Monen jo pidempään toimineen pk-yrityksen kassaan on kertynyt varoja, joita se ei tarvitse päivittäiseen toimintaansa. Niin oli käynyt myös Seppo Ojanaholle, joka omistaa Baltic Trade Consulting -nimisen yrityksen.

Loppukesällä hän sijoitti osan yrityksensä kassavaroista.

– Aluksi bisnestä pyöritettiin tulorahoituksella, ja paljon pääomia meni tavaraostoihin ja palkanmaksuun. Nyt menot olivat pienentyneet ja varoja oli kertynyt tilille. Nollakoron sijasta halusin parempaa tuottoa.

Hän sijoitti kolmeen eri osakeindeksirahastoon sekä OP-Vuokratuotto-asuntorahastoon. Ojanahon pitkän aikavälin tavoitteena on saada 5–6 prosentin tuotto pääomalle.

– Aiemmasta kokemuksesta tiedän, että sijoittaminen ei ole hätäisen miehen hommaa, ja olenkin tehnyt sijoitukset 5–6 vuoden perspektiivillä, Ojanaho avaa sijoitusfilosofiaansa.

Ojanaholla ei ole mielessä selkeää kohdetta, mihin hän käyttää mahdolliset tuotot. Yrityksensä hän perusti 12 vuotta sitten, ja vuodet ovat kuluneet konsultoinnin, tukkukaupan ja myynnin parissa.

– Tärkeää on, että yrityksen tase paranee, kun sijoitetulle pääomalle tulee arvoa.

Ota riskiä järkevästi

Ojanaho ei mieti ensimmäistä kertaa pörssikursseja ja tuotto-odotuksia. Kiinnostus sijoittamiseen virisi jo 1970-luvulla, kun hän osti ensimmäisen kerran yksityishenkilönä pörssiosakkeita. Sen jälkeen myös erilaiset rahastot ovat tulleet tutuiksi.

Yrityksen varoja hän on sijoittanut aiemmin autotalleihin, joita hän on ostanut, kun houkutteleva tarjous on tullut eteen.

Monesti pk-yrittäjien sijoittamisintoa on hidastanut pelko pääoman menettämisestä. Ojanaho suhtautuu riskiin pragmaattisesti.

– Otin nyt jonkin verran riskiä, mutta mielestäni järkevissä puitteissa. Jos hakisin täysin riskitöntä vaihtoehtoa, olisi tuotto-odotuskin huomattavasti pienempi. Lisäksi olen hajauttanut sijoituksia eri kohteisiin.

Ojanaho kannustaa muitakin pk-yrityksiä sijoittamiseen ja löytämään oman tapansa.

– Kassavaroja ei kannata makuuttaa nollakorkoisella tilillä, vaan hakea niille tuottoa. Kassassa pitää olla kuitenkin sen verran puskuria, jotta ei joudu rahapulassa realisoimaan omistuksia huonoon aikaan.

Lue myös:

Yrittäjä, näin hyödynnät sijoittamista kassanhallinnassa

Lisää vinkkejä yrittäjille kertyneen varallisuuden sijoittamiseen löydät op.fi:stä.