– Menehtymisen riskiä ei useinkaan tiedosteta samalla tavoin kuin muita konkreettisempia omaisuuteen liittyviä riskejä. Keväällä 2020 yllättäen tullut koronapandemia on nostanut riskitietoisuutta ja heijastunut henkivakuutusten kysyntään, toteaa senioriasiantuntija Anna Ehrström OP-Henkivakuutus Oy:stä.

Listasimme tähän alle kolme tilannetta, jolloin suomalaiset tyypillisesti ottavat henkivakuutuksen.

1. Omaisuus on vakuutettu, mutta ei itseä

Yhä useammat kartoittavat riskinsä ja vakuuttavat ne, kertoo Finanssiala ry:n julkaisema vakuutusalan tutkimus (2018). Omaisuuteen liittyvät riskit tunnistetaan helposti ja siksi useimmilla meistä onkin vakuutettuna koti, auto ja muuta omaisuutta. Itseen ja toimeentuloon liittyvät riskit jäävät syystä tai toisesta usein pohtimatta.

Finanssiala ry:n tutkimuksen mukaan yli 90 prosentilla tutkimukseen vastanneista oli kotivakuutus, kun taas henkivakuutus oli vain 37 prosentilla vastanneista.

– Henkivakuutus otetaan usein läheisten ja rakkaiden talouden turvaksi vasta silloin, kun jotain sattuu lähipiirissä, Anna Ehrström mainitsee.

2. Yhden perheenjäsenen tulot muodostavat merkittävän osan perheen toimeentulosta

Henkivakuutuksella turvataan läheiset. Itse kunkin on syytä pohtia, miten läheiset pärjäävät, jos omat tulot jäävät pois perheen kassasta pois.

– Kun tunnistetaan riski siitä, miten puoliso ja/tai perheenjäsenet pärjäävät, mikäli jotain tapahtuu, henkivakuutus on erityisen ajankohtainen. Henkivakuutus on tärkeä ottaa silloin, kun on terve, painottaa Anna Ehrström.

3. Asumiskulut vievät perheen kuukausibudjetista merkittävän osan

Henkivakuutuksesta korvaus maksetaan yleensä nopeasti suoraan edunsaajalle, jolloin korvausta voi käyttää esimerkiksi yhteisen asuntolainan tai perintöverojen maksuun.

Vaikka koti olisi vuokrattu, perheen asumiskulut usein vievät merkittävän siivun kuukausituloista. Mahdollinen henkivakuutuskorvaus turvaa asumisen silloinkin, mikäli perheen tulot putoavat merkittävästi perheenjäsenen kuoleman myötä.

– Sopivan henkivakuutusturvan määrää voi summailla laskemalla yhteen yhteisen lainan määrän, puolisoiden bruttotulot sekä 20 000 € kutakin huollettavaa lasta kohden, selventää Anna Ehrström.

Tutustu henkivakuutukseen

Lähde: Finanssiala ry: Vakuutustutkimus 2018