Koronakriisi luo markkinoille merkittävän määrän epävarmuutta, mikä voi näkyä yllättävinä muutoksina niin rahan hinnassa kuin sen saatavuudessa. Kriisi vaikuttaa vahvasti yksityiseen kulutukseen, ja siksi kuluttajien luottamuksen mahdollisimman nopea palautuminen on yrittäjille elintärkeää.

Euroopan keskuspankki on harjoittanut vuosia kevyttä rahapolitiikkaa ja tarjonnut rahoitusta mahdollisimman edullisesti. Nyt tähän yhdistyy elvyttävä finanssipolitiikka valtioiden massiivisten tukipakettien muodossa.

OP Marketsin myyntiasiantuntija Ville Wahlgrenin mukaan cocktailin vaikutukset markkinoihin voivat olla arvaamattomia:

– Tuskin taloustieteilijätkään osaavat sanoa, ja yrittäjillä on vielä vähemmän mahdollisuuksia arvailla talouden kehitystä. Siksi kannattaa sulkea pois riskit, joihin ei voi itse vaikuttaa.

Korkosuojaus on riskienhallintaa

Liiketoimintaan liittyy aina ulkopuolisia riskejä, joista yksi on rahoituksen korkoriski. Korkoriskiltä suojautumalla yritys voi parantaa liiketoiminnan ennustettavuutta, pienentää kassavirtavaihteluita ja ylläpitää maksuvalmiutta, vaikka markkinoilla tapahtuisi yllättäviä käänteitä.

Suojaukset kannattaa tehdä silloin, kun kukaan ei odota korkojen hetkeen nousevan.

– Ennen finanssikriisiä korot nousivat hurjaa vauhtia. Siinä vaiheessa korkosuojausten tekeminen oli jo aivan liian myöhäistä, Wahlgren sanoo.

Korkoriskin hallinta on tällä hetkellä hyvin edullista, sillä suojausten hinnat pohjautuvat markkinoiden odotuksiin.

Vapaus keskittyä toiminnan pyörittämiseen

Helpoin tapa suojautua korkoriskiltä on pyytää uuteen tai olemassa olevaan lainaan korkosuojaustarjous omalta pankilta. Korkosuojauksen voi tehdä joustavasti monella eri tavalla. Parhaan ratkaisun osaavat suositella pankin asiantuntijat.

Tuotteen yksityiskohdat riippuvat siitä, millaista riskiä yrittäjä on valmis kantamaan.

– Voit esimerkiksi määrittää koroille maksimitason tai sitten varmistaa täysin ennakoitavat kassavirrat kiinteän koron avulla.

Wahlgren kysyy usein asiakkailtaan, pettyisivätkö he korkosuojaukseen, vaikkei korot laina-aikana nousisikaan.

– Tämän hetken suojaushintojen perusteella harva sanoo, että olisi harmissaan siitä, että sulki pois varsinaiseen liiketoimintaan kuulumattomia riskejä ja sai keskittyä rauhassa yrityksen pyörittämiseen.

Yritysluoton takaisinmaksuturva on mielenrauhan tae

Kun kone hajoaa, tilalle pitää saada äkkiä uusi, jotta toiminta saadaan taas jatkumaan. Yrityksissä pidetäänkin yleensä hyvää huolta koneiden ja laitteiden vakuutuksista. Mutta entä jos itse yrittäjälle sattuu jotakin?

Erityisesti pienissä tai aloittavissa yrityksissä lainan ottaminen on aina riski, koska yrittäjän työpanos on merkittävä osa yrityksen toimintaa ja tuottoa. Vakavan tapaturman tai sairauden kohdalla yrittäjä voi pahimmassa tapauksessa menettää työkykynsä kokonaan.

– On ollut jännä huomata, että usein henkilöriskin turvaaminen jää yrityksissä taka-alalle, sanoo OP Länsi-Suomen asiakkuusasiantuntija Jussi Kivelä.

Yritysluoton takaisinmaksuturva on yrittäjän turvaverkko pysyvää haittaa aiheuttavan tapaturman tai vakavan sairauden varalle. Kun raha-asiat on hoidettu etukäteen, poistuu yksi suuri stressitekijä muutenkin sekavassa ja surullisessa tilanteessa.

– Jos yritys ottaa esimerkiksi 100 000 euron lainan toiminnan kehittämiseen ja yrittäjällä todetaan kahden vuoden päästä syöpä, lainan takaisinmaksuturva korvaa jäljellä olevan lainamäärän verottomana kertakorvauksena. Näin yrittäjän ei tarvitse enää syöpätaistelun lomassa yrittää haalia rahaa yritykselle.

Vakuutus korvaa jäljellä olevan lainan myös kuolemantapauksessa.

Turvaa myös aiemmin otetulle lainalle

Yritysluoton takaisinmaksuturvalla yritys voi vakuuttaa yrittäjän lisäksi myös yritystoiminnan kannalta avainasemassa olevia henkilöitä. Vakuutetun tulee olla vakuutushetkellä perusterve. Päätöstä ei siis kannata viivytellä, sillä jo vuoden päästä tilanne voi olla toinen.

Uuden tai vanhan lainan voi vakuuttaa enintään seitsemäksi vuodeksi.

– Erityisesti näissä muuttuvissa olosuhteissa kannattaa vakuuttaa myös jo aiemmin otettu laina. Vakuutusmaksu on pieni kustannus verrattuna tilanteeseen, jossa yritystoiminta lakkaa kokonaan pitkäksi aikaa, Kivelä tähdentää.

Vakuutuksen hintaan vaikuttavat ikä ja lainamäärä. Vakuutusmaksu on edullisempi tupakoimattomalle henkilölle ja pienenee sitä mukaa, kun lainaa maksaa pois.

Kivelä kannustaa yrittäjiä turvaamaan rahoituksen takaisinmaksun alasta riippumatta. Fyysisellä toimialalla, kuten rakennustyömaalla, työskentelevillä uhkat ovat ilmeiset, mutta piilevää sairautta ei voi kukaan ennustaa.

– Pitkän rahoituksen kohdalla yrittäjä on saattanut unohtaa takaisinmaksuturvan olemassaolon. Ikävän tilanteen edessä hänelle on tuonut suuren helpotuksen, kun on pankkiin soittaessaan saanut kuulla, että vakuutus hoitaa ison velan pois päiväjärjestyksestä.

Lue lisää:

Lainan ottamisen neljä riskiä yritykselle – ja näin minimoit ne

Asiantuntijamme auttavat löytämään yrityksellesi sopivimman ratkaisun yrityksesi talouden turvaamiseen. Tutustu vaihtoehtoihin.