Jokaisen yrittäjän pitäisi huolehtia yrityksensä taloudesta. Jos viljelijä ei kuitenkaan halua tai ehdi käyttää kallisarvoista aikaansa kirjanpitoon, yksi vaihtoehto on kirjanpidon ulkoistaminen. Se vapauttaa aikaa tilan töihin ja toiminnan kehittämiseen.

Tilitoimisto TalousMaa Oy:n yrittäjän Anne Idströmin mukaan kirjanpidon ulkoistaminen sopii erityisesti taloudestaan tarkoille viljelijöille, osakeyhtiöille ja heille, joille kirjanpito on pakollinen, kenties hieman epämiellyttäväkin tehtävä.

Ulkoistaminen tarkoittaa yleensä maksuliikenteen siirtämistä tilitoimistolle ja siirtymistä sähköiseen taloushallinnon järjestelmään. Esimerkiksi laskutus pyritään siirtämään pääosin sähköiseksi.

Kirjanpitäjän palkkaaminen ei kuitenkaan tarkoita viljelijälle tilan talousasioista erkaantumista.

– Asiakas käy netissä hyväksymässä laskun, ja sen jälkeen tilitoimisto hoitaa sen maksatuksen.

Sähköisessä järjestelmässä laskut pysyvät tallessa ja järjestyksessä, ja sen avulla viljelijä saa tietoa siitä, miten tilalla on mennyt ja tarvitseeko jotain mahdollisesti muuttaa. Tarvittava tieto on aina netin päässä.

– Kirjanpito on koko ajan mahdollisimman reaaliaikainen. Tilannetta voi tarkastella milloin tahansa, eikä ainoastaan tilinpäätöshetkellä.

Tilitoimiston valinta

Idström kehottaa kirjanpidon ulkoistamista harkitsevaa viljelijää tutustumaan tilitoimistoihin, jotka todella tuntevat maatalouden toimintaympäristön.

– Parasta on, jos tilitoimistolla on käytössä maatalouden tilikartta ja informatiivinen kirjanpito. Tilitoimisto kannattaa kilpailuttaa kuten mikä tahansa muukin palvelu.

Idström kertoo, että tilitoimistojen käyttämät ohjelmistot eroavat toisistaan, mutta niitä oppii käyttämään nopeasti. Sopivaa tilitoimistoa etsiessä tärkeää on myös miettiä, mitä itse tarvitsee. Kannattaa esimerkiksi huomioida, saako tilitoimistosta muutakin apua kuin kuittien kirjaamisen.

Hyvä kirjanpitäjä tarjoaa tietoa niin kirjanpidosta kuin verotuksen suunnittelusta. Osaava kirjanpitäjä voikin olla maatilalle suuri apu. Hän osaa myös kertoa, miten tilalla on mennyt.

Jos viljelijä ei halua tai ei osaa perehtyä tilan talouslukuihin, hänen kannattaa hankkia sellainen kirjanpitäjä, joka pystyy avaamaan näitä asioita hänelle.

Vaikka kirjanpidon voi nykyään hoitaa täysin sähköisesti, Idström pitää tärkeänä, että asiakas ja kirjanpitäjä tapaisivat vähintään kerran vuodessa.

Itse vai ulkoistaen?

Kirjanpidon ulkoistaminen on tilalle kulu. Idström kannustaa viljelijää miettimään, voisiko se olla myös keino vapautua tilan omiin töihin.

– Jos kirjanpidon tekee itse, voi säästää. Jos kirjanpitoon menee paljon aikaa, kannattaa miettiä, olisiko parempi, että sen tekisi joku muu. Ajan voi käyttää omaan ydinbisnekseen tai sen kehittämiseen. Kirjanpidon ulkoistaminen vapauttaa aikaa ja resursseja vaikka tilan johtamiseen.

Varsinkin osakeyhtiöillä on usein tarvetta kirjanpitoavulle, kun kirjanpito muuttuu kaksinkertaiseksi ja muistettavia asioita on paljon.

Idström arvioi, että tarve hyville tilitoimistoille kasvaa tulevina vuosina.

– Uskon, että kirjanpidon ulkoistaminen tulee yleistymään yhtiöittämisen myötä.

Tähän kehitykseen vaikuttaa erityisesti varainsiirtoverosta vapautuminen maatilan yhtiöittämisen yhteydessä.