Vuokralainen pudottaa vahingossa deodorantin lavuaariin, joka menee rikki. Mitä tehdään? Kuuluuko lavuaarin korjaaminen vuokralaiselle vai vuokranantajalle?

Suihkun viemäri on tukossa, mikä aiheuttaa kylpyhuoneeseen vesivahingon. Onko vuokralainen vastuussa? Entäs kun jääkaappi hajoaa tai kun ikkunoista vetää? Kuka vastaa vuokra-asunnon vahingoista ja vaurioista?

Suomen Vuokranantajat ry:n laki- ja edunvalvonta-asiantuntija Tarik Ahsanullah kertoo, että vuokralaisen oikeuksista ja velvollisuuksista säädetään lailla. Niinpä edellä esitettyihin tilanteisiin löytyy helposti oikea vastaus.

Huolimattomuutta ja laiminlyöntejä

Vuokralainen voi lain mukaan olla vahingonkorvausvelvollinen, vaikka ei olisi aiheuttanut vahinkoa tahallaan. Riittää, että on huolimaton. Kysymykseen siitä, kuka korvaa rikkimenneen lavuaarin, vastaus on, että vuokralainen on vahingonkorvausvelvollinen.

Sama koskee tukkeutunutta viemäriä. Jos viemäri on mennyt tukkoon, koska vuokralainen ei ole huolehtinut lattiakaivon putsaamisesta, kyseessä on laiminlyönti. Lattiakaivon puhdistus kuuluu vuokralaiselle.

Pakastin taas vaatii säännöllistä sulattamista, joten jos vuokralainen ei ole vuosiin huolehtinut asiasta ja pakastimesta vuotaa vedet lattialle, vahinko on vuokralaisen vastuulla.

Vuokralaisella on ilmoitusvelvollisuus

Kodeissa tapahtuu myös vahinkoja, jotka eivät johdu vuokralaisesta. Vanhat putket voivat esimerkiksi alkaa vuotaa. Tällaisissa tapauksissa laki edellyttää, että vuokralainen ilmoittaa niistä viipymättä.

Esimerkiksi vuotavista putkista on syytä ilmoittaa sekä taloyhtiölle että vuokranantajalle. Putkien kunto on taloyhtiön vastuulla.

Jos putkista ei ilmoita, asiaa ei voida korjata. Jos vuotavat putket aiheuttavat vahinkoja, vuokralainen voi joutua vastuuseen.

Ahsanullah tietää tapauksia, joissa ilmoitusvelvollisuutta on rikottu. Hän epäilee sen johtuvan siitä, että vuokralainen on pelännyt omaa vastuutaan eikä ole uskaltanut ilmoittaa havaitsemistaan ongelmista.

– Vuokralainen on saattanut yrittää peitellä asiaa ja toivoa, ettei kukaan huomaa, Ahsanullah sanoo.

Koti saa kulua

Onko lattiaan jäänyt huonekalujen jälkiä? Ovatko tapetit seinällä alkaneet hieman repsottaa?

Laki lähtee siitä, että vuokra-asunto on annettu vuokralaiselle kodiksi. Se tarkoittaa muun muassa sitä, että asunnolle sallitaan “tavanomainen kuluminen” niin kuin se lakipykälässä on määritelty.

– Käytännössä se tarkoittaa sitä, että vuokranantajan pitää hyväksyä se, että kun asunnossa asutaan pitkään, se ajan myötä kuluu. Vuokranantaja ei voi edellyttää, että asunto säilyy täsmälleen samassa kunnossa kuin se oli vuokraamisen hetkellä, Ahsanullah sanoo.

Koska laissa ei kerrota täsmälleen, mitä tavanomaisella kulumisella tarkoitetaan, asiasta tulee Suomen Vuokranantajiin usein yhteydenottoja. Ahsanullah muistuttaa vuokranantajia siitä, että jos asunnossa on asuttu kymmenenkin vuotta, on ihan selvää, että pinnat kaipaavat jo uusimista.

Alkutarkastus ja loppukatselmus

Epäselvyyttä asunnon kulumisesta syntyy tyypillisesti silloin, kun vuokrasuhde päättyy. Siksi vuokralaisen ja vuokranantajan kannattaa aina tehdä alkutarkastus vuokrasuhteen alussa.

Alkutarkastuksessa asunto kierretään yhdessä huone huoneelta ja asunnon kunto dokumentoidaan. Ahsanullah suosittelee ottamaan kuvia tai esimerkiksi 1–2 minuutin pituisen videon.

Hän muistuttaa, että asunnon kunnon dokumentointi on ennen kaikkea vuokranantajan etu.

– Jos asunnossa tapahtuu jotain, vuokranantajan pitää pystyä todistamaan, että vahinko on sattunut, Ahsanullah sanoo.

Kun vuokrasuhde päättyy, tehdään loppukatselmus ja verrataan alkutarkastuksessa otettuja tietoja ja kuvia siihen, miltä asunto nyt näyttää.

Lakimiehen mukaan asunto kannattaa käydä läpi, vaikka vuokrasuhteen aikana ei olisi tapahtunut mitään vahinkoja.

Itse asiassa vuokranantajan voi olla hyvä käydä asunnossa vuokrasuhteen aikanakin, varsinkin, jos vuokrasuhde on kestänyt pitkään. Mutta ei sinne voi tietenkään mennä miten vaan. Asunto on kuitenkin vuokralaisen koti. Asiasta pitää sopia etukäteen.

Ahsanullahin mukaan asiallinen ja toimiva tapa on vaikka se, että vuokranantaja käy ennen joulua viemässä pienen tervehdyksen vuokralaiselleen, ja kiittää samalla vuodesta.

Ahsanullah sanoo, että suurin osa vuokrasuhteista sujuu ongelmitta. Lopuksi hän muistuttaa kotivakuutuksen tärkeydestä. Jos vuokralainen pudottaa deodorantin lavuaariin ja se mene rikki, vuokralaisen kotivakuutus todennäköisesti korvaa vahingon.

Kotivakuutus on turva kodille ja kodin tavaroille. Tutustu Pohjola Vakuutuksen kotivakuutuksiin.

Vuokratulon keskeytysvakuutus antaa turvaa vuokranantajalle omaisuusvahinkotilanteissa. Tutustu!