Mikä jätevesijärjestelmä mökilleni sopii? Länsi-Uudenmaan Vesi ja ympäristö ry antaa jätevesijärjestelmistä puhelin- ja sähköpostineuvontaa. Yhdistyksen koordinaattori Virve Ståhl kertoo, mitä tavallisen mökinomistajan tarvitsee jätevesijärjestelmistä tietää.

Yksinkertainen järjestelmä, jos käytetään vain vähän vettä: vesien johtaminen maaperään

”Vähäisen jätevesimäärän kohteeksi” kutsutaan yksinkertaista mökkiä, jossa on kuivakäymälä ja jossa vedet kannetaan kaivosta tai järvestä pesuvedeksi saunaan tai tiskivedeksi mökille. Vähäisen jätevesimäärän kohteessa riittää, että vedet johdetaan maaperään.

– Esimerkiksi kivipesä riittää: putki vain maahan ja kasa kiviä, Ståhl sanoo.

Tämän jälkeen luonto hoitaa tehtävänsä, eli vesi puhdistuu luonnollisesti, kun se kulkeutuu maaperän läpi. Lopulta vesi päätyy takaisin pohjavedeksi.

Vähäisiä jätevesimääriä eivät koske niin sanotut lainsäädännön puhdistusvaatimukset. Ei haittaa, jos jätevedessä on shampoota tai tiskiainetta, sillä luontoon päätyvät määrät ovat joka tapauksessa vähäisiä. Jos haluaa olla erityisen luontoystävällinen, kannattaa valita biohajoavia pesuaineita.

Tämä yksinkertaisin järjestelmä on edullinen, helppohoitoinen ja luontoystävällinen. Luonnon kannalta oleellista on se, paljonko vettä kuluu. Kun vettä käytetään vähemmän, kuormitusta ympäristölle koituu vähemmän.

Kuitenkin tietyt rajoitukset pitää muistaa. Heti, jos vettä käytetään enemmän ja mökissä on esimerkiksi suihku, mökkiä ei enää katsota vähäisen jätevesimäärän kohteeksi. Lisäksi täytyy pitää tietyt suojaetäisyydet vesistöihin, eli vähäisiäkään jätevesiä ei saa vahingossakaan päätyä suoraan esimerkiksi järveen.

Jotkin laitevalmistajat mainostavat ”vähäisen jätevesimäärän harmaavesisuodattimia”. Niitä voi käyttää, jos haluaa, mutta ne vaativat huoltoa ja ovat periaatteessa tarpeettomia, sillä luonto hoitaa vähäisen vesimäärän puhdistamisen myös itsekseen.

+ halpa

+ helppo hoitaa

+ ei vaadita erikseen lupaa

+ luontoystävällinen

- sopii vain kaikkein yksinkertaisimmille mökeille, joissa ei ole vesivarustelua 

Jos jätevettä tulee enemmänkin: kaksoisviemärijärjestelmä

Jos mökissä on vesivessa ja muuta vesivarustelua, yksinkertaiset järjestelmät jäteveden puhdistamiseen eivät enää riitä. Tällöin kaksoisviemärijärjestelmä on hyvä vaihtoehto. Se tarkoittaa, että vessan vedet menevät suoraan umpisäiliöön, josta ne tyhjennetään säännöllisesti loka-autolla. Niin sanotut harmaat vedet eli tiskivedet ja pesuvedet puolestaan menevät omaan järjestelmäänsä. Ne siis puhdistuvat mökin omalla tontilla ja päätyvät lopulta takaisin mökin maaperään.

Harmaan veden puhdistamiselle on kolme vaihtoehtoa: Yleisin on niin sanottu imeytyskenttäratkaisu. Imeytyskentästä rakennetumpi versio on nimeltään maasuodatuskenttä. Kolmas ratkaisu on niin sanottu harmaavesisuodatin eli harmaille vesille tarkoitettu laitepuhdistamo.

Imeytyskenttäratkaisu tarkoittaa, että erilliseen saostuskaivoon jää ensin tiski- ja pesuvedestä lietettä ja rasvaa, ja sen jälkeen vesi jatkaa imeytysputkiston kautta maahan. Maaperän bakteerit hoitavat loput.

– Maasuodatuskenttä sen sijaan on laajempi kuin imeytyskenttä. Putkia on maassa kahdessa kerroksessa: yläosasta vedet kulkevat, ja alapuolella kerääjäputket ottavat vedet talteen. Putkien välissä on hiekkakerros, jonka läpi vedet suodattuvat ja puhdistuvat, Ståhl kuvailee.

Maasuodattamo on suositus savisilla mailla, joissa pohjamaa ei ime vettä itsekseen. Maahan rakennetaan keinotekoinen, hiekkainen maaperä, jossa puhdistuminen tapahtuu. Lopuksi vedet kerätään kokoomakaivoon, josta ne voidaan johtaa maaperään tai ojaan.

Harmaavesisuodattimet perustuvat biologiseen puhdistukseen ja ovat hyvä vaihtoehto maaperäkäsittelylle. Harmaavesisuotimessa jäteveden lika-aineita syövä mikrobikasvusto kasvaa suodinmateriaalin, esimerkiksi kiven, muovin tai kuidun pinnalle. Suodattimet tarvitsevat maaperäkäsittelyä vähemmän tilaa, ja osan näistä voi asentaa maan pinnalle. Harmaavesisuodin vaatii maaperäkäsittelyä tiiviimpää tarkkailua ja suodinmateriaalin vaihtoa tai puhdistusta laitteesta riippuen vähintään vuosittain.

+ kohtuuhintainen

+ ympäristöystävällinen

- vaatii loka-auton käynnin säännöllisesti

- asentaminen voi vaatia paljon maankaivuutyötä

- vaatii paljon enemmän huoltotoimia ja seurantaa kuin yksinkertainen järjestelmä

Sopii paremmin koteihin kuin kesämökkeihin: panospuhdistamo

Panospuhdistamo tarkoittaa säiliötä, johon kaikki likavedet menevät. Niiden puhdistusteho perustuu biologiseen puhdistukseen ja kemialliseen saostukseen. Nämä kaksi yhdessä poistavat jätevedestä kuormittavia aineita, eli niissä on valmiina bakteereja, jotka sekoittuvat likaveteen ja muuttavat likaveden lietteeksi. Panospuhdistamoon muodostuu ylijäämälietettä, jota tulee tyhjentää tarpeen mukaan tai vähintään kerran vuodessa. Lietettä tyhjennetään etupäässä loka-autolla. Joissain malleissa on myös lietesäkki, jonka voi itse tyhjentää ja kompostoida. 

Panospuhdistamojen pitäisi olla jatkuvassa käytössä, jotta ne olisivat hyödyllisiä. Ne ovatkin ensisijaisesti omakotitaloihin suunniteltuja järjestelmiä. Vettä puhdistavat bakteerit eivät pysy hengissä, jos puhdistamoa ei käytetä tarpeeksi usein.

Parasta olisi, jos käyttäjänä olisi useamman hengen talous, sillä panospuhdistamo vaatii tarpeeksi puhdistettavaa ainesta toimiakseen. Yhdeltä tai kahdelta ihmiseltä ei Ståhlin mukaan tule tarpeeksi jätevettä.

– Jos on kyseessä mökkikylämäinen paikka, jossa on paljon mökkejä vierekkäin, panospuhdistamo voi olla hyvä vaihtoehto. Yksittäisessä vapaa-ajan asunnossa se on haasteellinen, Ståhl sanoo.

+ ei tarvitse paljoa maankaivuutyötä

+ ei vie paljoa tilaa maaperästä, eli sopii esimerkiksi kallioiselle maaperälle

+ kohtuuhintainen, jopa hieman halvempi asentaa kuin kaksoisviemäröinti

- vaatii jatkuvaa käyttöä toimiakseen kunnolla

- tarvitsee huoltoa, tyhjentämistä ja saostuskemikaalin lisäämistä säännöllisesti

- tarvitsee sähköä toimiakseen

Asiantuntija: Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n haja-asutuksen jätevesineuvontahankkeen koordinaattori Virve Ståhl

Onko suunnitelmissasi jätevesiremontti? Lainalaskurilla saat arvion lainan kustannuksista haluamallasi laina-ajalla.

Lue myös:

Mökkeilijä, älä likaa vesistöjä – kosmetiikkatuotteet eivät kuulu luonnonvesiin