Velanhoitokyvyn on oltava kunnossa

Osakkeiden tai rahasto-osuuksien ostaminen lainarahalla on lähtökohtaisesti hyvin kokeneen, tuottohakuisen ja riskejä sietävän sijoittajan työkalu.

Toimintaan liittyy tavallista enemmän riskejä. Sijoitukset eivät ehkä tuotakaan toivotulla tavalla tai oma velanhoitokyky ei olekaan riittävä.

Velanhoitokyvyn tulee perustua säännöllisiin ja jatkuviin ansio- tai pääomatuloihin, jotka itsessään ovat riittävät haettavan lainan maksuun. Pankki tarkastelee ja arvioi tulojen riittävyyttä lainanhaun yhteydessä. Velanhoitokykyä arvioitaessa ei huomioida sijoituskohteen mahdollista arvon nousua tai muitakaan epäsäännöllisiä tuloja, kuten esimerkiksi osinkotuottoja. Lainalle edellytetään myös pankin hyväksymät vakuudet, jotka arvioidaan lainaprosessin yhteydessä, samalla, kun selvitetään velanhoitokykyä.

Pankki varmistaa, että sijoittamisen rahoittamisen soveltuu asiakkaalle

Lainaa myöntäessä pankki myös varmistaa, että sijoittamisen rahoittaminen lainarahalla soveltuu asiakkaalle. Velkasijoittaminen kasvattaa sijoittamisen riskiä ja näitä riskejä käydään yhdessä asiakkaan kanssa läpi ennen kuin sijoittamista lainarahalla voi aloittaa.

Vakuusarvo määrittyy riskipitoisuuden mukaan

Arvopaperisijoituksiin on mahdollista hakea lainaa, mikäli pankki hyväksyy tarjotun vakuuden. Myönnettävä laina on käyttötarkoitukseltaan sijoittamiseen myönnettyä vakuudellista kulutusluottoa.

Vakuutena käytetään tyypillisesti omaa asuntovarallisuutta, kuten esimerkiksi omaa asuntoa tai sijoitusasuntoa. Vakuudet arvioidaan aina tapauskohtaisesti ja lainalle hyväksyttävistä vakuuksista onkin hyvä neuvotella oman pankin kanssa.

Kurssit laskivat, entäpä vakuuteni?

Jos vakuuskohteen arvo laskee huomattavasti, niin pankki ottaa yhteyttä lainan ottajaan. Tällöin mietitään yhdessä, minkälaisia vaihtoehtoja on tarjolla. Esimerkiksi voitaisiinko lainaa lyhentää niin, että alentunut lainasumma ja vakuus olisivat paremmin tasapainossa keskenään.

Lainassa voi olla myös erityisehto, joka mahdollistaa tietyissä tilanteissa automaattisesti vakuutena olevien osakkeiden pakkomyynnin, jotta lainaa voitaisiin lyhentää.

Maltti on valttia

Lainarahalla sijoittamiseen pätee sama kuin sijoittamiseen ylipäätään: kyse on pitkäjänteisestä toiminnasta, missä maltti on valttia. Jos myyntejä ei ole tällä hetkellä pakko tehdä, niin niitä ei ehkä kannata tehdä.

Rehellistä itsetutkiskelua tarvitaan

Lainaa harkitsevan kannattaa olla rehellinen itselleen ja puntaroida esimerkiksi sitä, minkälainen sijoittaja hän on. Rehellisyyttä ja avoimuutta tarvitaan myös keskusteluissa pankin toimihenkilön kanssa. Näissä käydään läpi sijoittajan tilanne ja selvitetään, että onko hän tietoinen lainarahalla sijoittamiseen liittyvistä riskeistä.

Lainarahalla sijoittaminen ei sovellu kaikille asiakkaille, vaan on kokeneen sijoittajan työkalu osana hajautettua sijoitussalkkua.

Asiantuntijoina jutussa: Mikko Lahdenperä, joka vastaa OP:n varallisuudenhoidon henkilöasiakkuuksista ja myynnistä. Antti Larikka, joka vastaa OP:n vakuudellisista kulutusluotoista ja niiden kehittämisestä.

Sijoituslainalla voi rahoittaa esimerkiksi metsän, osakkeiden, rahastojen tai muun sijoituksen hankinnan. Lue lisää.