Muuta evästeasetuksiasi

Kotimaisessa metsäteollisuudessa on parhaillaan käynnissä erinomainen vire. Pellervon taloustutkimuksen ja OPn metsäsuhdannekatsauksen perusteella tämä kehityssuunta jatkuu ainakin tämän ja ensi vuoden ajan.

– Metsäteollisuuden investoinnit ja kysynnän lisäys sekä maailmantalouden hyvä tilanne lisäävät hakkuita Suomessa, kertoo Pellervon taloustutkimus PTT:n tutkimusjohtaja Paula Horne.

Odotettavissa on, että viime vuoden yli 60 miljoonan kuutiometrin hakkuuennätys lyödään jälleen. Tänä ja ensi vuonna hakkuut nousevat PTT:n ennusteen mukaan 65 miljoonaan kuutiometriin.

Hornen mukaan puun kysynnässä on siirrytty kokonaan uudelle tasolle. Metsäteollisuus käyttää tänä ja ensi vuonna reilu 70 miljoonaa kuutiometriä puuta. Tästä määrästä suurin osa tulee Suomesta ja yksityisiltä metsänomistajilta. He vastaavat 80 prosentista koko maan puuntuotannosta. Tuontipuun osuus laskee entisestään.

– Hakkuut kohdistuvat kotimaassa tasaisesti, mutta tietenkin lähempänä investointeja kysyntä on kaikkein suurinta. Se alkaa kuitenkin olla sillä tasolla, että se näkyy koko Suomen markkinoilla.

Eniten kasvua on ollut alkuvuonna mäntytukin sekä mänty- ja koivukuitupuun kaupoissa.

Paperin tuotanto laskee PTT:n mukaan tulevina vuosina parilla prosentilla. Kartongin tuotanto nousee puolestaan tasaisesti 1–3 prosentin vauhdilla. Sellun vienti kasvaa viime vuodesta 14–16 prosenttia, ja yhteensä massantuotanto nousee tänä vuonna reilulla viidellä prosentilla. Myös sahatavaran tuotanto kasvaa yhä.

Metsänomistamisen kannattavuus nousee

Puunmyyntitulot nousevat tänä vuonna kahteen miljardiin euroon. Bruttokantorahatulot ovat olleet tasaisessa nousussa vuodesta 2013.

– Syynä kasvuun ovat nousseet hakkuumäärät ja viime vuosien hinnannousu sekä tukissa että kuidussa. Niin kauan kuin hakkuut nousevat, en näe syytä siihen, miksi nousu vaimenisi tulevina vuosina.

Metsänomistajan kannattavaa kuitenkin varautua siihen, että inflaatio voi vaikuttaa tulevaan hintakehitykseen.

– Puun hinta kaikilla puutavaralajeilla tulee nousemaan tänä ja ensi vuonna. Pienenä lisänä on kuitenkin inflaatio. Sen tasot ovat viime vuosina olleet erittäin alhaiset. Tänä vuonna se nousee hieman ja vahvistuu ensi vuonna 1,5 prosenttiin. Se näkyy nimellishinnoissa.

Metsänomistajan kannattaa myös pitää silmällä korkotason muutoksia.

– Korkotaso on ollut erittäin alhainen useiden vuosien ajan. Jos se lähtee nousemaan, todennäköisesti investoinnit rakentamiseen vähenevät. Tämä voisi vaimentaa kysyntää erityisesti sahatavaran puolella.

Jos sahojen heikko kannattavuustilanne ei parane, voi tukkipuun hintoihin tulla muutoksia.

– Sahojen kannattavuus alkaa olla todella heikko. Jos vientihinta ei nouse, sahat eivät pysty enää tuottamaan sahatavaraa. Sieltä tulee stoppi tukin hinnannousulle.

Mahdollista on myös, että esimerkiksi poliittiset ja taloudelliset epävarmuustekijät voivat muuttaa maailmantalouden suunnan nopeasti. Esimerkiksi alkuvuodesta USA:n ja Kiinan välinen kauppasodan uhka toi epävarmuutta markkinoille. Alkuvuodesta kysymyksiä herätti myös Euroopan unionin ajama lulucf.

Jos yllättäviä uhkia ei ilmene, suunta on kuitenkin kaiken kaikkiaan positiivinen.

Pääkuva: Ismo Pekkarinen / Lehtikuva