Jokainen kuljetusalan ammattilainen tietää, että on aina viisaampaa valita turvallinen kiertotie kuin rysäyttää rekka tietöiden takia väliaikaisesti madallettuun alikulkuun. Siitä huolimatta törmäyksiä yläpuolisiin esteisiin sattuu eri puolilla Suomea lähes päivittäin.

Pahimmillaan ne sotkevat koko lähiseudun liikenteen – ja tulevat kalliiksi. Pohjola Vakuutuksen tilastoissa vahinkojen keskimääräinen arvo on noin 25 000 euroa. Summaa nostaa se, että ajoneuvon lisäksi törmäyksissä vaurioituu usein myös kuljetettava lasti.

Yleisimpiä yläpuolisia esteitä ovat sillat. Niiden osuus törmäystilastoissa on yli 60 prosenttia. Samantyyppisiä vahinkoja sattuu tunneleissa, alikuluissa sekä halleissa ja tehdasrakennuksissa. 

Kuvassa on oranssi iso kyltti, joka kertoo, että sillan alikulkukorkeus on muuttunut.
Kolhuja syntyy myös törmäyksistä opastetauluihin.

Joskus esteeseen osuu kyydissä oleva iso lasti, kuten kaivinkone ja sen oletettua korkeampi puomi. Useimmissa tapauksissa ajoneuvon tai perävaunun katto osuu yläpuoliseen esteeseen, kun vaikkapa kuorma-auton lastin suojana ollut kapelli on jäänyt yläasentoon tai kylmäkoneen tuoma lisäkorkeus on jäänyt kuljettajalta huomioimatta. 

Riskipaikat suoraan puhelimen näytölle

Tietorahti Oy:n kehittämä Tietorahdin kartta -mobiilisovellus kerää reaaliaikaista dataa silloista ja alikuluista. Se näyttää tie- ja katuverkon riskipaikat sekä muuttuneet järjestelyt ja työmaakohteet, jotta kuljetusalan ammattilaiset voivat suunnitella turvalliset ja esteettömät ajoreitit, välttää riskejä ja viedä lastin perille sovitussa aikataulussa.

Sovelluksen uusimmassa versiossa on myös muuta tien päällä hyödyllistä tietoa esimerkiksi painorajoituksista, tankkaus- ja taukopaikoista sekä säätilasta. 

Tietorahdin toimitusjohtaja Janne Lausvaaran mukaan törmäysvahinkojen taustalla on useimmiten heikkoa tiedonkulkua, päivittämättä jäänyttä dataa sekä vanhaa tottumusta.

– Monella kuljettajalla voi olla myös ajatus, että kun tutusta alikulusta pääsi eilen tai viime viikolla, niin kyllä siitä mahtuu tänäänkin. Näitä vahinkoja sattuu välillä jopa hälytysajoneuvoille.

Tietorahti Oy:n toimitusjohtaja Janne Lausvaara seisoo kädet rinnalle ristittynä siltatyömaan edessä.
– Muuttuvista liikennejärjestelyistä pitäisi kertoa jo pari viikkoa etukäteen, Lausvaara huomauttaa.

Hankalampi haaste on muuttuneiden tietojen päivitys. Dataa kerätään muun muassa Väyläviraston, Fintrafficin, Ely-keskusten, kuntien ja kaupunkien sekä kiinteistönomistajien tiedoista. Kaikki tarjolla oleva data ei ole aina ajan tasalla, vaikka muuttuneista järjestelyistä on Suomessa ilmoitusvelvollisuus.

– Usein myös etukäteisviestinnässä olisi petrattavaa. Jos tieto vaikkapa Hangossa olevasta siltatyömaasta tai alikulun sulkemisesta annetaan edellisenä päivänä, se ei välttämättä tavoita Kemistä matkaan lähtevää kuljettajaa ajoissa. 

Käyttäjistä valtaosa puskaradion kautta

Tietorahdissa ruvettiin kehittämään mobiilisovellusta viime vuosikymmenen lopulla. Tuolloin kuljettajien likipitäen ainoita oppaita olivat Google Maps ja maksulliset navigaattorit, joiden tarjoama tieto työmaista ja poikkeusjärjestelyistä oli varsin rajallinen. Yhden palveluntuottajan omaan järjestelmäänsä tallentama tieto ei välttämättä päivittynyt minnekään muualle.

Tällä hetkellä sovelluksessa on valittavana jo yli 50 erilaista erilaisia karttatasoa, joista kuljettajat voivat valita itselleen kiinnostavimmat nopeasti nähtäville. 

– Käyttäjiä on jo noin 20 000. Heistä valtaosa on tullut puskaradion kautta, Lausvaara kertoo.

Mobiilisovelluksen hyödyt ovat Lausvaaran mukaan selkeitä: kalusto- ja lastivauriot käyvät kalliiksi niin liikennöitsijöille, heidän asiakkailleen kuin vakuutusyhtiölle.

Kaikilla asianosaisilla on tässä kohtaa peiliin katsomisen paikka. Janne Lausvaara, Tietorahti Oy

Kuljetusyritysten ja liikennöitsijöiden harmina on myös mahdollinen kalustovajaus. Jokainen rivistöstä puuttuva auto nakertaa nopeasti liiketoimintaa.

– Asiakkuus voi pahimmillaan jopa päättyä, jos asiakkaan lasti myöhästyy tai vaurioituu useamman kerran. Mainekolhuja voi tulla myös muiden tienkäyttäjien silmissä, jos saman yrityksen autot ovat tämän tästä kolareissa ja tientukkeena.

Tietorahti Oy:n toimitusjohtaja Janne Lausvaara hymyilee takanaan remontissa oleva silta ja henkilöautoja.
– Mikäli törmäys sotkee ja seisauttaa koko pääväylän liikenteen, ovat kerrannaisvaikutukset jo todella mittavat, sanoo Janne Lausvaara.

Mikä sitten neuvoksi, jotta vahingoilta vältyttäisiin nykyistä paremmin? Lausvaaran mukaan kaikilla asianosaisilla on tässä kohtaa peiliin katsomisen paikka.

– Kaikkien ilmoitusvelvollisten tulisi pitää siltoja, alikulkuja, portteja ja liikenneväyliä koskeva data jatkuvasti ajan tasalla. Myös kiinteistönomistajien ja kuljettajien kannattaa ottaa mittanauhat käteen ja tarkistaa ajokkien, porttien ja alikulkujen todelliset mitat. Lisäksi ohjaamoihin kannattaa laittaa selkeä tarra, josta näkee ajoneuvon todellisen korkeuden.

Tietorahti Oy tekee Tietorahdin kartta -mobiilisovelluksen osalta yhteistyötä Pohjola Vakuutuksen ja lukuisten eri sidosryhmien kanssa. Yhteisenä tavoitteena on parantaa tiedonkulkua ja vähentää raskaan liikenteen onnettomuuksia, joissa osutaan tien yläpuolisiin esteisiin. Projektin sidosryhmiin kuluu logistiikan oppilaitoksia, kaupunkeja, kiinteistönomistajia, viranomaisia ja kuljetusliikkeitä.