Yksityishenkilöiden rahastosäästäminen ja osakesijoittaminen ovat olleet paljon esillä viime aikoina. Vähemmälle huomiolle on jäänyt pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuudet.

Lähtökohtaisesti pk-yritysten ja yksityishenkilöiden sijoittaminen eivät eroa paljoakaan toisistaan.

– Noin 800 000 yksityishenkilöä omistaa pörssiosakkeita eli 15 prosenttia väestöstä. Sijoittamista harjoittavien pk-yritysten määrästä ei ole saatavilla tilastoja, mutta karkeasti arvioiden se on suhteellisesti pienempi kuin yksityishenkilöiden osuus, arvioi sijoituspäällikkö Simo Tuomi OP Helsingistä.

Toisaalta Tuomen mukaan tyypillistä on, että suurin osa yksityissijoittajista on melko passiivisia, kun taas yrittäjät sijoittavat aktiivisemmin.

Pienellä työllä tuottoa rahoillesi

Tuomi haluaa kumota pk-yritysten sijoittamiseen liittyviä ennakkoluuloja. Tileillä ei tarvitse olla sataatuhatta, vaan alkuun pääsee jo muutaman satasen kuukausisäästämisellä. Riskit taas vähenevät hajauttamalla sijoituksia useaan kohteeseen.

Ennakkoluuloja liittyy myös sijoittamisen kustannuksiin. Todellisuudessa ne ovat laskeneet huomattavasti 2010-luvulla.

Aikaakaan sijoittaminen ei paljon vie. Voit seurata sijoitusten arvoa ja tehdä toimeksiantoja op.fi-verkkopalvelussa ja OP-yritysmobiilissa, jonka käyttäjämäärät ovat nousseet voimakkaasti.

– Välillä kuulee vähäteltävän tuottojen suuruutta. Tuottoja laskiessa pitäisi ottaa huomioon myös se, kuinka vähän työaikaa hyvin hajautetun salkun rakentamiseen kuluu. Pitkällä aikavälillä 100 000 euron sijoitusvarallisuudelle 5 000 euron keskimääräinen vuosituotto on aivan realistinen, Tuomi huomauttaa.

Tuomi kannustaa pk-yrittäjiä näkemään sijoittamisen luonnollisena osana yrityksen kassanhallintaa. Suunnitelmallisella sijoittamisella voidaan lieventää yritystoiminnan kausivaihteluita sekä kerryttää pääomia esimerkiksi laitteiden uusimista tai yrityskauppoja varten.

Sijoittamista voidaan käyttää myös pantatun varallisuuden arvon kasvattamiseen.

– Yrityslainaan tarvitaan vakuuksia. Pantatun varallisuuden voi pistää esimerkiksi kiinteistörahastoon tuottamaan, kunhan sijoitukselle on määritelty vakuusarvo, Tuomi vinkkaa.

Näin pääset alkuun

Yrityksen kannattaa aloittaa sijoittaminen heti, kun toiminta on vakiintunut. Helpoiten pääsee alkuun ottamalla yhteyttä omaan pankkiin.

– Pankin asiantuntijan kanssa käydään läpi sopimusasiat, laaditaan sijoittajaprofiili ja avataan arvopaperisäilytys, jonka avulla kirjanpitäjäsi saa helposti tarvittavat tiedot kaupoista ja salkun arvosta, Tuomi neuvoo.

Tuomen mukaan kokemattoman sijoittajan kannattaa aloittaa yksityishenkilöille tutuista yhdistelmärahastoista tai hyvin hajautetuista osakeindeksirahastoista ja laittaa säästöön säännöllinen summa kuukaudessa. Sijoitussummaa voi muuttaa joustavasti tarpeen mukaan.

– Yhdistelmärahastot sopivat etenkin riskejä pelkääville. Esimerkiksi OP Maltillinen hajauttaa varat pääosin OP:n sijoitusrahastoihin siten, että keskimäärin puolet on sijoitettu osakerahastoihin ja puolet korkorahastoihin.

Osakesijoittamisesta kiinnostuneet voivat miettiä osakesalkun täydentämiseksi ulkomaille sijoittavia osakeindeksirahastoja, joissa rahastojen osakekorin sisältö seuraa valittua vertailuindeksiään.

– Indeksirahastoissa osakepaino on aina sata prosenttia, joten niissä on varauduttava lyhyellä aikavälillä hyvinkin suuriin arvonvaihteluihin. Silti pitkän aikavälin riskit ovat huomattavasti alhaisemmat kuin yksittäisiin pörssiosakkeisiin sijoitettaessa, Tuomi kertoo.

Hyvä työkalu sijoittamiseen on myös OP:n Sijoituspohjainen kassanhallinta -palvelu, joka toimii täysin yrityksen verkkopankin kautta.

– Jos asiakas on päättänyt yritystilin sopivaksi enimmäissaldoksi 50 000 euroa, järjestelmä sijoittaa automaattisesti yli menevän osuuden. Palvelu on maksuton, ja asiakas maksaa vain sijoituskohteiden normaalit hallinnointi- ja kaupankäyntikulut.

Sijoituspäällikkö Simo Tuomi OP Helsingistä kannustaa pk-yrityksiä sijoittamaan.

Mahdollisuuksia myös kokeneemmille konkareille

Jos sijoitusaika on vähintään viisi vuotta, kiinteään omaisuuteen sijoittavat erikoissijoitusrahastot tarjoavat kiinnostavan vaihtoehdon. OP:lla näitä ovat esimerkiksi OP Palvelukiinteistöt, OP Vuokratuotto ja OP Metsänomistaja.

– Kokeneemmille sijoittajille sopivat myös strukturoidut joukkovelkakirjalainat, joissa yleensä maksimituotto sekä enimmäistappio on etukäteen tiedossa. Pörssinoteerattu ETF-rahasto on myös yksi vaihtoehto, mikäli haluaa ottaa näkemystä esimerkiksi tietyltä toimialalta, mutta ei halua veikata yksittäisten yhtiöiden tulevaisuudennäkymiä. OP:n asiantuntijat auttavat tarvittaessa etsimään kiinnostavia vaihtoehtoja, Tuomi luettelee.

Tuomi uskoo, että eläkeiän noustessa yrityksille tarjottavien eläkevakuutusten suosio kääntyy uudelleen kasvuun lähitulevaisuudessa. Eläkevakuutus sisältää aina vakuutussäästöjä vastaavan henkivakuutusturvan.

– OP Ryhmäeläke edellyttää vähintään kahta työsuhteessa olevaa henkilöä. Ryhmäeläkettä on mahdollisuus nostaa jo ennen virallista eläkeikää. OP Yrityseläkevakuutus on suunnattu elinkeinonharjoittajalle, jolla on mahdollisuus täydentää eläkekertymää säästetyillä varoilla.

Keskustelu pankin asiantuntijan kanssa auttaa löytämään yrityksen tarpeisiin parhaiten sopivan vaihtoehdon.

– Vaikka alkuun pääsee itsekin op.fi-palvelussa, kannattaa keskustella vaihtoehdoista OP:n asiantuntijan kanssa. Haluamme löytää asiakkaalle parhaiten sopivan vaihtoehdon, Tuomi korostaa.

Näin aloitat sijoittamisen

  1. Kun yritystoimintasi on vakiintunut, kannattaa aloittaa sijoittaminen. Voit selvittää sijoittajaprofiilisi op.fi-palvelussa. Sijoittajaprofiilin avulla opit, millainen olet sijoittajana.
  2. Ota yhteyttä pankkiisi. Pankin asiantuntijan kanssa käydään läpi sopimusasiat, viimeistellään sijoittajaprofiili ja avataan arvopaperisäilytys.
  3. Arvopaperisäilytys kannattaa avata, sillä se helpottaa sijoitusten arvojen raportoimista kirjanpitäjällesi.
  4. Jos yritys sijoittaa arvo-osuusmuotoisiin tuotteisiin (pörssiosakkeet, ETF-rahastot, joukkolainat), sen on tilattava Patentti- ja rekisterihallituksen kautta kansainvälinen LEI-tunnus. Pelkästään rahastosijoituksista tai yrityksen kapitalisaatiosopimuksessa sitä ei vaadita.
  5. Mieti, millaista tuottoa tavoittelet ja kuinka paljon riskiä olet valmis kestämään. Asiantuntijan avulla löydät yrityksellesi parhaiten sopivan vaihtoehdon.
  6. OP:n asiakkaana voit seurata sijoitusten arvoa ja tehdä toimeksiantoja op.fi-palvelussa ja OP-yritysmobiilissa.

Lue myös:

Kassavarojen sijoittaminen vaurastuttaa pk-yrittäjää

Lisää vinkkejä yrittäjille kertyneen varallisuuden sijoittamiseen löydät op.fi:stä.