Määritä työtehtävät ja niiden vaatima osaaminen

Kartoita tarkkaan tehtävät, joiden hoitamiseen tarvitset kesäapua. Onko tarkoituksena palkata työntekijä pitämään toimistoa pystyssä, kun muut lomailevat, vai onko toimintanne sellaista, että kesällä tarvitaan lisäkäsiä auttamaan esimerkiksi tapahtumissa? Mieti, millainen henkilö tehtävään sopii ja kuinka paljon töitä on tehtävänä.

On hyvä myös jo ennen rekrytointia miettiä, miten kesätyöntekijä perehdytetään ja miten häntä autetaan sopeutumaan yhdistykseen tai yritykseen – ja varata myös siihen aikaa.

Mieti, missä kanavissa ilmoitat työpaikasta

Työ- ja elinkeinotoimistosta voi pyytää apua kesätyöntekijän hakemiseen. Toimialasta riippuen myös oman alan opiskelijoille suunnatuissa rekrytapahtumissa tai -kanavissa kannattaa olla aktiivinen. Sosiaalinen media on myös hyvä apu, samoin erilaiset työpaikkaportaalit kuten kesäduuni.org tai monster.fi.

Kesätyöntekijää palkattaessa tulee olla yhtä huolellinen kuin ketä tahansa rekrytoitaessa. Kesätyöntekijästä voi saada hyvän, alaan ja yhdistykseen tai yritykseen jo perehtyneen työntekijän myöhemmin – esimerkiksi opiskelijat saattavat mielellään jatkaa osa-aikaisena työntekijänä kesän jälkeenkin.

Muistathan myös ilmoittaa ei-valituille, että heitä ei tällä kertaa valittu. Jos hakijoille jää hyvä maku rekrytointiprosessista, he saattavat hakea uudestaan ja puhuvat todennäköisemmin hyvää yrityksestä.

Tee työsopimus kirjallisena

Työsopimus kannattaa aina tehdä kirjallisena. Sopimuksessa määritellään esimerkiksi työsuhteen kesto, työtehtävät, työaika ja palkka. Nämä asiat on hyvä käydä myös suullisesti tarkkaan läpi varsinkin nuoren työntekijän kanssa. Hänellä ei välttämättä ole aikaisempaa työkokemusta, jolloin moni asia tulee aivan uutena.

Kesätyöntekijän työehtojen on oltava samat kuin muillakin työntekijöillä, ja sovituista työajoista on pidettävä kiinni. Työnantaja ei voi esimerkiksi yksipuolisesti peruuttaa sovittua työvuoroa huonon sään vuoksi.

Muista nämä, kun palkkaat alaikäistä

Monet kesätyöt sopivat myös alaikäisille, mutta on hyvä muistaa, että alle 13-vuotiaat eivät käytännössä saa tehdä työtä ja 13–14-vuotiaiden työn tekemiseen on olemassa paljon rajoitteita: esimerkiksi työpäivä voi olla korkeintaan seitsemän tuntia, eikä ylitöitä saa teettää. Sallitut työt ovat luonteeltaan kevyitä, eivätkä ne saa häiritä koulunkäyntiä.

Yli 15-vuotiaita koskevat työajan suhteen samat periaatteet kuin aikuisilla. Myös ylitöiden tekeminen on sallittua. 15-vuotias voi myös tehdä työsopimuksen itse, mutta huoltaja voi purkaa sen.

Sosiaali- ja terveysministeriö on laatinut listan nuorille sopimattomista töistä – pidä siis huoli, että tällaisia töitä ei kuulu kesätyöntekijälle, mikäli olet palkkaamassa alaikäistä.

Kun kesä on ohi

Kesätyöntekijälle tulee toimittaa palkkalaskelma palkanmaksun yhteydessä, kuten muillekin työntekijöille. Viimeisen palkan yhteydessä maksetaan myös esimerkiksi kertyneet lomarahat ja lomapäivät. Muista kirjoittaa työtodistus työsuhteen päättymisen jälkeen.

Lähteet: Työsuojeluhallinto, sosiaali- ja terveysministeriö, TE-Palvelut, Suomen Yrittäjät ja Vastuullinen kesäduuni.

Vastuullisen kesätyönantajana toimimiseen saat vinkkejä myös Vastuullinen kesäduuni -kampanjasta, jossa myös OP on mukana. Tukea nuoren työllistämiseen voit hakea esimerkiksi Kesäduuni OP:n piikkiin -kampanjan kautta, jossa OP lahjoittaa kesätyöntekijän palkan tuhansille yhdistyksille kesällä 2019.