Vuokrasopimuksiin kirjataan usein pitkä lista erilaisia velvollisuuksia, jotka tulevat allekirjoituksen jälkeen vuokralaisen vastuulle. Hänellä on kuitenkin myös monia oikeuksia, jotka liittyvät muun muassa asunnon kuntoon, yksityisyyteen ja kotirauhaan.

Olen löytänyt mieleisen asunnon ja olen tekemässä siitä vuokrasopimusta. Millaisia asioita voin vaatia siihen mukaan?

Vuokrasopimus on paras paikka kirjata sopijaosapuolten oikeudet ja velvollisuudet. Kuinka yksityiskohtainen tuosta listasta lopulta tehdään, on täysin sovittavissa. Vuokrasopimus on tehtävä aina kirjallisesti. Hyvin laaditusta sopimuksesta löytyvät vähintäänkin osapuolet yhteystietoineen, vuokran ja vuokravakuuden määrä sekä vuokran korotusperusteet. Haluttaessa siinä voidaan eritellä vuokraajalle ja vuokralaiselle kuuluvat vastuut huollon ja kunnossapidon osalta hyvinkin tarkasti. Vuokranantajan vastuulla on silti huolehtia, että kaikki huoneiston rakenteisiin liittyvät seikat ja tekniikka ovat kunnossa, samoin asuntoon vuokraushetkellä kuuluvat jääkaapit, pakastimet, liedet ja mahdolliset muut kiintokalusteet.

Olen maksanut vuokravakuuden. Milloin saan sen takaisin?

Vuokravakuus on yleensä 1-3 kuukauden vuokraa vastaava summa, joka maksetaan vuokrasopimusta tehtäessä. Vuokralaisella on oikeus saada se vuokrasuhteen päätyttyä takaisin, mikäli vuokria ei ole rästissä ja huoneiston kuluminen on normaalia. Huoneiston kunnon voi dokumentoida vuokrasopimusta tehtäessä vaikkapa valokuvin. Vuokravakuuden palautusajankohta kannattaa kirjata vuokrasopimukseen. Mikäli palautus viivästyy, voi palautettavalle summalle vaatia laillista (7%) viivästyskorkoa. Tarvittaessa vuokravakuutta voi hakea takaisin oikeusteitse.

Vessan hana vuotaa, eikä suihkukaan toimi. Voinko vaatia vuokranalennusta?

Vastuu huoneiston kunnossapidosta kuuluu lähtökohtaisesti vuokranantajalle. Asukkaalla on kuitenkin velvollisuus kertoa mm. vesikalusteissa havaitsemistaan vioista ja puutteista mahdollisimman nopeasti. Vuokranantajan on puolestaan laitettava ne pikaisesti kuntoon. Tiputtava hana ei välttämättä vielä oikeuta vuokrakompensaatioon, pesumahdollisuuden puuttuminen useiden päivien ajan sen sijaan kyllä. Vuokranalennusta voi saada päiviltä, jolloin huoneistoa ei ole voinut käyttää normaalisti. Korvausperusteena on, että viasta on ollut selkeää haittaa asumiselle. Vuokranalennukseen vaikuttaa myös se, onko taloyhtiön yhteisissä tiloissa vapaasti käytettäviä pesu- ja wc-tiloja.

Onko minulla oikeus tehdä asunnossa pieniä remontteja ja saanko niihin kuluneita euroja takaisin vuokranantajalta?

Muutostyöt, kuten vaikkapa maalaaminen ja tapetointia ovat kiellettyjä ilman vuokranantajan lupaa. Ennen töiden aloittamista on hyvä käydä läpi muutostöiden kustannus- ja vastuunjako sekä työn suorittaja. Jos vuokralainen esimerkiksi hankkii tarvikkeet ja vastaa myös työstä, kannattaa mahdollisesta kompensaatiosta keskustella jo etukäteen. Perusteena vuokralaisen puolelta on se, että korjaustyöt nostavat myös asunnon arvoa.

Saanko tuoda vuokra-asuntoon lemmikkejä?

Lemmikin pitäminen on sallittua, jos sitä ei vuokrasopimuksessa erikseen kielletä. Mahdollisessa kieltolausekkeessa kannattaa samalla täsmentää, millaisia lemmikkejä se koskee.

Voiko asuntoon muuttaa myöhemmin myös muita asukkaita?

Asuntoon voi muuttaa uusia asukkaita ja heistä on aina ilmoitettava myös vuokranantajalle, sillä esimerkiksi taloyhtiön perimä vesimaksu voi perustua huoneistojen asukasmäärään. Vaikka asuntoon olisi aikanaan muuttanut yksin, ei parisuhde tai perheen perustaminen oikeuta vuokranantajaa purkamaan tai irtisanomaan vuokrasopimusta.

Onko minulla oikeus kieltää vuokranantajaa tulemasta asuntooni?

Kotirauha on myös vuokralaisen perusoikeus. Vuokranantaja voi käydä tarkastamassa huoneiston kunnon, mutta hänen on sovittava käynnistä vuokralaisen kanssa etukäteen. Ilman tätä lupaa ei toisen kotiin saa mennä, vaikka olisi asunnon omistaja. Jos vuokranantaja käy huoneistossa ilman vuokralaisen suostumusta, hän rikkoo kotirauhaa ja asiasta voi tehdä tutkintapyynnön poliiisille.

Saan yllättävän ulkomaan komennuksen. Voinko katkaista määräaikaisen sopimuksen ennakoitua aiemmin?

Määräaikaisen sopimuksen voi irtisanoa vain pätevän syyn, esimerkiksi asuinpaikan vaihtumisen perusteella. Vuokralaisella on oikeus ottaa asia puheeksi vuokranantajan kanssa ja hakea pulmaan molempia osapuolia tyydyttävää ratkaisua. Korvattavaksi voi silti tulla esimerkiksi osa jäljellä olevasta vuokra-ajasta sekä uuden vuokralaisen etsimisestä aiheutuvia kuluja. Lisätietoja ja neuvoja voi kysyä esimerkiksi Vuokralaiset ry:n asiantuntijoilta. www.vuokralaiset.fi

Jutussa asiantuntijana oli Vuokralaiset VKL ry:n toiminnanjohtaja Anne Viita.