetti kymmenen vuoden aikana jopa 40 prosenttia säästöjensä reaaliarvosta. Myös osakkeiden reaalituotto oli negatiivinen. 

– Samaan aikaan kiinteisyhtiöihin sijoittamalla omaisuuden reaaliarvo kasvoi kymmenessä vuodessa noin 35 prosenttia, sanoo Ryynänen. 

Kukaan ei tiedä, ovatko huolet liioiteltuja. Kuitenkin on viisautta varautua siihen, että inflaatio kiihtyy pysyvästi. Tämä on jo alkanut näkyä reaaliomaisuuserien kysynnässä.

– Vielä ei ole myöhäistä. Kiinteistöt ja infrastruktuuri tarjoavat kiinnostavan suoran kassavirtatuoton, jonka päälle tulee inflaatiosuoja. Uskomme, että inflaatiokertomus on tullut jäädäkseen ja se tukee reaaliomaisuusyhtiöiden arvostuksia pitkään, tiivistää Ryynänen. 

Miten vaihtoehtoisiin sijoituksiin voi sijoittaa?

Helppo tapa sijoittaa vaihtoehtoiseen omaisuusluokkaan ovat rahastot, jotka sijoittavat suoraan asuntoihin, liiketiloihin ja metsään. Yleensä nämä rahastot ovat auki merkinnöille harvemmin, ja oman rahasto-osuuden myyminen voi kestää muutaman kuukauden. 

OP:lla tällaisia tuotteita ovat muun muassa OP-Vuokratuotto-erikoissijoitusrahasto, OP-Palvelukiinteistöt-erikoissijoitusrahasto ja OP-Metsänomistaja-erikoissijoitusrahasto. Näiden rahastojen arvo ei ole riippuvainen yleisestä osakemarkkinan kehityksestä.

Toinen vaihtoehto on sijoittaa rahastoon, jonka sijoituskohteena ovat pörssilistatut yhtiöt, joiden liiketoimintana on omistaa ja hallinnoida reaaliomaisuutta. Esimerkiksi päivittäin merkinnöille auki oleva OP-Reaaliomaisuusyhtiöt-sijoitusrahasto sijoittaa mm. toimitila-, palvelu- ja logistiikkakiinteistöihin sekä sähkön-, kaasun- ja vedenjakeluyhtiöihin tai muihin infrayhtiöihin, joihin sijoittamalla sijoittaja omistaa välillisesti näitä reaaliomaisuuseriä. Tähän rahastoon voi avata myös säännöllisen säästösopimuksen, jolloin sijoitukset hajautuvat pidemmälle ajalle ja riski pienenee.

Säästämisen ja sijoittamisen aloittaminen voi olla elämäsi kannattavin päätös. Omistaja-asiakkaana se kannattaa erityisesti, koska saat siihen erinomaisia etuja. Lue lisää.‍

Annettuja tietoja ei ole tarkoitettu sijoitusneuvoksi, tarjoukseksi tai kehotukseksi antaa tarjous rahoitusvälineen ostamisesta tai myymisestä. OP-Vuokratuotto-erikoissijoitusrahasto, OP-Palvelukiinteistöt-erikoissijoitusrahasto sekä OP-Metsänomistaja-erikoissijoitusrahasto ovat vaihtoehtorahastolaissa tarkoitettuja erikoissijoitusrahastoja. OP-Reaaliomaisuusyhtiöt-sijoitusrahasto on osakerahasto. Rahasto-osuuden arvo voi nousta ja laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Myös odotettu tuotto voi jäädä saamatta. Tuotto-odotus tai tuottotavoite eivät ole tae tulevasta tuotosta tai kehityksestä. Tuotto-odotuksen tai -tavoitteen perusteella ei voi muodostaa luotettavia oletuksia sijoitusten tulevasta tuotto- tai arvonkehityksestä. Esitetyt tiedot eivät muodosta täydellistä kuvausta sijoituskohteesta ja siihen liittyvistä riskeistä. Asiakkaan tulee aina ennen sijoituksiin liittyvien päätösten tekemistä tutustua sijoituskohteen ominaisuuksiin, kuluihin ja riskeihin, jotka ilmenevät esimerkiksi rahastoesitteestä ja avaintietoesitteestä. Rahastoesitteet ja avaintietoesitteet ovat saatavissa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi osoitteessa www.op.fi. OP-rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy ja markkinoi Osuuspankki.