Neljännes suomalaisista on kokenut erilaisia riski- ja vaaratilanteita ladatessaan kotonaan elektronisten laitteiden akkuja. OP Ryhmän kyselytutkimuksesta käy ilmi, että 15 prosenttia on kokenut laitteen kuumentuneen todella kuumaksi latauksen yhteydessä, ja 8 prosentilla vastaajista laitteen akku on turvonnut.

– Erityisesti nuoret aikuiset kohtaavat riskialttiita tilanteita, sillä alle 35-vuotiaista laitteen voimakkaan kuumentumisen on kokenut peräti 27 prosenttia, Pohjola Vakuutuksen omaisuuden ja toiminnan korvauspalveluista vastaava johtaja Markus Uimonen sanoo.

Akkuja ladatessa kannattaa ottaa huomioon seuraavia asioita.

1. Kodeissa ladataan yhä suurempia akkuja

Akkukäyttöisen elektroniikan lataamiseen liittyvät riskit ovat kasvussa, sillä kotitalouksissa ladataan yhä enemmän laitteita. Huomattavia riskejä liittyy myös kotona ladattaviin, suurilla li-ion akuilla varustettuihin laitteisiin, kuten sähköpotkulautoihin, tasapainoskoottereihin ja sähköpyöriin.

– Sähkökäyttöisten liikkumisvälineiden akut ovat suurimpia, mitä kotitalouksissa on totuttu lataamaan. Muiden akkukäyttöisten laitteiden tapaan, myös niiden latautumista tulisi valvoa ja latauspaikaksi valita avara tila, jossa ei ole helposti syttyviä materiaaleja.

2. Akkupalon sammuttaminen kotikonstein hyvin haastavaa

Akkupalot ovat harvinaisia, mutta hyvin vaarallisia. Alkavankin akkupalon ensisammutus on kotikonstein hankalaa, kun akku palaa räjähdellen ja ympäristöön lentää tulipurkauksia. Akkupalon syttyessä tulisikin soittaa hätänumeroon, ja kutsua pelastuslaitos sammutustehtäviin.

– Akkupaloa ei välttämättä pysty sammuttamaan normaalisti palon tukahduttavan sammutuspeitteen avulla. Akkupalo sammuu parhaiten upottamalla akku veteen, mutta se on hyvin riskialtista ja joissain tilanteissa liki mahdotonta, Uimonen kertoo.

3. Kiinnitä huomiota laturiin ja ladattavaan laitteeseen

Paras tapa akkupalojen torjuntaan on Uimosen mukaan ennaltaehkäiseminen. Laitteita tulisi ladata ainoastaan EU:n alueella tyyppihyväksytyillä latureilla. Laturin tulee myös olla ehjä, sillä vioittunut latausjohto voi antaa sähköiskun tai aiheuttaa laitteeseen oikosulun.

– Jos laitteella on tapana kuumentua huomattavan paljon tai se tuoksuu voimakkaasti ladatessa, tulisi sen käyttö lopettaa välittömästi ja viedä laite saman tien huoltoon. Myöskään turvonnutta akkua ei missään nimessä tule enää käyttää, sillä se voi räjähtää, Uimonen varoittaa.

4. Nuoret kohtaavat akkuja ladatessa riskitilanteita vanhempia ikäluokkia useammin

Ikä vaikuttaa myös siihen, miten laitteita ladataan ja millaisia riskitilanteita latauksen yhteydessä koetaan. Alle 35-vuotiaista vastaajista 65 prosenttia ei ole kokenut mitään vaaratilanteita, kun 50 vuotta täyttäneillä ja vanhemmilla vastaava luku on 84,5 prosenttia.

– Tätä huomattavaa eroa selittää osaltaan se, että 50 vuotta täyttäneistä lähes puolet pysyttelee laitteen lähietäisyydellä latauksen ajan. Alle 50-vuotiaista ainoastaan vajaa kolmannes pysyttelee laitteen lähietäisyydellä latauksen aikana.

5. Älä lataa puhelinta sängyssä – yöaikaan ladattaessa noudatettava erityistä varovaisuutta

Aktiivisimmin laitteita yöaikaan lataavat 25–34-vuotiaat, joista joka kolmas lataa akkukäyttöistä elektroniikkaa öisin.

– Yöaikaan ladatessa tulee varmistaa, että laitteen lataaminen on turvallista. Esimerkiksi puhelinta ei pitäisi ladata sängyssä. Yöllä ladatessa tulisi huolehtia, että ladattavan laitteen ympärillä ei ole mitään helposti syttyvää ja laite latautuu palamattomalla alustalla, Uimonen summaa.

6. Älä poistu kotoa, jos lataat akkukäyttöistä elektroniikkaa

Turvallisin ja varmin tapa akkujen lataamiseen on toimia käyttöohjeiden mukaisesti, käyttää vain keskenään yhteensopivia laitteita ja toimia arkijärkeillen. OP Ryhmän kyselytutkimuksesta käy ilmi, että eniten riskitilanteita kohtaavat ihmiset, jotka poistuvat kotoa latauksen aikana. Laitteiden latautumista tulisi välillä seurata, ja latauksen olisi hyvä tapahtua huoneessa, jossa on ihmisiä.

– Asunnosta ei koskaan tulisi poistua, jos akkukäyttöistä elektroniikkaa on latauksessa. Laturit olisi syytä irrottaa seinästä heti latauksen päätyttyä, ja aina kotoa poistuttaessa. Akkukäyttöistä laitetta ei tule myöskään ikinä pitää jatkuvasti latauksessa, Uimonen muistuttaa.

Tutustu Pohjola Vakuutuksen kotivakuutukseen.

OP Ryhmän lokakuussa 2022 toteutettuun kyselytutkimukseen vastasi verkkopaneelissa 15–79-vuotiaita suomalaisia (n=2369) valtakunnallisesti edustavasti. Tutkimukseen vastanneiden määrä vaihtelee kysymyksittäin. Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus Oy OP Ryhmän toimeksiannosta. Vastausten virhemarginaali on enimmillään +/- 2,0 prosenttiyksikköä.