Kun pohjatyöt on tehnyt hyvin, yrittäjäksi lähteminen on helpompaa. Yllätyksiltä ei kuitenkaan voi täysin välttyä, kertoo turkulainen yrittäjä Jutta Karihtala. Hänelle yllätyksenä tuli, miten suuri sivutoimisen ja kokopäiväisen yrittäjyyden ero on. Kokopäiväisenä yrittäjänä aikaa kuluu paljon enemmän esimerkiksi hallinnollisiin asioihin.

Hänen sisustukseen ja muotoiluun keskittyneen yrityksensä ensimmäinen vuosi on nyt takana. Vuodessa hän on luonut omannäköisen tavan toimia yrittäjänä ja tutustunut yrittäjyyden käytännön puoliin, kuten markkinointiin ja verotukseen.

– Olen pääosin tyytyväinen. Pystyin säilyttämään tulotasoni. En ole päässyt rikastumaan, mutta toisaalta tuotan palvelua. En voi monistaa työtunteja loputtomiin.

Nyt tai ei koskaan

Pankkialalla työskennellyt Karihtala perusti oman toiminimen vuonna 2013 ja alkoi toimia päätyönsä ohella sivutoimisena yrittäjänä. Vähitellen sivutyöt veivät mukanaan, ja hän päätti opiskella Turun ammattikorkeakoulussa muotoilijaksi. Viime keväänä hän valmistui.

– Mietin, että joko lähden kokopäiväiseksi yrittäjäksi tai sitten palaan vanhaan, enkä enää uskalla tehdä ratkaisua. Vähitellen töitä alkoi olla niin paljon, että päätös piti tehdä.

Hän teki suunnitelmat ja strategian päätoimiseksi yrittäjäksi siirtymisestä vuoden 2016 loppupuolella. Vuoden 2017 alussa hän pääsi aloittamaan yrittäjän työt tehokkaasti. Sopiva kirjanpitäjä ja vakuutusten tarjoaja löytyivät yrittäjäverkostojen avulla.

Aloittelevia yrittäjiä Karihtala kannustaa pohtimaan erilaisia yritystoimintaan liittyviä riskejä etukäteen.

– Mitä tapahtuu, jos selkäni kipeytyy tai joudun olemaan kaksi viikkoa poissa? Miten voin varautua näihin tilanteisiin? Haluan itse, että minulle ei ole paineita, jos jotain tapahtuu. Turva maksaa, mutta voin olla huolettomammin.

Vakuutukset ovat yksi tapa varautua yllätyksiin. Toinen pohdinnan arvoinen seikka on tulonmuodostus. Karihtalan tulot koostuvat sisällöntuotannosta, sisustustöistä ja muista töistä, kuten graafisesta suunnittelusta. Yhden kortin varaan ei kannata hänen mukaansa jäädä.

Myös oman työn hinnoittelua kannattaa miettiä tarkkaan. Hintoja ei pidä jättää liian matalalle. Karihtala päätyi alusta lähtien sellaisiin hintoihin, joita alalla pidempään toimineet käyttävät. Ainoastaan yksi asiakas on jättänyt hänen palvelunsa hankkimatta hinnan takia.

– Jos itsensä hinnoittelee kuin ammattilainen alalla, jota voivat tehdä myös harrastelijat, asiakkaat luottavat siihen, että yrittäjällä on motivaatiota tehdä työt hyvin.

Näy asiakkaille ja toisille yrittäjille

Sosiaalisen median kanavat, kuten Instagram ja oma blogi, ovat olleet Karihtalalle tärkeä osa yrittäjyyttä. Ne ja olemassa olevien asiakkaiden suositukset ovat auttaneet hankkimaan lisää töitä.

– Etukäteen täytyy opetella, mistä saa asiakkaita. Täytyy aina olla oma itsensä, koska ihminen haluaa ostaa palvelua toiselta ihmiseltä.

Myös verkostot ovat tärkeitä, ja Karihtala on muun muassa käynyt puhumassa työstään alan tapahtumissa. Hän ei koe, että oman alan osaajat olisivat keskenään kilpailijoita, vaan enneminkin hyviä kontakteja. Myös koulutukset ovat kasvattaneet hänen verkostojaan.

Työ- ja vapaa-ajan häilyvä raja

Iloinen yllätys Karihtalalle on ollut se, että hän on ehtinyt lomailemaan. Yhtäjaksoinen kuukauden loma ei vielä ole mahdollinen, mutta lyhyemmät lomat ovat olleet osa yrittäjyyttä.

Opettelua on puolestaan vaatinut työ- ja vapaa-ajan erottaminen toisistaan. Työsähköposteja tulee helposti selailtua myös silloin, kun on vapaalla – tai lomalla. Parhaaksi keinoksi on osoittautunut työkoneen jättäminen kotiin ja päivän täyttäminen muulla tekemisellä.

Karihtala on tullut siihen tulokseen, että myös yrittäjä voi kirjoittaa lomansa ajaksi sähköpostiin automaattisen vastauksen palkkatyöläisten tapaan.

– Kukaan ei silloin odota vastausta viikkoon. Jos on hengenhätä, asiakas varmasti soittaa. Täytyy luottaa siihen, että hän odottaa.

Asiakashankintaa ja pitkäjänteisempää suunnittelua

Ensimmäinen vuosi yrittäjänä on tarkoittanut käytännön opettelun lisäksi rutiinien luomista. Nykyään esimerkiksi kilometrikorvaukset tai tarjousten tekeminen sujuvat Karihtalalta tehokkaasti.

Yrityksen toisen vuoden aikana hän aikoo kehittää markkinointia ja avata yrityksen omat verkkosivut. Konkreettinen tavoite on myös hankkia asiakkaita, joilta toimeksiantoja tulisi säännöllisesti.

– Toivon, että voin tehdä suunnitelmia pidemmälle ja seuraavan kuukauden sijaan voin täyttää kalenteria monta kuukautta eteenpäin.

Yrittäjyyttä pohtiville Karihtala muistuttaa, että tärkeintä on aloittaminen. Omista virheistä oppii koko ajan, ja vähitellen itselle sopivat käytännöt saavat muotonsa.

– Rohkeus ei ole mielestäni mikään luonteenpiirre itsessään.

Uskallus ja epävarmuusalueelle astuminen ovat yrittäjyyden alku ja toisaalta myös sen edellytys. Riskistä ja epävarmuudesta huolimatta yrittäjyys on Karihtalan mukaan erittäin inspiroivaa ja palkitsevaa.

Tutustu OP:n uuden yrittäjän palveluihin ja yrittäjän vakuutuksiin.