Runsasluminen talvi ja vaihtelevat sääolosuhteet vaikeuttavat kattojen lumikuormatilannetta.

– Lumen tiheys kasvaa suojasäällä, mutta katolla olevan lumen paino ei kasva, jos ei sada. Suojasää lisää lumen tiheyttä, kun osa lumesta sulaa nestemäiseksi vedeksi. Raskas lumi lähtee helpommin putoamaan katolta, kun lämpötila lähenee nollaa, sanoo Senior Underwriter Kai Huurre Pohjola Vakuutuksen Keskisuuret Yritysasiakkaat omaisuusvakuuttaminen.

Turvallisuuden takaamiseksi kaikki rakennusten kattorakenteet on nykyään suunniteltava kestämään rakennusmääräysten mukaisia peruslumikuormia, jotka määritellään varmuuskertoimia käyttäen.

Määräykset ovat vuosien saatossa tiukentuneet, ja yleissääntönä voi pitää, että mitä uudempi rakennus, sitä suurempi luomikuorman laskennallinen kestävyys on huomioitu rakenteissa.

Lumikuormat aiheuttavat vaaratilanteita erityisesti kattopinnaltaan suurissa rakennuksissa. Vaurioherkimpiä ovat olleet laajarunkoisten rakennusten pitkän jännevälin kattorakenteet kuten urheiluhallien, suurten kauppaliikkeiden, ratsastusmaneesien ja maataloustuotantorakennusten vesikatot.

Vuonna 2015 tuli voimaan laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista, jossa on määritelty määräykset tällaisten rakennusten osalta.

Asuinrakennuksissakin riskit lumikuorman aiheuttamille tuhoille kasvavat erityisesti suojasäällä, suurien lumipyryjen aikaan ja lämpötilan vaihdellessa vuorokauden sisällä suuresti.

– Kattorakenteiden lumikuorman kestävyydestä on määrätty eri tavalla eri osissa maata. Lumen kuormittavuuteen vaikuttaa myös, miten tuuli on sitä kinostanut, Huurre sanoo.

Lumikuorman seuraaminen on kiinteistön omistajan vastuulla

Lain mukaan lumikuorman seuraaminen ja sen asianmukaisesta poistamisesta huolehtiminen on kiinteistön omistajan vastuulla.

Kun lumikuormaa ryhdytään poistamaan, katolla työskentelevien työturvallisuudesta on huolehdittava, samoin ympäristön turvallisuuden varmistamisesta.

Ulkoistaessaan kiinteistönhoidon kiinteistönomistajan tulisi varmistaa, että palveluntoimittajan työntekijöillä on voimassa lakisääteinen työtapaturma- ja ammattitautivakuutus.

Lisäksi pitäisi olla vastuuvakuutus lumenpudotustöille, ja siihen liitetty laajennus, joka kattaa käsiteltävän ja huolehdittavan omaisuuden vastuuvakuutuksen. Näiden tulee olla kaikkien vahinkovakuutuslajien osalta kunnossa.

– Katolle mennään aina turvallisuus edellä. Lumi lähtee usein yllättäen liikkumaan nopeasti ja isoina alueina, joten putoamissuojasta täytyy huolehtia. Käytännössä siis lumenpudottajilla on oltava aina kokoturvavaljaat, turvaköysi ja köyden pituuden säädin. Turvaköysi tulee kiinnittää kattopollariin, joka kestää 1000 kilogramman nimelliskuorman, Huurre luettelee.

Ennen kuin katolta aletaan tiputtaa lunta, tulee huolehtia myös kadulle asianmukaiset puomitukset ja turvanauhat. Alhaalla tulisi olla vähintään yksi henkilö varmistamassa, että suljetulle lumenpudotusalueelle ei pääse kukaan ulkopuolinen.

Pudotusalueen välitön läheisyys kannattaa tyhjentää autoista ja muusta omaisuudesta, joka voisi vahingoittua putoavasta lumesta, tai vaihtoehtoisesti sulkea kadun osa lumenpudotuksen ajaksi. Kadun sulkeminen voi vaatia luvan viranomaiselta.

– Ennaltaehkäisy on avainasemassa: omalla toiminnalla ei saa aiheuttaa vahinkoa. Kiinteistön omistajan on toimittava vaaran välttämiseksi, summaa Huurre.

Palveluntarjoajan kanssa kirjallinen sopimus

Rakenteita rasittavan lumikuorman poistamisen lisäksi ennen talvikautta on tärkeää puhdistaa myös kattokaivot ja rännit, jotta sulamisvesi pääsee pois vesikatolta. Yläpohjan tuuletusta ja lämmöneristystä tehostamalla sekä sadevesikourujen sulatusvastuksella voidaan torjua jäänmuodostusta.

Mikäli katu kuuluu taloyhtiölle, on talvella pidettävä huolta, että lumityöt tehdään kunnolla, ja liukkaudenestosta huolehditaan jalkakäytävillä.

– Jos liukastuminen sattuu kiinteistölle kuuluvalla pihalla tai kadunpätkällä, selvitetään, korvaako kiinteistön vakuutus vahingon. Jos huomataan, että vahinko johtui liukkaudeneston laiminlyönnistä, niin kiinteistön omistajan on näytettävä toteen, että hän on hoitanut kunnossapitovelvoitteen huolellisesti.

Mikäli piha-alueiden kunnossapito on ulkoistettu, pyydetään palveluntarjoajalta ensimmäisenä hiekotuspöytäkirja. Huolellinen dokumentaatio on tärkeää, ja tämä kannattaakin kirjata sopimukseen, kun taloyhtiö sellaisen tekee vaikkapa lumenpudottamisesta tai hiekoituksesta.

– Sopimukseen on tärkeää kirjata mahdollisimman selkeästi kummankin sopijapuolen vastuut ja tehtävät sekä myös työturvallisuusasiat, Kai Huurre muistuttaa.

Kiinteistövakuutus ja lumikuormasta huolehtiminen

Kiinteistövakuutukseksi  voi valita ilmiöpohjaisen tai laajan vakuutuksen. Keskimäärin laajalle vakuutukselle on enemmän kysyntää, sillä se tuo tietysti enemmän turvaa.

Ilmiöpohjainen kiinteistövakuutus ei korvaa kiinteistöön syntynyttä vahinkoa, jonka on aiheuttanut katolle kertyneen jään liikkuminen tai jään ja lumen paino.

Laaja kiinteistövakuutus ei myöskään korvaa vahinkoa, jonka on aiheuttanut kertyneen jään tai lumen paino tai niiden liike.

– Sellaisessa tapauksessa, että lumikuorman poisto on laiminlyöty, ja vesikatto romahtaa sen takia, ilmiöpohjainen tai laaja kiinteistövakuutus ei korvaa vahinkoa, Kai Huurre sanoo.

Pudonneen lumen aiheuttamat henkilövahingot kiinteistövakuutus sen sijaan yleensä korvaa, jos lunta putoaa katolta vaikka jalkakäytävälle.

– Tutkituissa onnettomuus- ja vaaratilanteissa lumikuorma on monesti ollut peruslumikuormaa pienempi. Sortumien ja pienempien vahinkojen syyt ovat olleet puutteellisessa tai virheellisessä suunnittelussa tai rakennusvirheessä. Usein nämä tekijät ovat yhdessä aiheuttaneet vahingon, Kai Huurre toteaa.

Muistilista lumikuorman seurantaan ja poistamiseen:

  • Seuraa lumikuormatilannetta esimerkiksi Ympäristökeskuksen lumikuormatilanne-sivustolta – tilanne voi muuttua nopeastikin ja alueellista vaihtelua on paljon.
  • Huolehdi katolle kertyneen lumen ja jään poistamisesta aina tarpeen vaatiessa. Lumenpoistoon kannattaa palkata ammattilainen, jolla on käytössä oikeat työvälineet.
  • Ympäristön turvallisuudesta huolehteminen henkilö- ja esinevahingoilta lumen ja jäänpudotuksen yhteydessä.
  • Ei teräviä työkaluja vesikaton lumenpoistoon - niillä voi saada pahaa tuhoa aikaan (ei esimerkiksi lumilinkoa huopakatolle)
  • Huomioi, että huopakatto vaurioituu herkästi - sen päälle on hyvä jättää suojaksi 10 senttimetrin lumikerros, sen katto kestää.
  • Jos lumi on jakautunut katolle epätasaisesti, aloitetaan sen pudottaminen paksuimmasta kohdasta.
  • Harjakatolta lumi tulee poistaa symmetrisesti molemmilta lappeilta, muuten vesikattoon tulee kova vääntö ja epätasainen kuormitus. Ensin pudotetaan kolmasosa lumesta toiselta lappeelta, sitten puolet toisen puolen lumesta, toinen kolmannes aloituspuolelta, sitten toisen puolen lumet loppuun asti ja loput myös aloituspuolelta.
  • Tasakatolla lunta ei saa kasata, vaan se tulee pudottaa heti alas.
  • Ennen pudotusoperaatiota on hyvä selvittää myös pihakannen rakenne: kestääkö se esimerkiksi ajoneuvon painon, jos sellainen hakee lunta pois?
  • Henkilöturvallisuus on kaiken a ja o: vaaroja voi tehokkaasti vähentää oikeilla välineillä, turvalaitteilla ja putoamissuojalla.
Toiminnan vakuutuksilla kuten vastuuvakuutuksilla ja keskeytysvakuutuksella turvaat yrityksesi toiminnan jatkuvuutta ja ne sopivat kaikenkokoisille yrityksille toimialasta riippumatta. Lue lisää.

Juttu on julkaistu alun perin 6.3.2018 ja sitä on pävitetty 25.2.2022.