”En minä tarvitse terveysvakuutusta, kun minulla on työterveyshuolto.” Pohjola Vakuutuksen yksikönpäällikkö Atte Erkamo on kuullut kyseisen perustelun useammin kuin jaksaa muistaa.

– Moni ajattelee, ettei tarvitse vakuutusta sairauden tai tapaturman varalle, hän sanoo.

– Mutta kuinka moni tietää todellisuudessa, mitä esimerkiksi työterveyshuolto kattaa? Esimerkiksi erikoislääkäripalvelut, tietyt tutkimukset, leikkaukset ja kuntoutus saattavat hyvinkin olla työterveyshuollon ulkopuolella.

Työterveyshuoltoon voi liittyä muitakin ongelmakohtia, joita ei välttämättä osata ottaa huomioon. Joskus työterveyshuoltoa saa vain yhdestä toimipisteestä. Mitä sitten, jos toimipiste on kiinni tai sinne ei muusta syystä pääse? Entä onko työterveyshuolto voimassa myös esimerkiksi lomautuksen, hoitovapaan tai opintovapaan aikana?

– Kaiken a ja o on se, että jos tekee itse sairaskuluvakuutuksen, hallitsee itse sopimusta. Jos turvautuu työnantajan tekemään sopimukseen, työnantaja voi halutessaan muuttaa kattavuutta mielensä mukaan.

Mieti hoitopolun kautta

Terveyteen liittyvät vakuutukset ovat asia, jota ei välttämättä haluta miettiä etukäteen. Asiaa ei tule ajatelleeksi ennen kuin sairastuminen tai tapaturma tapahtuu.

Erkamo korostaa, että jokaisen olisi hyvä käydä konkreettisella tasolla läpi mahdollisia skenaarioita. Se käy miettimällä asiaa esimerkiksi hoitopolun kautta.

– Mistä saan diagnoosin, mistä sen vaatiman hoidon? Miten hoituu mahdollinen kuntoutus ja mistä saan apuvälineet. Entä, kun hoitolaitososuus ohi ja pitäisi pärjätä kotona? Ja mitä tapahtuu, jos työkykyni menee pysyvästi? Mistä joudun luopumaan arjessa, jos tulotaso tippuu?

Räätälöinti on päivän sana

Vakuutusmaailma vaikuttaa ulkopuolisen silmin koukeroiselta. Varsinkin vakuutuksien porsaanreiät pelottavat. Mistä voi tietää, millaisen vakuutuksen tapaturmien ja sairauksien varalle tarvitsisi?

Pohjola Vakuutuksella ei enää ole myynnissä erikseen tuotteita nimeltä tapaturma- ja sairauskuluvakuutus. On vain yksi  terveysvakuutus, jonka laajuutta jokainen voi itse muokata. Sama vakuutus on tarkoitettu kaikenikäisille kohdusta 100-vuotiaisiin.

– Laajuuksia on kolme: tapaturmat kattava, tapaturmat ja ehdoissa yksilöidyt sairaudet kattava sekä tapaturmat ja sairaudet kattava.

Asiakas valitsee ensin haluamansa laajuuden ja sitten korvattavat kulut. Niitä ovat esimerkiksi perinteiset hoitokulut, kuten lääkärin palkkiot, leikkaukset ja tutkimukset, mutta myös esimerkiksi erilaiset terapiat, hammasvammojen hoito, apuvälineet sekä mielenterveyspalvelut. Halutessaan vakuutuksen voi räätälöidä erittäin kattavaksi, mutta silloin myös hinta nousee.

– Hintahaarukka on vuositasolla muutamista kympeistä jopa tuhanteen euroon. Jokaisen täytyy miettiä itse, mitkä ovat omat tarpeet. Millaisen riskin haluaa itse kantaa ja mitä kattaa vakuutuksen avulla?

Vertaile viisaasti

Erkamo kehottaa tarkkuuteen vakuutusten suhteen. Vakuutuksen nimike ei aina kerro varsinaisesta sisällöstä ja kattavuudet eroavat suuresti toisistaan. Pelkkää hintaa ei kannata tuijottaa sokeasti.

– Terveysvakuutuksen tapauksessa kyseessä on yleensä pitkäaikainen ja tärkeä hankinta, joten sen sisältöön kannattaa oikeasti kiinnittää huomiota.

Tärkeintä on selvittää itselleen ajoissa, mitä sairauden tai tapaturman sattuessa tapahtuisi.

– Jokaisen kannattaisi käydä vakava keskustelu itsensä kanssa. Tunteeko hyvin sosiaaliturvan tai työterveyshuollon sisällön? Onko valmis jonottamaan julkiselle puolelle esimerkiksi leikkaushoitoa? hän sanoo.

– Terveysvakuutusta ei kannata ottaa eikä lopettaa harkitsematta. Asiaa pitää miettiä oman lompakon kautta. Miten selviän, jos itselle sattuu jotakin? Miten oma tai perheeni talous kestää sen?

Vältä porsaanreiät

Moni suomalainen on perinteisesti vakuuttanut itsensä tapaturmien varalle, vaikka suurin osa terveydenhuollon kuluista menee sairauksien hoitoon. Tapaturmavakuutus korvaa ainoastaan sellaisen vamman, joka olisi koitunut tapaturmasta terveellekin ruumiinosalle.

– Yleinen ongelmatilanne ovat rappeumamuutokset, joita meille kaikille tulee iän myötä. Jos asiakas satuttaa olkapäänsä kaatuessa, mutta olkapäästä löytyy rappeuma, joka on vain alkanut oireilemaan tapaturman seurauksena eikä varsinaista tapaturmasta johtuvaa vammaa ole sattunut, saattaa tuloksena olla hylkypäätös. Tätä ongelmaa ei ole, jos vakuutus kattaa sairaudetkin.

Terveysvakuutus kattaa vain sairaudet ja tapaturmat vakuutuksen voimassaoloajalta. Jos asiakkaalla on esimerkiksi krooninen sairaus, se saatetaan joutua jättämään vakuutuksen ulkopuolelle.

– Vakuutussopimusta tehdessä täytetään terveysselvitys ja tehdään henkilökohtainen arvio tilanteesta. Jokaisen kohdalla katsotaan, mikä tilanne on sairauden osalta, ja tehdään päätös sen pohjalta. Vakuutusta ei kuitenkaan koskaan kannata jättää hakematta, vaikka jokin sairaus olisikin jo.

Terveyden turvaamista ei kannata viivytellä. Kun hankit Pohjola Terveysvakuutuksen‍ ollessasi vielä terve, myöhemmät sairastelut tai tapaturmat eivät vaikuta vakuutuksesi kattavuuteen.