Oman kuoleman riskiä ei useinkaan tiedosteta samalla tavoin kuin muita konkreettisempia omaisuuteen liittyviä riskejä

– Viime vuonna tullut pandemia on nostanut yleistä riskitietoisuutta, mikä näkyy henkivakuutusten kasvaneena kysyntänä, toteaa senioriasiantuntija Anna Ehrström OP-Henkivakuutus Oy:stä.

Henkivakuutuksen idea on toisenlainen kuin omaisuusvakuutuksissa, joissa korvaus tulee vakuutuksen ottajalle. Henkivakuutus otetaan ennen kaikkea lähimmäisten taloudellisen tilanteen turvaamiseksi. Vakuutuksen ansiosta itselle tärkeimpien ihmisten ei välttämättä tarvitse muuttaa halvempaan kotiin eikä lasten ole pakko luopua harrastuksistaan.

Kysymys onkin lopulta hyvin konkreettisista asioista.

- Henkivakuutuksen korvauksella läheiset pystyvät paremmin jatkamaan elämäänsä ilman taloudellisia huolia. Sen avulla varmistetaan läheisten selviytyminen arjen laskuista ja kuluista, jos et sitten olisikaan omalta osaltasi niistä huolehtimassa, Ehrström selventää.

Nähdäänkö riskit pelkästään omaisuusriskeinä?

 Finanssiala ry:n julkaiseman vakuutusalan tutkimuksen mukaan kotivakuutus on yli 90 prosentilla vastaajista, mutta henkivakuutus vain reilulla kolmanneksella vastanneista.

- Asiakkaat kyllä miettivät ennalta arvaamattomia ja äkillisiä vahinkoja sekä niistä seuraavia omaisuusriskejä ja turvaavat tätä kautta taloudellista hyvinvointiaan. Riskejä arvioitaessa on tärkeää huomioida myös vaikutuksiltaan suurimmat riskit, joita asiakas tai hänen läheiset eivät itse pystyisi kantamaan, toteaa Anna Ehrström.

Riippumatta siitä onko oma panos perheen arkeen taloudellista toimeentuloa tuova tai selkeämmin ajankäyttöön ja esimerkiksi perheenjäsenten huolenpitoon liittyvä, on henkivakuutuksella merkitystä taloudellisen turvan varmistamisessa.

– Jokaisen kannattaa pysähtyä miettimään minkälainen oma ja läheisten tilanne on ja mitä perheen arkeen pitäisi tuoda, jos oma panos jäisi pois. Henkivakuutus on erityisen ajankohtainen silloin, kun tunnistetaan riski siitä miten läheiset pärjäävät, mikäli jotain tapahtuu. Riskeihin varautumisessa on tärkeä hoitaa asiat kuntoon silloin, kun kaikki on hyvin. Tämä pätee yhtä lailla myös henkivakuutukseen. Henkivakuutus onkin tärkeä ottaa silloin, kun on terve, painottaa Ehrström.

Mistä lopulta on kysymys?

Henkivakuutuksesta korvaus maksetaan yleensä nopeasti suoraan edunsaajalle, jolloin korvausta voi käyttää esimerkiksi yhteisen asuntolainan tai perintöverojen maksuun.

– Vaikka asuisi vuokralla, voivat perheen asumiskulut usein viedä merkittävän siivun kuukausituloista. Mahdollinen henkivakuutuskorvaus turvaa asumisen silloinkin, mikäli perheen tulot putoavat merkittävästi perheenjäsenen kuoleman myötä, Ehrström kertoo.

Arkeen kuuluu monia muitakin säännöllisiä menoja.

– Sopivan henkivakuutusturvan määrää kannattaakin summailla laskemalla yhteen yhteisen lainan määrän, puolisoiden bruttotulot sekä 20 000 € kutakin huollettavaa lasta kohden, selventää Ehrström.

Tutustu henkivakuutukseen

Tutustu henkivakuutuksen verotukseen

Lähde: Finanssiala ry: Vakuutustutkimus 2018